Roman Titze 21.11.2019

Nech nás vedie Božia múdrosť

Každá smrť blízkeho človeka hlboko zasiahne do života jeho príbuzných. Zvlášť smrť malého nevinného dieťaťa. V Cirkvi platia jasné pravidlá ohľadom pochovávania zomrelých. 
    
 
Nech nás vedie Božia múdrosť
Vojtech Nepšinský 14.11.2019

Ak nastanú nepredvídané okolnosti

Magistérium Cirkvi jasne hovorí: „Len kňazi môžu vysluhovať Eucharistiu, čiže konsekrovať chlieb a víno, aby sa stali telom a krvou Pána.“ 


 

Ak nastanú nepredvídané okolnosti
Ivan Šulík riaditeľ Spolku sv. Vojtecha 07.11.2019

Kto financuje Katolícke noviny

Viacerí čitatelia a priaznivci našich novín nám aj počas dňa otvorených dverí kládli otázky podobného znenia. 
Kto financuje Katolícke noviny
Tomáš Jellúš SJ 31.10.2019

Dôležitý je úmysel, s akým človek koná

Je nôž dobrá alebo zlá vec? Dá sa ním odkrojiť chlieb a ponúknuť hladnému, ale dá sa ním aj zabiť človeka. Môžeme ním vystrúhať dreveného koníka pre svoje dieťa ako dar. Je teda nôž morálne dobrý alebo zlý? Rozhoduje ruka. 
Dôležitý je úmysel, s akým človek koná
Daniel Dian 24.10.2019

Liturgické texty sa riadia pravidlami

Počas slávenia svätej omše sú čítania zo Starého alebo z Nového zákona a evanjeliá určené podľa predpisov s prihliadnutím na liturgický kalendár slovenských cirkevných provincií.
Liturgické texty sa riadia pravidlami