Igor Hanko 01.01.2020

Boží plán je dobro

Druhá nedeľa po narodení Pána - A
Boží plán je dobro
Igor Hanko 25.12.2019

Najzraniteľnejší

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA - A
Najzraniteľnejší
Igor Hanko 22.12.2019

Stať sa človekom

Narodenie Pána - 25. decembra - A - vo dne

Stať sa človekom
Igor Hanko 18.12.2019

Drámy a dary

Štvrtá adventná nedeľa - A
Drámy a dary
Igor Hanko 11.12.2019

Predstavy a realita

Tretia adventná nedeľa - A
Predstavy a realita