Deťom

Martina Jokelová Ťuchová 30.10.2020

Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 7

Ahoj, kamaráti!
Sledovanie životných ciest svätého Vojtecha, patróna Spolku svätého Vojtecha, nás doviedlo z Prahy do Ríma.
Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 7
Martina Jokelová Ťuchová 23.10.2020

Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 6

Ahoj, kamaráti!
Dnes sa spolu s Dobromilkou a Svetlúšikom zúčastníme na kňazskej vysviacke bohoslovca Vojtecha a budeme sledovať jeho zápas o záchranu duší.

Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 6
Martina Jokelová Ťuchová 16.10.2020

Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 5

Ahoj, kamaráti!
Minule sme so svätým Vojtechom cestovali z kráľovského dvora v Libiciach do školy v Magdeburgu.
Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 5
Martina Jokelová Ťuchová 02.10.2020

Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 3

Ahoj, kamaráti!
Pokračujeme s Dobromilkou a Svetlúšikom v spoznávaní života svätého Vojtecha, patróna Spolku svätého Vojtecha.
Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 3
Martina Jokelová Ťuchová 25.09.2020

Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 2

Ahoj, kamaráti!
Svetlúšikova baterka si pred týždňom posvietila na to, ako neľahko pred 150 rokmi vznikal Spolok svätého Vojtecha.

Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 2