Inšpirujme sa životným štýlom Panny Márie

Na tohtoročnej púti v Šaštíne sa hovorilo o životnom štýle kresťana. Vladyka Milan Lach SJ naznačil jeho základné rozmery. Jedným z nich je pre slovenských veriacich aj putovanie k národnej svätyni. My sme sa prítomných pútnikov pýtali, prečo sa podľa nich dnes oplatí chodiť do Šaštína.
Ján Lauko 15.09.2018
Inšpirujme sa životným štýlom Panny Márie

Do Šaštína prišlo podľa odhadov organizátorov 30-tisíc pútnikov. Snímka: KN/Ján Lauko

Dnes veľa počúvame o životnom štýle. Aby sme sa mali lepšie a boli so svojím životom spokojní, snažíme sa zdravšie stravovať, športujeme, inšpirujeme sa príbehmi úspešných.

Zároveň sa venujeme práci a riešime každodenné výzvy. Popritom všetkom sa však zabúdame zastaviť a nájsť si čas na seba, na modlitbu, na Boha. Preto je na mieste otázka, či máme správny životný štýl hodný kresťana.

Koho si berieme za vzor? Oslovuje nás napríklad životný štýl Panny Márie? S touto otázkou sa na veriacich obrátil vladyka Milan Lach počas homílie na tohtoročnej púti v Šaštíne.

Rozmery kresťanského životného štýlu
Biskup americkej Eparchie Parma sa pútnikov pýtal, či by vedeli žiť ako naša nebeská Matka. „Je to niečo, čo mi dáva nejakú víziu a zároveň radosť zo života?“

Pripomenul, že životný štýl Panny Márie bol taký istý ako životný štýl jej Syna Ježiša Krista. „Bola úplne odovzdaná Bohu a jeho vôli.“ A to by mal byť aj jeden z rozmerov životného štýlu dnešného kresťana. „Sme pozvaní hovoriť Bohu áno.“

Ďalším rozmerom podľa vladyku Lacha je to, že potrebujeme viac konať podľa Božieho slova. „Sme povolaní zachovávať Božie slovo vo všetkom. V tom, čo nám vyhovuje, i v tom, čo nás možno provokuje, čo nám nie je komfortné, pretože sa s tým nestotožňujeme... Božie slovo nám dáva život.

Dáva nám dôvod, že môžeme mať úsmev na tvári aj vtedy, keď nám možno nie je ľahko.“

Zastavme sa
Súčasťou životného štýlu kresťana by mala byť aj schopnosť zastaviť sa v uponáhľanej dobe. Aj preto podľa biskupa Lacha potrebujeme sláviť sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

„Možno dnes nepôjdeš do kostola, ale si spolu s rodinou, opečieš si klobásku a povieš si, že si prežil pekný deň. Urobil si tiež dobre, pretože si si našiel čas na svojich blízkych, a to znamená, že si si našiel čas na seba. A vieš, že robota nie je všetko, že sú aj iné hodnoty, ktoré nám Boh dáva.“

Vladyka upozornil, že veľa ľudí dnes nemá čas na seba ani na to, aby boli s Bohom. „A to je náš problém, to je problém západnej spoločnosti, že sme zabudli na Boha. Že si myslíme, že Boha nepotrebujeme, lebo my nemáme čas naňho myslieť.“

Pozval preto, aby si veriaci vyhradili denne aspoň desať minút, vypli vtedy televízor a tablet a našli si čas na Boha. „Ak si nájdeš čas na Boha, nájdeš si čas i na seba,“ dodal vladyka Lach.

Vďačnosť, že neprežívame extrémy
Nájsť si čas a zastaviť sa. Množstvo pútnikov, ktorí prichádzali 14. – 16. septembra k národnej svätyni, malo tento cieľ. Napríklad aj kňaz František z Bratislavy, ktorý na našu otázku, prečo sa dnes oplatí ísť na púť, odpovedal: „Ja si myslím, že hlavne preto, lebo život je taký hektický.

Človek niekedy potrebuje vypnúť, zastaviť sa a mať čas na seba. Mladý človek si myslí, že všetko zvládne, ale mnohokrát je to práve o tom, že keď si nenájde čas aj trošku vypnúť a zamyslieť sa nad životom, tak zrazu zbadá, že niektoré veci – ako sa hovorí – prepískol. Niekedy sa veci už spätne ťažko riešia.“

No nielen motív pozastavenia sa a rozjímania nad svojím životom priviedol pútnikov do Šaštína. Petra z Bratislavy uviedla, že sa oplatí prísť aj z vďačnosti Panne Márii za jej ochranu.

„Je to cítiť, pretože keď si pozriete situáciu v okolitých krajinách, tam sa naozaj vytrácajú kresťanské hodnoty. U nás – nehovorím, že je to všade zachované –, predsa len tie tradície fungujú. Myslím si, že ten, kto žije kresťanskú vieru poctivo, cíti podporu Božej Matky.

I jej ochranu ako patrónky, pretože u nás nemáme nič extrémne, čo sa deje v okolitých krajinách či vo svete.“ Jej kamarátku Alenu zasa zaujal úmysel, na ktorý bola národná bazilika postavená. Tú dala postaviť grófka Angelika Coborová-Bakičová z vďačnosti za dar manželstva.

Pán Stanislav z Rišňoviec odporučil účasť na púti preto, aby sme prosili nebeskú Matku o milosti a dary a aby vypočula naše kresťanské potreby. Tým, ktorí váhali, či ísť alebo neísť na púť, povedal, aby sa nad tým zamysleli a skúsili to.

Pani Lýdia z Hrušovian prišla do Šaštína vyprosovať si od Panny Márie zdravie, pomoc pre všetkých, živú a pevnú vieru pre rodinu. Dodala tiež, že púť je určite lepšie strávený čas, ako sa posadiť do obchodu a minúť tam peniaze.

Byť vzorom pre deti
Účasť na púťach je tiež možné považovať za prejav životného štýlu kresťana, o ktorom hovoril biskup Lach. Niektorí však možno boli na vážkach, či má zmysel ísť do Šaštína.

Martin z Bratislavy poznamenal, že túto otázku riešili aj u nich vo farnosti. „Beriem to tak, že máme byť začo vďační. A to by mal byť náš prvoradý postoj – cítiť vďačnosť za všetky tie milosti, ktoré dostávame.

Ďakovať aj Panne Márii, ktorá nám ich ako naša nebeská Matka vyprosuje. Potom si do toho každý môže vložiť svoje bolesti a ťažkosti, s ktorými prichádza, pretože ich všetci určite máme a v živote nikoho neminú.

Nehovorím, že sa máme stále zle. Práve zato, ako dobre sa máme v našej krajine, máme byť prečo vďační.“ A ako by prilákal na púte viac mladých? „Mali by sme im byť vzorom v tom, že prídeme na púť a modlíme sa.

Verím, že musíme rásť v úcte a pútnické miesto si v našich srdciach vytvorí príťažlivosť. To pritiahne aj tých mladých a raz ich tu bude možno viac ako nás starších. Musíme sa však za to modliť.“

Viesť deti k viere vzorom sa snaží aj Lenka z Kuchyne, ktorá do Šaštína prišla so synom. „Dnes je doba taká ťažká, že ak rodičia nevedú svoje deti k duchovnu, k Bohu, a ak deti nevidia u svojich rodičov tú úctu, potom na púť nepôjdu ani ony.

Budú na vážkach. Ja som bola vychovávaná vo viere, a to, že idem na púť, som brala prirodzene. Teraz sa v tom snažím pokračovať aj ja pri svojich deťoch.“

I mladí ďakujú Panne Márii
Na púti síce dominovala stredná a staršia generácia, no mnohí z nich prichádzali aj so svojimi potomkami. Napríklad pani Martina prišla s dcérou až z ďalekého Sabinova.

„Očistiť dušu, poprosiť o zdravie, modliť sa za to, aby fungovala rodina,“ odpovedá na otázku, prečo sa dnes oplatí ísť na púť. A čo by povedala váhajúcim mladým?

„Nech prídu. Nech si očistia dušu, neberú drogy a prosia o to, aby boli zdraví.“ Aby sme mladým nekrivdili, že národné púte sú mimo ich záujmu, boli to práve oni, ktorí do Šaštína prišli medzi prvými.

A to dokonca pešo ešte deň pred hlavným programom. Spolu s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom putovali od brehov Moravy až do pútnického miesta po stopách blahoslaveného Titusa Zemana.

Spýtali sme sa teda aj zástupcu mladej generácie, prečo sa podľa neho oplatí dnes chodiť do Šaštína. „Pretože Panna Mária je patrónkou Slovenska, je to naša Matka a treba jej vzdať úctu.

Preto je správne prísť sem na púť. Panna Mária je veľmi blízky človek k Pánu Ježišovi, teda k Bohu a cez ňu dokážeme od Boha získať veľké milosti,“ vysvetlil Patrik z Bratislavy.

Nech je náš životný štýl príťažlivý
Na záver už len pripomeňme jednu z hlavných výziev vladyku Milana Lacha, ktorý povedal, že potrebujeme dostať Boha do našich životoch, do našej prítomnosti.

Aj predošlé odpovede nasvedčujú, že ľudia túto výzvu dokážu napĺňať. Len si musia nájsť čas. Preto majú púte, ako je tá šaštínska, svoje opodstatnenie i v dnešnej dobe.

Vladyka Lach ku koncu svojho príhovoru pripomenul, prečo sú púte pre náš životný štýl kresťana dôležité:

„Sme tu, aby sme sa modlili a vyprosovali si skrze našu Matku u jej Syna a skrze neho u jeho Otca dar Svätého Ducha; aby náš životný štýl bol príťažlivý pre iných, že sa ľudia okolo nás začnú pýtať, prečo takto žijeme a prečo sme kresťania.“