Zahraničné

VN CZ 10.07.2019

Cirkev vo Francúzsku hľadá príčiny nedostatku povolaní

Nedostatok kňazských povolaní sa stále citeľnejšie dotýka Cirkvi vo Francúzsku. V minulých mesiacoch boli zavreté tri inštitúcie pripravujúce francúzskych bohoslovcov: seminár v Lille a v Bordeaux a Inštitút teologických štúdií v Bruseli. Činnosť ukončil tiež seminár pre kňazov slúžiacich v armáde a pred uzavretím stojí aj štrasburský seminár. Zo 142 diecéznych novokňazov v roku 2000 ich počet tento rok klesol na 86. Katolíci vo Francúzsku sa otvorene pýtajú na príčiny tohto vývoja.
Cirkev vo Francúzsku hľadá príčiny nedostatku povolaní
E- kai 10.07.2019

Pápež v novembri navštívi Japonsko

Svätý Otec navštívi Japonsko od 23. do 27. novembra. Informáciu zverejnil japonský verejnoprávny rozhlas a televízia NHK.
Pápež v novembri navštívi Japonsko
VN CZ 09.07.2019

Cesta Svätej rodiny do Egypta možno bude dedičstvom UNESCO

Cesta, po ktorej Svätá rodina unikala pred Herodesovým prenasledovaním, prechádza najmenej 25 egyptskými lokalitami. Egyptskí predstavitelia požadujú jej zapísanie do fondu svetového dedičstva UNESCO.
Cesta Svätej rodiny do Egypta možno bude dedičstvom UNESCO
VN SK 09.07.2019

Pápež František daroval relikvie sv. Petra pravoslávnym

Svätý Otec František urobil mimoriadne ekumenické gesto. V deň slávnosti sv. Petra a Pavla 29. júna podaroval konštantínopolskému patriarchovi Bartolomejovi vzácny relikviár svätého apoštola Petra, uchovávaný vo Vatikáne.
Pápež František daroval relikvie sv. Petra pravoslávnym
E- kai 08.07.2019

Kresťania v Hongkongu sa boja represií

Kresťania v Hongkongu plne podporujú prodemokratické demonštrácie. V utorok 2. júla sa obyvatelia bývalej enklávy opäť vydali do ulíc, tentoraz pri príležitosti 22. výročia pripojenia Hongkongu k Číne.
Kresťania v Hongkongu sa boja represií