Zahraničné

VN CZ 13.02.2019

Pápež zriadil protikorupčný úrad

Pápež František vydal nové smernice pre Úrad generálneho revízora, ktorému udelil štatút vatikánskej protikorupčnej inštitúcie.
Pápež zriadil protikorupčný úrad
E- kai 12.02.2019

Modlitbová armáda za pápeža

Dňa 10. marca začne pracovať modlitbová armáda. Jej cieľom je zjednotiť všetky poľské komunity a modlitbové hnutia v modlitbe za pápeža a oboznámiť sa s učením Svätého Otca.
Modlitbová armáda za pápeža
E- kai 12.02.2019

Pred 90 rokmi vznikol Mestský štát Vatikán

Tento týždeň sme si pripomenuli 90. výročie vzniku Vatikánskeho štátu. Bol založený Lateránskymi zmluvami uzatvorenými medzi Svätou stolicou a Talianskom 11. februára 1929 a ratifikovanými 7. júna 1929. Táto dohoda zabezpečila, že Talianske kráľovstvo uznalo majetok a výlučnú suverenitu Svätej stolice v danom malom území.
Pred 90 rokmi vznikol Mestský štát Vatikán
VN SK 11.02.2019

Stanovená liturgická spomienka sv. Pavla VI.

Dekrétom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí pápež František ustanovil, že pamiatka sv. Pavla VI. sa bude v Cirkvi sláviť 29. mája, v deň jeho kňazskej vysviacky, ako ľubovoľná liturgická spomienka.
Stanovená liturgická spomienka sv. Pavla VI.
VN SK 11.02.2019

Slováci v Ríme si uctili vierozvestcov

Sviatok spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa v univerzálnej Cirkvi slávi 14. februára, v deň smrti sv. Konštantína Cyrila, má tento rok mimoriadny charakter. Okrúhle 1150. výročie Cyrilovho narodenia sa pre nebo si pripomína Cirkev sláveniami v Ríme i na Slovensku.
Slováci v Ríme si uctili vierozvestcov