Imrich Degro 16.01.2020

Buďme s Bohom a báť sa nemusíme

Ak ideme v noci do lesa a neveríme, že v tomto lese sú vlci, znamená to, že na nás nezaútočia? Budú nás azda obchádzať len preto, že neveríme v ich existenciu v tomto lese?  
Buďme s Bohom a báť sa nemusíme
Vojtech Nepšinský 09.01.2020

Slávenie Tridentských omší nezavádzajme

Aktuálna liturgia slávenia svätej omše má svoje pravidlá stanovené na Druhom vatikánskom koncile. Nepodlieha kultúrnej klíme ani subjektívnym tendenciám človeka.  
Slávenie Tridentských omší nezavádzajme
Ján Andrejov 02.01.2020

Svätá omša je dar a pozvanie na každý deň

Obeta svätej omše je iniciatíva Ježiša Krista. Naše úmysly majú smerovať ku Kristovi. Kristus nekoná v živote človeka magickým spôsobom: „Vykonám obrad a dosiahnem cieľ“. Pozýva človeka do vzťahu, v ktorom on ukazuje cestu.  
Svätá omša je dar a pozvanie na každý deň
Tomáš Jellúš SJ 19.12.2019

Ježiš nám dáva dary cez druhých ľudí

Tradícia nosenia darčekov od Ježiška je pre deti a dokonca aj pre dospelých veľmi prospešná. Vidíme Ježiša v pozitívnom svetle, ako niekoho, kto nám chce dobre a prináša nám dary.  
Ježiš nám dáva dary cez druhých ľudí
Štefan Vícen 12.12.2019

Záleží na tom, ako sa prihovárame zomrelým

Modlitba, svätá omša a obety každodenného života sú najlepšou komunikáciou a vyjadrením lásky k nášmu drahému zosnulému. 

Záleží na tom, ako sa prihovárame zomrelým