Gabriel Hunčaga 09.05.2019

V historickom vnímaní odlišujeme inštitúciu a proces

Termín inkvizícia okrem inštitúcie znamená aj proces, v ktorom sa zisťovaním a vyšetrovaním skutkovej podstaty overovali podozrenia z deliktov voči mravom, disciplíne kléru a učeniu Cirkvi. 

V historickom vnímaní odlišujeme inštitúciu a proces
Ján Duda 02.05.2019

Sviatostné a prirodzene platné manželstvo nie je to isté

Často sa stáva, že vnímanie a interpretácia uzatvárania miešaných manželstiev zo strany veriacich je rôznorodá.  Treba byť však dôsledný pri rozlišovaní podstatných náležitostí a znakov sviatostného manželstva. 
Sviatostné a prirodzene platné manželstvo nie je to isté
Viliam Zemančík 26.04.2019

Apoštolské požehnanie duchovne sprevádza človeka

Spôsoby žehnania sú rôznorodé. Sprevádzajú život veriaceho a dávajú mu duchovný impulz pre život. Vo všeobecnosti požehnanie znamená obdarovať niekoho dobrami vyššej moci, úspechom alebo prosperitou. Požehnávaním sa zvoláva hojnosť a plnosť života na niekoho, kto o to žiada.

Apoštolské požehnanie duchovne sprevádza človeka
Leopold Slaninka SJ 11.04.2019

Ježišov príbeh je len jeden

Osoba Ježiša Krista je už vyše dvetisíc rokov veľkou výzvou pre umenie a umelcov, ktorí sa do jeho životného príbehu snažia vždy nanovo preniknúť a sprostredkovať Ježišove posolstvo niekedy aj nečakaným spôsobom, ktorý nás môže zasiahnuť na hlbších úrovniach vnímania. 
Ježišov príbeh je len jeden
Štefan Fábry 04.04.2019

Manželstvo si vysluhujeme pred tvárou Cirkvi

Vyslúženie sviatosti manželstva vnímame oveľa hlbšie, ako len akúsi rodinnú slávnosť či zmluvu medzi mužom a ženou, ktorou sa dohodnú, ako sa budú volať, kde budú bývať a za akých podmienok budú spravovať spoločný majetok či vychovávať deti. 


 

Manželstvo si vysluhujeme pred tvárou Cirkvi