Mladým

Pavol Kall 08.12.2021

Magis ponúka viac

Jezuitská rehoľa prežíva v tomto čase Ignaciánsky jubilejný rok. Z ignaciánskej spirituality vychádza aj kresťanské spoločenstvo Magis, ktoré je určené mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov. Bližšie nám ho predstavila jedna z jeho koordinátoriek ZUZANA ORSZÁGHOVÁ (25).
Magis ponúka viac
Patrik Páterek 01.12.2021

Ako viesť modernú výučbu náboženstva

Po novembri 1989 sa zdalo, že výučbe náboženskej výchovy na slovenských školách nebude nič prekážať, aby sa tento predmet opäť navrátil do rozvrhov škôl ako povinne voliteľný. Po rokoch budovania katolíckeho školstva na Slovensku dnes vnímame, že mnohí katechéti a učitelia náboženskej výchovy odchádzajú do dôchodku a mladí o tento odbor na pedagogických fakultách záujem nemajú. Tí však, ktorí si toto náročné povolanie a poslanie zároveň vybrali, musia adaptovať svoje výchovno-vzdelávacie spôsoby do modernej pedagogiky tohto desaťročia.
Ako viesť modernú výučbu náboženstva
Martin Boltižiar 24.11.2021

Ocenili evanjelizáciu v online priestore

Ekumenická stránka signaly.cz, ktorá podporuje evanjelizáciu v online priestore, usporiadala druhý ročník ankety Signály Awards. Tá mala za cieľ oceniť mladých veriacich, ktorí sa snažia prostredníctvom sociálnych sietí evanjelizovať a motivovať k službe Bohu v českom a slovenskom online priestore. Súťažiacich nominovali ich fanúšikovia a tí za nich tiež potom hlasovali. Výsledky súťaže mohla verejnosť sledovať 11. novembra prostredníctvom prenosu televízie Noe.
Ocenili evanjelizáciu v online priestore
Ján Lauko 24.11.2021

Na mladých vedátorov môžeme byť hrdí

Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na mikroorganizmy či vývoj komplexného bezpilotného leteckého systému – aj s takýmito projektmi prišli mladí vedci na uplynulom Festivale vedy a techniky AMAVET.

Na mladých vedátorov môžeme byť hrdí
kbs .sk 17.11.2021

František mladým: Vstaňte a vydajte svedectvo

Prinášame vám úryvky z posolstva Svätého Otca Františka na 36. svetový deň mládeže, ktorý slávime 21. novembra na Nedeľu Krista Kráľa. Jeho hlavnou témou je myšlienka: Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl (porov. Sk 26, 16), ktorou pápež František na príklade apoštola Pavla mladých povzbudzuje, aby pozdvihli seba i celý svet.
František mladým: Vstaňte a vydajte svedectvo