Zahraničné

VN CZ 15.07.2019

Notre Dame musí ostať chrámom

Stály pozorovateľ Svätej stolice pri organizácii UNESCO vystúpil s príspevkom v rámci diskusií o rekonštrukcii Katedrály Notre Dame. Podľa parížskeho arcibiskupa dosiahla zbierka na jej obnovu 38 miliónov eur, čo je iba 10 % sumy prisľúbenej donormi.
Notre Dame musí ostať chrámom
E- kai 15.07.2019

V Čenstochovej diskutovali exorcisti

Na Jasnej Hore v Čenstochovej sa skončilo siedme stretnutie Medzinárodnej asociácie exorcistov. Tieto konferencie sa konajú každé dva roky a spájajú zástupcov rôznych krajín. Tento rok sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia z Južnej Kórey, Paraguaja a Spojených štátov amerických. Celkovo ich do Poľska prišlo takmer 400.
V Čenstochovej diskutovali exorcisti
VN PL 15.07.2019

V Quebecu v parlamente odstránili kríž

V sále parlamentného zhromaždenia Quebecu bol odstránený zo steny kríž. Toto je jeden z dôsledkov nového zákona o sekularizme prijatého v marci.
V Quebecu v parlamente odstránili kríž
VN CZ 11.07.2019

Záujem o osobu kardinála Newmana neustále rastie

Po oficiálnom ohlásení kanonizácie kardinála Johna Henryho Newmana rastie záujem o postavu tohto konvertitu a mysliteľa 19. storočia. V Birminghame vznikne jeho múzeum a plánuje sa tiež vytvorenie osobitnej pútnickej trasy z Oxfordu. Pôjde o deväťdennú pútnickú cestu po Newmanových stopách.
Záujem o osobu kardinála Newmana neustále rastie
E- kai 11.07.2019

Anglikáni uznali vlastné rehoľné spoločenstvá

Anglikánska cirkev po takmer 500 rokoch formálne uznala rehoľné spoločenstvá vo vlastnej cirkvi, pôsobiace na území Veľkej Británie. Nový zákon je reakciou na škandály sexuálneho zneužívania detí a mladistvých.
Anglikáni uznali vlastné rehoľné spoločenstvá