Prekonať tri pokušenia

Na stretnutí s pápežom Františkom v Katedrále Božej Matky z Konga postavenej v roku 1947 sa 2. februára stretlo vyše 1 200 kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok, bohoslovcov. Ďalší zástup vyše 5 000 veriacich sa zhromaždil pred katedrálou. 
vn en 03.02.2023
Prekonať tri pokušenia

Svätý Otec sa im na sviatok Obetovania Pána poďakoval za ich obetu života napriek nepriaznivým okolnostiam a problémom. Povzbudil ich, aby postavili Krista do centra svojho života a boli radostnými svedkami evanjelia.

Pri rozjímaní o stretnutí Simeona s Dieťaťom Kristom, ktoré sa v tento sviatok pripomína, vyvodil ponaučenie: „Keď Ježiša postavíme do centra svojho života, zmení sa náš pohľad a napriek všetkému úsiliu a ťažkostiam sa cítime obklopení jeho svetlom, utešení jeho Duchom, povzbudení jeho slovom a podporovaní jeho láskou.“

Rehoľníkom pripomenul, že napriek obrovským výzvam je v službe evanjeliu veľká radosť. Klerici a rehoľníci sú povolaní byť svedkami Božej lásky tým, že dnes pomazávajú jeho ľud „balzamom útechy a nádeje“.

Služobníci ľudu

Zdôraznil, že kňazi, sestry či misionári sú povolaní byť služobníkmi ľudu, „aby pôsobili ako znamenia Kristovej prítomnosti, jeho bezpodmienečnej lásky, jeho zmierenia a odpustenia a jeho súcitnej starostlivosti o potreby chudobných“. Táto služba sa však vždy bude žiť zoči-voči výzvam a ťažkostiam.

Zastavil sa pri troch pokušeniach: duchovnej priemernosti, svetského pohodlia a povrchnosti.

Dajú sa podľa neho prekonať prostredníctvom verejnej i súkromnej modlitby; prostredníctvom zabúdania na seba a venovania svojho života druhým a prostredníctvom vzdelaných, dobre vyškolených a zanietených svedkov evanjelia.

„Týmto výzvam musíme čeliť, ak chceme slúžiť ľuďom ako svedkovia Božej lásky.“

Nato, aby boli dobrými kňazmi, diakonmi a zasvätenými osobami, nestačia len slová a úmysly: „Váš život musí hovoriť hlasnejšie ako vaše slová.“

Vzácni a dôležití

Pápež František, uznávajúc ťažkosti, ktorým čelí ľud Konžskej demokratickej republiky, pripomenul duchovným a rehoľníkom Ježiša, milosrdného Samaritána, ktorý sa zastavil, aby sa postaral o rany utláčaných.

„Bratia a sestry, služba, do ktorej ste povolaní, je práve táto: ponúkať blízkosť a útechu ako svetlo, ktoré stále svieti uprostred obklopujúceho šera.“

Srdečne sa poďakoval kňazom, diakonom, rehoľníkom a rehoľníčkam a seminaristom a vyzval ich, aby sa nedali odradiť, „pretože vás potrebujeme!“

V mene celej Cirkvi zdôraznil: „Ste vzácni a dôležití.“ A vyzval ich, aby „boli vždy kanálmi Pánovej potešujúcej prítomnosti, radostnými svedkami evanjelia, prorokmi pokoja uprostred búrok násilia, učeníkmi lásky, vždy pripravenými starať sa o rany chudobných a trpiacich“.