Deťom

Martina Jokelová Ťuchová 03.09.2021

Rozvrh hodín

Ahoj, kamaráti!
Už len čakáme, kým dorazia posledné denníčky, a ideme žrebovať výhercov letnej súťaže Rodinné leto. Aby sme o chvíľu mohli byť S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.

Rozvrh hodín
Martina Jokelová Ťuchová 27.08.2021

Rodinné leto (9)

Ahoj, kamaráti!
Posledný týždeň nášho Rodinného leta sa pozrieme na jednu nazaretskú rodinu.
Rodinné leto (9)
Martina Jokelová Ťuchová 20.08.2021

Rodinné leto (8)

Ahoj, kamaráti!
Pozri, Svetlúšik, náš denníček Rodinného leta je už takmer plný.
Rodinné leto (8)
Martina Jokelová Ťuchová 13.08.2021

Rodinné leto (7)

Ahoj, kamaráti!
Ahoj, ahoj! Pekný deň! Pán Boh pomáhaj! Pochválený buď Ježiš Kristus! Nazdar! Vitaj v našej rubrike Deťom!
Rodinné leto (7)
Martina Jokelová Ťuchová 06.08.2021

Rodinné leto (6)

Ahoj, kamaráti!
Dobromilka, ako každý rok, ani teraz sa mi to nezdá.
Rodinné leto (6)