A ty, Betlehem, nijako nie si najmenší

Počas celého roka prichádzajú tisícky ľudí do Betlehema. Chcú si zblízka pozrieť miesta, kde sa narodil Vykupiteľ Ježiš Kristus.

Miroslava Gromanová 20.12.2022
A ty, Betlehem, nijako nie si najmenší

Snímka: www.istockphoto.com

„A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael“ (Mt 2, 6). Takto citovali veľkňazi pred Herodesom proroka Micheáša (Mich 5, 1), keď sa ich pýtal, kde sa má narodiť Mesiáš. Do mesta Betlehem doputovali aj traja mudrci – Gašpar, Melichar aBaltazár, keď sa im zjavila hviezda a ukázala im cestu za novonarodeným kráľom (Mt 2, 1 – 2). Dnešný názov Betlehem, Dom chleba, sa pravdepodobne vzťahuje na okolnosť, že pútnici, prechádzajúci cez mesto do púšte, sa zastavovali, aby si do zásob nakúpili chlieb. Potvrdzujú to aj nájdené pozostatky mlynov a pekární na území mesta. Betlehem leží približne deväť kilometrov od Jeruzalema a vypína sa na dvoch kopcoch. Skrýva sa za veľký múr, ktorý ho delí od Jeruzalema. Rozlohou malé mestečko je pod palestínskou samosprávou.

 Snímka: www.istockphoto.com

Na snímke je námestie v Betleheme, ktoré sa volá Pole pastierov. Práve tu mali pastieri prijať posolstvo o narodení Ježiša Krista. Ako pamiatka na výnimočnú udalosť tu stojí Kaplnka Gloria in excelsis Deo. Má tvar beduínskeho stanu a priečelie zdobí anjel, symbol ohlasovania radostnej zvesti. Vnútri sa nachádzajú maľby anjelovho zvestovania pastierom; pastierov, ktorí vzdávajú Ježišovi úctu, a pastierov oslavujúcich narodenie. Kaplnku i okolitý areál dnes spravujú františkáni. Snímka: Wikimedia Commons/ Antoine Taveneaux/CC BY-SA 3.0

Na západnom brehu Jordánu sa nachádza jaskyňa, v ktorej sa Panna Mária, svätý Jozef a malý Ježiš ukrývali počas úteku pred kráľom Herodesom. Legenda hovorí, že jaskyňa zbelela z niekoľkých kvapiek materského mlieka. Dnes je Jaskyňa mlieka miestom, kde pútnici prosia Pannu Máriu o dar dieťaťa. Podľa tradície o tento dar prišla prosiť aj byzantská kráľovná Eusébia, ktorá potom priviedla na svet syna. V jaskyni sa však pútnici modlia aj za rodičov či nenarodené deti. Snímka: www.istockphoto.com

V roku 326 dala svätá Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, postaviť Baziliku Narodenia Ježiša. Je pýchou centra Betlehema a zároveň jedinou stavbou, ktorá sa z čias Konštantína zachovala. Steny pokrývajú vzácne mozaiky z obdobia križiackych výprav. Má tvar latinského kríža a päť lodí. Chrám dal okolo roku 550 opraviť a skrášliť cisár Justinián. Baziliku nezničili ani nájazdy Peržanov v roku 614. Najdôležitejšou súčasťou Baziliky Narodenia Ježiša je Jaskyňa narodenia pod hlavným oltárom. Schádza sa do nej schodmi z baziliky. Miesto narodenia, kde kedysi stáli jasličky, v ktorých bol uložený malý Ježiš, označuje strieborná hviezda. Jaskyňa je ozdobená lampami, steny sú obložené mramorom a v latinčine je na nich nápis: „Tu sa z Panny Márie narodil Ježiš Kristus.“ Snímka: www.istockphoto.com

Zdroje: dominikani.sk, svatazem.sk, tkkbs.sk