Štefan Fábry 30.01.2020

Boží chrám je svätý

Momentom, keď sa zo stavby stane svätý chrám, je jeho posviacka, teda slávenie Eucharistie, pri ktorom biskup prednáša modlitbu posvätenia. V nej prosí Boha: „Naplň nebeským požehnaním tento kostol i oltár, aby sa toto miesto stalo navždy svätým.“ 
Boží chrám je svätý
Jozef Jančovič 23.01.2020

Poznávame tituly Ježiša v evanjeliu

Tituly Ježiša v evanjeliu Kristus a Syn človeka odlišným spôsobom vystihujú jeho trvalé pôsobenie; nie sú rovnocenné, hoci oba sú jasným naplnením prorockých predpovedí. 
Poznávame tituly Ježiša v evanjeliu
Imrich Degro 16.01.2020

Buďme s Bohom a báť sa nemusíme

Ak ideme v noci do lesa a neveríme, že v tomto lese sú vlci, znamená to, že na nás nezaútočia? Budú nás azda obchádzať len preto, že neveríme v ich existenciu v tomto lese?  
Buďme s Bohom a báť sa nemusíme
Vojtech Nepšinský 09.01.2020

Slávenie Tridentských omší nezavádzajme

Aktuálna liturgia slávenia svätej omše má svoje pravidlá stanovené na Druhom vatikánskom koncile. Nepodlieha kultúrnej klíme ani subjektívnym tendenciám človeka.  
Slávenie Tridentských omší nezavádzajme
Ján Andrejov 02.01.2020

Svätá omša je dar a pozvanie na každý deň

Obeta svätej omše je iniciatíva Ježiša Krista. Naše úmysly majú smerovať ku Kristovi. Kristus nekoná v živote človeka magickým spôsobom: „Vykonám obrad a dosiahnem cieľ“. Pozýva človeka do vzťahu, v ktorom on ukazuje cestu.  
Svätá omša je dar a pozvanie na každý deň