Plnosťou dobra proti prázdnote zla

Bojovať proti zlu si vyžaduje veľa námahy a odvahy. Práve to môže byť jeden z dôvodov, prečo ho nechávame pôsobiť. Alebo ho tolerujeme, lebo si neuvedomujeme, čo dokáže napáchať.
Miroslava Gromanová 10.11.2023
Plnosťou dobra proti prázdnote zla

Diabol vie osloviť našu márnivosť, zvedavosť, vie nás zvádzať, preto by sme sa mali modliť, postiť a zlo odovzdať Bohu. Ilustračná snímka: wikimedia commons/ Félix Joseph Barrias/voľné dielo

Odkiaľ zlo vlastne pochádza a ako sa šíri? „V evanjeliovom texte Ježiš hovorí, že ľudská zloba pochádza z nás, z ľudského srdca. Zranený človek má vedomú či podvedomú potrebu zlo produkovať a šíriť.“

Vladimír Juhás, kňaz a vysokoškolský pedagóg systematickej teológie na TF KU v Ružomberku, ďalej upozorňuje: „Špirála zla sa nezastaví, ak sa na zlo odpovedá zlom. Iba eskaluje a šíri sa ďalej.“

BOJ SPOZA BARIKÁD

Zlo svoju rolu zohráva aj pri rozdelení spoločnosti – vlastne je toho príčinou. „Spoločnosť je rozdelená, keď ľudia prestávajú komunikovať a počúvať sa. Vtedy sa izolujú za svojimi ideologickými barikádami a začnú proti sebe bojovať.“ Teda príčinou rozdelenia spoločnosti sa stávame my sami pre zlo, ktoré je v nás.

PRETRHNUTIE REŤAZE ZLA

Pápež František preto v jednej zo svojich katechéz hovorí o prekonávaní zákona odplaty „oko za oko, zub za zub“. „Toto staré pravidlo nariaďovalo postihnúť previnilca trestom ekvivalentným spôsobenej škode. Smrť pre toho, kto zabil, amputácia pre toho, kto niekoho zranil, a  tak ďalej.“

Svätý Otec ale poukazuje na nový zákon lásky, potrebný na cestu pravej spravodlivosti – Ježiš od svojich učeníkov žiada, aby reagovali, ale nie ďalším zlom, lež dobrom. Jedine takto dokážeme vzniknutú reťaz zla pretrhnúť.

„Zlo totiž predstavuje prázdnotu, absenciu dobra; a prázdnotu nemožno vyplniť ďalšou prázdnotou, ale jedine plnosťou, čiže dobrom. Represálie nikdy nevedú k vyriešeniu konfliktov. Ty si mi ublížil, aj ja ti ublížim – toto nikdy nerieši konflikt a nie je to ani kresťanské.“

ZBAV NÁS ZLÉHO

Každý deň v modlitbe Otčenáš prosíme: A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. „Modlitba Otčenáš dáva najavo, že so zlom nemôžeme bojovať vlastnými silami, ale máme ho odovzdať Bohu,“ hovorí Vladimír Juhás.

„Už starozákonné žalmy niesli v sebe túto múdrosť, že biblický človek akúkoľvek agresiu, pomstu či hnev odmietal brať do vlastných rúk. Všetky takéto pocity a emócie odovzdával Bohu.“

Pápež František v  katechéze k  siedmej prosbe Otčenáša: Ale zbav nás zlého upozorňuje, že tu použité pôvodné grécke sloveso je veľmi silné: evokuje prítomnosť zlého, ktorý sa nás chce zmocniť a pohrýzť nás (1 Pt 5, 8) a od ktorého prosíme Boha o oslobodenie.

Apoštol Peter tiež hovorí, že ten zlý, diabol, nás obchádza ako zúrivý lev, aby nás zožral. Ale my v  tejto časti modlitby žiadame Boha, aby nás vyslobodil.

„V tejto dvojitej prosbe: neopúšťaj nás vysloboď nás sa ukazuje podstatná charakteristika kresťanskej modlitby. Ježiš učí svojich priateľov, aby dali vzývaniu Otca prednostné miesto pred všetkým, a to najmä v čase, keď zlý duch dáva pocítiť svoju výhražnú prítomnosť.“

ZOMKNÚŤ SA K DOBRU

Zlo je v našom živote prítomné vo veľkej miere. Mali by sme sa preto zomknúť k  spoločnému dobru.

„Tak ako ráno 24. februára 2022, keď sme sa prebudili do atmosféry vojny. Uvedomili sme si, kam až dokáže zájsť ľudská agresia. Celý civilizovaný svet, ale predovšetkým Európa sa vtedy zjednotila. Nie v nenávisti, ale v obrovskej solidarite. Mali sme potrebu chrániť napadnutých a pomôcť miliónom ľudí, z  ktorých sa šialenstvom jedného človeka za pár minút stali nechcení bezdomovci a migranti. Snažme sa, aby sa z ľudí tento cit pre solidaritu nevytrácal.“

Vladimír Juhás je presvedčený, že zlo nás nepriťahuje viac ako dobro. „Ľudia síce možno sledujú kríže a starosti iných, lebo im to dáva pocit, že netrpia len oni. Ale zlo bežne nepriťahuje, skôr frustruje, pretože človeka nedokáže naplniť.“

SATAN A JEHO PÔSOBENIE

Aj keď participujeme na dobre, stále je tu satan a jeho pôsobenie. „V Biblii má zlý duch mnoho podôb a pomenovaní, satan je jedno z nich. Nie je to však tá najhoršia podoba zlého. Satan znamená pokušiteľ, skúšateľ. Ten, kto skúšal Jóba, ale Ježiš aj Petra nazval na ceste do Jeruzalema týmto menom – choď mi z cesty, satan/pokušiteľ.“

Zatiaľ čo pre Bibliu je satan pokušiteľ, neutrálny duch, horší je diabol. „Ten, ktorý rozdeľuje. Rozdeľuje ľudí, rozbíja jednotu. Nemyslím si, že je potrebné príliš sa ním zaoberať. Skôr je potrebné vždy sa odovzdávať dobru,“ dodáva Vladimír Juhás.

ZLO ODOVZDAJME BOHU

Čo ak nás zlo v akejkoľvek podobe – agresia, pomsta, nenávisť – opantá? „Je lepšie odovzdať to Bohu, nesnažiť sa byť agresor či pomstiteľ. Boh je Pánom celej skutočnosti. Nechajme ho byť tým Pánom. My participujme na dobre,“ hovorí teológ.

Konať dobro a zveriť sa Bohu sú najlepšie prostriedky na boj so satanom, ktorý nás skúša utrpením, a s diablom, ktorý je majster ilúzie.

„Ten prvý testuje, ten druhý klame. Boj so zlom nikdy nemáme brať do vlastných rúk, ale odovzdať ho Bohu. To neznamená rezignovať, ale zrieknuť sa použitia zla. Inak sa nechtiac dostaneme do hry a o to zlému ide.“

JEŽIŠ NÁM DÁVA SILU

Diabol vie osloviť našu márnivosť, zvedavosť, vie nás zvádzať, až kým neupadneme do pokušenia a nezlyháme. Pápež František nám preto odporúča modliť sa, postiť a zlého odovzdať Bohu.

Tým ho prekvapíme a vyhráme, pretože on Bohu patriť nechce. Ak budeme prosiť, aby nás Pán zbavil zlého a aby sme neupadli do zla, máme nádej.

„Je to naša sila, ktorú nám dáva Ježiš, vzkriesený Ježiš, ktorý je tu, medzi nami: je tu. Je tu, s tou silou, ktorú nám dáva, aby sme kráčali vpred, a sľubuje nám, že nás oslobodí od zlého,“ povzbudzuje nás Svätý Otec.