Chcela som napredovať vo viere

Ľudmila (62) z Bratislavy- -Devínskej Novej Vsi prijala sviatosť birmovania iba niekoľko dní po tom, ako odprevadila na večnosť najbližšieho človeka, svoju mamu. Božím riadením dátum Ľudmilinej birmovky pripadol na deň maminých nedožitých 86. narodenín.
Zuzana Artimová 26.01.2023
Chcela som napredovať vo viere

Zľava: birmovanci Marek, Ľudmila, Róbert, páter Jozef Konc a Adrián. Snímka: Zuzana Artimová

Prečo ste sa rozhodli prijať sviatosť birmovania?

Keď som vypĺňala dotazník pri poslednom sčítaní obyvateľstva, pozastavila som sa pri kolónke viera. Vždy som sa hlásila ku katolíckej viere. Ale zrazu som si položila otázku, aká silná moja viera je. To, že to označím v kolónke, zo mňa veriacu nerobí.

Preto ste sa prihlásili na prípravu?

Túžila som po prijatí Božej milosti v sviatosti birmovania, po daroch Ducha Svätého, chcela som, aby obohatili môj život a vieru. Pri spovedi som sa kňazovi zdôverila, že nemám všetky sviatosti.

Povedal mi, že to predsa nie je problém, ak sa chcem ďalej vzdelávať, prijať sviatosť birmovania a napredovať na ceste viery. Katechetické stretnutia potom trvali od marca do októbra. Okrem iného sme čítali Sväté písmo a potom ho spoločne rozoberali.

Niekoľko dní pred birmovkou si Pán povolal do večnosti vašu mamu. Ovplyvnilo to vaše prežívanie viery?

Vždy som cítila prítomnosť Pána Boha. Až som sa sama seba pýtala, ako je možné, že má so mnou takú trpezlivosť, že mi verí. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že celá životná púť je o strácaní a nachádzaní, padaní a vstávaní – ako veriaca to však prežívam v Božej prítomnosti.