Deťom

Martina Jokelová Ťuchová 28.05.2021

Chválim Ťa, Stvoriteľ (5)

Ahoj, kamaráti!
Už vám niekedy niekto povedal, že „menej je viac“?
Chválim Ťa, Stvoriteľ (5)
Jozef Šelinga 28.05.2021

Sviatosť zmierenia je stretnutie s milujúcim Pánom Ježišom (2. časť)

Pristúpiš prvýkrát k sviatosti zmierenia. Svätá spoveď je vlastne stretnutie s milujúcim Pánom Ježišom, ktorý ti odpúšťa hriechy, ak ich vyznávaš a ľutuješ. Preto sa nemusíš báť. Ide iba o to, aby si sa dobre pripravil. Chceme ti v tom pomôcť.
Sviatosť zmierenia je stretnutie s milujúcim Pánom Ježišom (2. časť)
Jozef Šelinga 21.05.2021

Svätá omša nie je divadlo

Svätá omša patrí medzi vrcholy kresťanského života. Aby sme ju prežili čo najlepšie, musíme jej aj rozumieť a vedieť, čo sa v tej-ktorej chvíli deje na oltári. V tejto časti prípravy na prvé sväté prijímanie si predstavíme svätú omšu.
Svätá omša nie je divadlo
Jozef Šelinga 21.05.2021

Sviatosť zmierenia ako obnovenie priateľstva s Bohom (1. časť)

Dieťa sa učí poznávať Ježiša Krista v rodine aj na hodinách náboženskej výchovy. Vďaka nemu by malo pochopiť, že Boh miluje všetkých ľudí a pozýva ich k životu s ním. V tejto časti prípravy na prvé sväté prijímanie sa bližšie pozrieme na naše svedomie.
Sviatosť zmierenia ako obnovenie priateľstva s Bohom (1. časť)
Martina Jokelová Ťuchová 21.05.2021

Chválim Ťa, Stvoriteľ (4)

Ahoj, kamaráti!
Pozrite sa na toto dobrodružstvo učeníkov na rozbúrenom mori (porov. Mt 8, 27; Mk 4, 41).
Chválim Ťa, Stvoriteľ (4)