Martin Štofko 14.05.2020

Pozrime sa na situáciu objektívne

Akýkoľvek pretrvávajúci problém sa nedá vyriešiť jednorazovou aktivitou, predajom či rozdaním materiálneho imania. Možno by to na veľmi krátky čas vyriešilo konkrétnu ťažkosť, avšak následne by sa problém ešte zväčšil a už by nebolo čo predať.

Pozrime sa na situáciu objektívne
Roman Titze 07.05.2020

Dôležitá je vnútorná túžba

Prednedávnom na žiadosť svetských predstavených otcovia biskupi s bolesťou v srdci rozhodli o pozastavení verejného slávenia svätých omší. V praxi to znamená, že aktuálne ľudia nemajú možnosť prijať Eucharistiu. Je tu však príležitosť sledovať sväté omše prostredníctvom prenosu v televízii, respektíve v iných elektronických médiách.   

Dôležitá je vnútorná túžba
Dagmar Kráľová 30.04.2020

Ježiš nezavrhuje lásku k rodičom

Otázka čitateľky ukazuje, ako nás Sväté písmo učí uvažovať, hľadať a porovnávať. Je napísané tak, aby sme v ňom nehľadali príliš zjednodušené či jednoznačné riešenia. Aby sme správne vychytili ducha problému, potrebujeme sa ponamáhať v modlitbe i v uvažovaní. Nadovšetko sa nám zíde vytrvalým čítaním spoznávať Božie slovo ako celok.

Ježiš nezavrhuje lásku k rodičom
Ivan Šulík riaditeľ Spolku sv. Vojtecha 09.04.2020

Chceme naďalej informovať aj povzbudzovať

Mnohí veriaci si stále kupujú naše noviny priamo v kostoloch. V týchto dňoch sa verejné slávenie bohoslužieb nekoná, preto sa viacerí pýtajú aký je k nim prístup. 
Chceme naďalej informovať aj povzbudzovať
Jozef Kováčik 03.04.2020

Rešpektujeme odporúčania verejného záujmu

V týchto dňoch veriaci majú príležitosť sledovať slávenie bohoslužieb prostredníctvom televízie. Mnohým napadla otázka, ako je to s dodržiavaním primárnych opatrení prevencie šírenia koronavírusu. 
Rešpektujeme odporúčania verejného záujmu