Cesta každej knihy je jedinečná

Vydávanie kníh prešlo za posledné dva roky veľkými zmenami. V najstaršom a najväčšom katolíckom vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha vznikne ročne takmer stovka publikácií.
Martina Jokelová Ťuchová 30.11.2022
Cesta každej knihy je jedinečná

Dámsky kolektív vydavateľského oddelenia: (zľava) Katarína Kročková, Lenka Bebjaková, Martina Grochálová a Martina Jokelová Ťuchová. Snímka: Peter Valach

Zrod a cesta každej knihy sú naozaj jedinečné. No a knihy, ktoré vznikajú v Spolku svätého Vojtecha, musia spĺňať aj kritériá v súlade s vydavateľstvom. „Sme oficiálne vydavateľstvo Katolíckej cirkvi.

Z toho pre nás vyplýva záväzok vydávať cirkevné dokumenty, Bibliu, Katechizmus Katolíckej cirkvi či liturgické knihy,“ vysvetľuje riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.

„K nášmu poslaniu šíriť vieru a poznanie, ktoré máme v motte, patrí aj podpora každodenného kresťanského života veriacich. Čiže iniciujeme vznik publikácií, ktoré sprevádzajú deti i dospelých sviatosťami a životom modlitby,“ dopĺňa.

Pri vzniku knihy sa zohľadňuje aj ekonomické hľadisko, aby výroba publikácie nebola stratová. „Ak sa stretneme s titulom, na ktorom nám veľmi záleží, hoci nemá potenciál zisku či vyrovnania nákladov, hľadáme spôsoby, ako vydanie podporiť cez granty alebo projekty,“ vysvetľuje riaditeľ vydavateľstva.

A čo ak prichádzajú autori, ktorí chcú vydať knihu na svoje náklady? „V tom prípade musí rukopis spĺňať istú odbornú a literárnu náročnosť. Skôr však autorov oslovujeme my,“ hovorí vedúca vydavateľského oddelenia Spolku Martina Grochálová, ktorá koordinuje vydavateľskú činnosť a zodpovedá za kvalitu vydávaných titulov.

KREATÍVCI A ODBORNÍCI

Vydavateľstvo vo svojej tvorivej činnosti spolupracuje s edičnou radou, do ktorej sú okrem zástupcov vydavateľstva prizvaní externí odborníci – teológovia, výtvarníci, dizajnéri. Rada sa zaoberá edičným plánom, hodnotí úspešnosť projektov a dáva odporúčania.

„Edičný plán nie je nemenný. Upravujeme ho podľa aktuálnej situácie, financií i podľa toho, čo sa nám v danej chvíli javí ako priorita,“ spresňuje Martina Grochálová. Keďže vydavateľstvo spolupracuje so stovkou zahraničných vydavateľstiev, od ktorých preberá vybrané tituly a ponúka im svoje, patria do tímu aj prekladatelia.

„Ich špecifikom je, že musia byť fundovaní aj v oblasti teológie a náboženskej terminológie,“ hovorí vedúca vydavateľského oddelenia. No a potom sú tu ešte odborníci, ktorým Spolok posiela rukopisy na posúdenie, a recenzenti, ktorých vydavateľ oslovuje ešte pred úplným dokončením knihy.

Autorský text prechádza úpravou redaktora, ktorý ho číta, overuje fakty a upravuje text štylisticky, aby bol zrozumiteľný. Pri niektorých tituloch prebieha aj lektorovanie obsahu teológom, aby bol obsah v súlade s učením Katolíckej cirkvi (nihil obstat). Nasledujú úpravy jazykového korektora, aby bol text spisovný.

Zľava riaditeľ SSV Ivan Šulík a grafik Peter Valach nad pripravovaným katalógom knižných noviniek. Snímka: Lenka Bebjaková

V RUKÁCH GRAFIKA

Po kolotoči korektúr prichádza text do rúk grafika. Zalomí ho a upraví obrazové prílohy. Ak už bola kniha vydaná, zalamuje text do prebratého knižného dizajnu. Ak ide o nový titul, potrebuje aj nový dizajn.

V tomto vydavateľstvo spolupracuje s grafickým štúdiom Pergamen, ktoré kreuje knižný dizajn, navrhuje formát knihy s optimálnym využitím papiera a špecifiká ako štruktúru knihy, veľkosť písma a nadpisov, obsah, tiráž, poznámkový aparát či celkovú farebnosť.

Keď sa kniha „dizajnuje“, zohľadňuje sa konečný užívateľ: „Ak ide o detského čitateľa, prispôsobuje sa mu veľkosť a tvary písma či obrazová príloha,“ objasňuje grafik Peter Valach.

„Dizajn liturgických kníh má iné zásady. Napríklad sa vyberá písmo, na ktoré sú už kňazi zvyknutí, zväčša dvojfarebné – čierne a červené. Pri beletrii sa berú do úvahy ešte iné kritériá.“ Keď je kniha navrhnutá, text sa naformátuje a „naleje do zlomu“.

Peter Valach vysvetľuje: „Spojenie zlom knihy, zalomenie pochádza z čias starej olovenej sadzby, keď sadzač sádzal olovené písmenká do ‚nekonečného stĺpca‘. Tento jednoliaty stĺpec zviazaných písmeniek v matrici potom lámal podľa požadovanej šírky strany a následne tlačil.“

Zalomenie jednoduchej textovej publikácie je podľa Petra Valacha otázka niekoľkých hodín. Pri zložitých dizajnoch a dodatočných úpravách to trvá aj mesiace.

Ako v prípade fotografickej knihy Pápež František na Slovensku. Doteraz mu dala najviac „zabrať“. Medzi tituly Spolku, na ktoré je obzvlášť hrdý, patrí Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha, ocenený svetovým Red Dot Award 2022.

A NAPOKON TLAČIAREŇ

Po zalomení textu sa prvá podoba knihy koriguje ešte v ďalších troch kolách korektúr, aby sa odstránili typografické chyby – neželané delenia a chyby v typografickom žargóne označované ako rieka, sirota, vdova a podobne.

Úpravy grafik znovu vnáša do zalomeného textu a vo finále pripraví elektronické tlačové dáta pre tlačiareň. V tlačiarni dáta spracujú vrátane špecifických požiadaviek: aká má byť farba záložkových stužiek – lacetiek, kapitáliku, detaily obálky a podobne.

Náhľady pošlú späť do vydavateľstva na odsúhlasenie. Potom sa už spúšťa konečný proces tlače. Vydavateľstvo spolupracuje s viacerými tlačiarňami, jednou z nich je Finidr v Českom Těšíne, založená v roku 1994.

Ročne vytlačí 30 miliónov kníh – okolo 10-tisíc titulov. Jiří Matuszek z obchodného oddelenia Finidra spoluprácu so Spolkom chváli a teší sa z pekných výsledkov.

„Špecifický je pre nás najmä letný balík Pútnika svätovojtešského. V priebehu mesiaca dáme život viac než stotisícom kníh. Musím spomenúť najmä Fausta, Božskú komédiuDon Quijota, ale najradšej mám sériu YOUCAT, ktorá je vydarená po obsahovej aj formálnej stránke.“

Publikáciu zachytávajúcu návštevu Svätého Otca na Slovensku v roku 2021 vydal Spolok svätého Vojtecha vo viacerých verziách. V pevnej väzbe s lacetkami, ktorá sa vkladá do tvrdého obalu, i v mäkkej väzbe s bočnými chlopňami, na ktorých sú citáty pápeža Františka z jeho príhovorov. Snímka: Erika Litváková

SPOMAĽOVACIE FAKTORY

Najnáročnejšia je cesta knihy, keď príde z tlače. „Sú tituly, ktoré sa rozchytajú samy, a tituly, ktoré potrebujú reklamu,“ vysvetľuje vedúca vydavateľského oddelenia.

Už keď grafik zadá tlačové dáta do tlačiarne, pripravuje sa reklamná kampaň, reklamné vizuály, pričom každá kniha si vyžaduje iný prístup. Súčasne s tlačou vydavateľ oslovuje už aj autorov recenzií.

Pripravujú sa tiež sklady, expedícia do predajní, podklady pre e-shop. Knihu čitateľ nájde nielen v sieti predajní Spolku, ale aj v iných kresťanských kníhkupectvách či vo veľkých sieťach kníhkupectiev, ktoré sa nezameriavajú na kresťanskú literatúru.

„Tlač v súčasnosti trvá aj mesiac. Je to spôsobené nedostatkom papiera, vplyvom koronakrízy, vojnou na Ukrajine a inými faktormi spomaľujúcimi všetky procesy. Preto musíme plánovať dôsledne a s veľkým predstihom, aby sme celý proces správne načasovali.

To je obrovská zmena oproti tomu, čo bolo zaužívané pred dvoma rokmi,“ objasňuje aktuálnu situáciu Martina Grochálová. Niektoré detaily sa občas vychytajú až na pulte v predajni, a ak je to možné, riešia sa dotlačou.

„Stalo sa napríklad, že sme vydali knihu s krásnou bielou obálkou, ale rýchlo sa zafúľala. Bolo to vidieť už v predajni,“ hovorí riaditeľ Ivan Šulík. „Výsledné dielo preto musí byť kompromisom krásy a praktickosti. Toto kritérium je špecifické najmä pri liturgických knihách, ktoré kňazi berú do rúk denne.“

VYDAVATEĽSKÉ SKVOSTY

Spolok svätého Vojtecha vydá ročne takmer sto titulov vrátane oficiálnych dokumentov, kalendárov či dotlače starších titulov. Ktoré z nich robia vedúcej vydavateľského oddelenia najväčšiu radosť?

„Som veľmi hrdá na kolekciu beletrie Faust, Božská komédia, Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha. Okrem toho, že sú to skvosty svetovej literatúry v nádhernom výtvarnom a grafickom prevedení s veľkou hodnotou, veľkú radosť som mala aj zo spolupráce s najväčšími odborníkmi v oblasti grafiky, knižného dizajnu a literatúry.“

Radosť Martine Grochálovej, ktorá v Spolku svätého Vojtecha pôsobí ôsmy rok, robí aj edícia pre mladých YOUCAT zahraničných autorov. „Bolo náročné získať ju pre naše vydavateľstvo. No a teším sa aj z kníh slovenských autorov a viacerých pekných projektov, ktoré sú za nami,“ dodáva na záver.

ZO SLOVNÍKA PRÍPRAVY KNÍH

SIROTA – neúplný posledný riadok odseku, ktorý „pretiekol“ na začiatok ďalšej stránky alebo stĺpca.
VDOVA – prvý riadok odseku na konci stránky alebo stĺpca.
RIEKA – nežiaduci prázdny pruh v texte.
LACETKA – tenká farebná stužka slúžiaca ako záložka.
KAPITÁLIK – ozdobný kúsok látky, ktorý zakrýva dutinu medzi chrbtom knižného bloku a doskami tvrdej väzby.
VÄZBA – spojenie listov do celku. Mäkké väzby majú papierovú či kartónovú obálku. Tvrdé väzby sú z lepenky alebo plastu.

Z TEOLOGICKÉHO SLOVNÍKA

NIHIL OBSTAT (z lat. nihil obstant quominus imprimatur – nič neprekáža tomu, aby sa vytlačilo) je formula, ktorou katolícky cenzor vyjadruje svoje zistenie o mravnej bezchybnosti publikácie a dáva súhlas na publikovanie.
IMPRIMATUR (z lat. nech sa tlačí) je v Katolíckej cirkvi právny úkon, ktorým kompetentný náboženský predstavený udeľuje povolenie na vytlačenie kníh týkajúcich sa viery a mravov po preskúmaní bezchybnosti rukopisu cenzorom. Slovo imprimatur sa uvádza na začiatku knihy spojené s menom ordinára. Povolenie je udelené na základe kladného hodnotenia nihil obstat.