Tomáš Jellúš SJ 05.03.2020

Pri svätej spovedi by nám kňaz mal porozumieť

Keď vstupujeme do spovednice, je potrebné si uvedomiť, aká podstatná je láska a vzťahy. To je náš cieľ. Sviatosť zmierenia je prostriedkom k tomuto cieľu. Ak má priniesť osoh, musí sa dotknúť nášho srdca. 

Pri svätej spovedi by nám kňaz mal porozumieť
Daniel Dian 27.02.2020

Pôst je výrazom vnútorného obrátenia

Pozorný čitateľ Svätého písma veľmi rýchlo príde k poznaniu cieľa pôstu. Nie pýcha, sebapreceňovanie, či dokonca pôstom poukazovanie na iného, aký je nedokonalý a pohŕdania hodný, ale naopak, uvedomenie si, že je to prostriedok na zmenu vlastného postoja smerom k Bohu, na realizáciu evanjeliového volania po svätosti a dokonalosti.
Pôst je výrazom vnútorného obrátenia
Jozef Jančovič 20.02.2020

Na pozadí náboženskej aj vedeckej pravdy je Boh

Otázky ohľadom Knihy Genzis sa často týkajú stvorenia a vzťahu teológie a prírodných vied. Zostávajú veľmi pálčivými po nevídanom náraste vedeckého poznania o vesmíre, geológii a biológii a katolík by mal v nich mať jasno.  
Na pozadí náboženskej aj vedeckej pravdy je Boh
Ľuboš Tvrdý 13.02.2020

Rozdielnosť vierovyznania je prekonateľná prekážka.

Katechizmus Katolíckej cirkvi naznačuje, že rozdielnosť vierovyznania sa dá zvládnuť, ak sa obom podarí spojiť to, čo každý z nich dostal v svojom spoločenstve, a naučiť sa jeden od druhého spôsob, ako žiť svoju vernosť Kristovi. Nemôžeme však podceňovať ťažkosti miešaných manželstiev. Manželia sa vystavujú nebezpečenstvu, že budú pociťovať drámu rozdelenia kresťanov v samom lone vlastnej rodiny.   
Rozdielnosť vierovyznania je prekonateľná prekážka.
Ján Ďačok 06.02.2020

Podanie ruky vyjadruje rovnosť pred Bohom

Zásady osobnej a kolektívnej hygieny a prevencie sú veľmi dôležité. Netreba ich podceňovať, ani úzkostlivo preháňať.  

Podanie ruky vyjadruje rovnosť pred Bohom