Ján Duda 18.06.2020

Dišpenz udeľuje iba cirkevná autorita

Dišpenz je definovaný Kódexom kánonického práva a znamená vyňatie/oslobodenie spod záväznosti čisto cirkevného zákona v osobitnom prípade správnou autoritou Cirkvi (porov. CIC 85). 
Dišpenz udeľuje iba cirkevná autorita
Ľuboš Tvrdý 11.06.2020

Manželstvo je obrazom spojenia Krista s Cirkvou

Dokonané manželstvo je obrazom spojenia Krista s Cirkvou. Preto platne uzatvorené manželstvo medzi pokrstenými, ak je dokonané, nemôže byť rozlúčené žiadnou ľudskou mocou. Nedokonané manželstvo možno rozlúčiť, keďže nedosiahlo plnosť a dokonalosť podľa Božej vôle. 

Manželstvo je obrazom spojenia Krista s Cirkvou
Tomáš Jellúš SJ 04.06.2020

Čítajme, čo je nám osožné

V Katolíckej cirkvi vychádzame zo života Ježiša, ako je nám predostretý v evanjeliu, čo v preklade znamená dobrá zvesť. Žiadne iné nové zjavenie nebude, všetko je zahrnuté v ňom a v Tradícii Cirkvi, ktorá ho sprostredkuje ďalším generáciám ako dedičstvo otcov. 

Čítajme, čo je nám osožné
Tibor Hajdu 28.05.2020

Ohlásenie prekážky je povinnosť

Oznámenie prítomnosti manželskej prekážky má svoje opodstatnenie. Môže sa stať, že jeden zo snúbencov sa nachádza v okolnostiach, ktoré bránia ustanoveniu spoločenstva celého života a prijatiu jeho cieľov. Hovoríme im zneplatňujúce manželské prekážky. 
Ohlásenie prekážky je povinnosť
Monika Golianová FMA 21.05.2020

Vlastníctvo môže slúžiť láske

Ježišova ponuka a nečakaná reakcia bohatého mladíka zo stránok synoptických evanjelií rezonujú v našich srdciach aj dnes. Keďže aktualizácia biblického textu závisí od jeho dobrého pochopenia, zastavme sa pri tomto dialógu vo  verzii príbehu podľa evanjelistu Matúša. 

Vlastníctvo môže slúžiť láske