Katarína a Kamil Baginovci 13.11.2018

Nútiť do viery sa nedá

Prežívanie viery je bytostne osobné. Nie je pravidlom, že budeme v každej situácii rovnako prežívať vzťah s Bohom. Je ale možné vždy prosiť o jednotu viery so svojím manželom.

Nútiť do viery sa nedá
Michal Vivoda 06.11.2018

Askéza nemá byť extrémom

Zapieranie seba samého nesmie končiť pri vonkajších prejavoch. Za každých okolností treba byť rozvážny pri hľadaní správnej cesty.
Askéza nemá byť extrémom
Oľga Filipa Ondrejková 29.10.2018

Boh dopustí, ale neopustí

Umenie empatického rozhovoru s odborníkom má v sebe potenciál zmierniť dopad traumatického zážitku, akým je pre matku strata dieťatka.

Boh dopustí, ale neopustí
Štefan Fábry 16.10.2018

Chorí túžia po Eucharistii

Sú situácie, v ktorých sa človek veľmi túži posilniť sviatostným pokrmom, avšak z vážneho zdravotného dôvodu nemôže ísť na svätú omšu. 

Chorí túžia po Eucharistii
Stanislav Stolárik 12.10.2018

Začnime sa modliť ruženec

V modlitbe svätého ruženca nájdeme silu, pomoc, ale aj úľavu a objasnenie životných situácií, v ktorých sa nachádzame. 

Začnime sa modliť ruženec