Katolícke noviny zavŕšili oslavy 170-ročného jubilea

Rodisko prvého redaktora Katolíckych novín sa v nedeľu 17. novembra zobudilo do sviatočného dňa. Kým mnohí na Slovensku žili oslavami 30. výročia nežnej revolúcie, Lakšárska Nová Ves si pripomínala udalosti staršie než 100 rokov. 
Anna Stankayová 19.11.2019
Katolícke noviny zavŕšili oslavy 170-ročného jubilea

Svätú omšu slávilo 9 kňazov. Snímka: KN/Anna Stankayová

Je slnečné skoré popoludnie a slávnostne oblečení obyvatelia obce na Záhorí sa pomaly schádzajú v Kostole sv. Vavrinca. Pár minút pred 14. hodinou je kostol zaplnený do posledného miesta. Vpredu kŕdeľ detí, niektoré v tradičných krojoch. Za nimi obecní hasiči v uniformách, ktorí okrem obecných povinností radi pomáhajú aj pri tých cirkevných. 

Hostia zo Slovenska i z Rakúska

Najprv vchádza hŕstka miništrantov najrôznejšieho veku na čele s krížom, po nich 9 kňazov z okolitých obcí, medzi nimi farár z priateľskej rakúskej obce Hohenau Leszek Bednarczyk, miestny dlhoročný farár Ladislav Labo i šéfredaktor KN Igor Hanko, ktorý je hlavným celebrantom.

Počas homílie vyzdvihuje osobnosť prvého redaktora novín. „Keď sa človek pozerá na životopis Šimona Klempu, do Pešti prichádza ako 25-ročný mladík a odchádza z nej ako 75-ročný starec. Prežil tam veľmi plodné obdobie, staral sa o veriacich, ktorí hovorili viacerými jazykmi, a ujal sa písania novín pre slovenských katolíckych veriacich.“ 

Počas dňa viackrát zaznievajú modlitby i poďakovania za noviny, čitateľov a prispievateľov aj ich prvého redaktora. Rečníci ich prirovnávajú k stromu, ktorý prináša ovocie. Miestny farár Ladislav Labo dodáva: „Katolícke noviny prinášajú nielen cirkevné novoty zo Slovenska a zo sveta, ale aj utvrdenie viery. Nie je dôležitá len ich forma a vzhľad, ale aj obsah. Tak ako u ľudí nie je podstatná ich telesná schránka, ale vzácnymi nás robí naše vnútro.“

Punc výnimočnosti svätej omši dodáva cirkevný zbor Cantores Domini z takmer 3-tisícovej obce Hohenau s organovým sprievodom Ondreja Šprtu z Moravy, ktorí počas svätej omše potešili ucho veriacich Mozartovou Omšou G dur i skladbami v rakúskej nemčine. 

Vďaka za noviny a ich prvého redaktora

Po svätej omši sa všetci presúvame pred kostol, okolo ktorého je obecný cintorín. Miesto na návrší Lakšárskej Novej Vsi je pekným a pokojným miestom posledného odpočinku mnohých rodákov a tiež pre noviny dôležitého Šimona Klempu.

Ako on pamätal na svojich rodákov, aj keď už v obci nepôsobil, nezabúdajú na neho ani oni. „To, čo hovoril v svojej dobe, ako keby hovoril aj k nám. To, čo potrebujeme počuť dnes, to sa odvtedy nezmenilo,“ hovorí autorka publikácií o rodnom kraji Júlia Agnesa Lauková. 

Pietnym aktom s kyticami, vencami a krátkou modlitbou mu hold vzdávajú pri významných udalostiach obce - aj dnes. Starostka Oľga Procházková s hrdosťou hovorí: „Sme radi, že máme takúto veľkú osobnosť. Vždy si ho pri obecných slávnostiach pripomíname, pretože dosť dlho sme o ňom veľa informácií nemali a až neskôr sme sa dozvedeli, že bol významným človekom. Vždy sme závideli Kútom, že majú Radlinského, dnes už nemusíme, pretože my máme Klempu.“

Dve výročia, jedna slávnosť  

Siedmeho novembra oslavovali okrúhle narodeniny Katolícke noviny, 21. novembra si zase pripomíname 116. výročie úmrtia ich prvého redaktora Šimona Klempu. 

Na významného rodáka sú „Lakšárania“ obzvlášť hrdí. Hoci sa v rodnej obci počas života dlho nezdržal (už gymnaziálne štúdiá absolvoval v Bratislave a v Ostrihome), na svoju obec nezanevrel. Daroval im krížovú cestu, ktorá je v kostole dodnes, i kamenný kríž, ktorý stojí pred 265-ročnou Kaplnkou sv. Šimona a Júdu v centre obce. Tú sa miestnym podarilo nedávno kompletne obnoviť a dnes ju súčasný šéfredaktor KN požehnal. Ako inak, aj za hudobného sprievodu rakúskych spevákov.

Slávnosť pripravovala celá obec

Farár, veriaci, predstavitelia obce, miestne deti i tie zo širšieho okolia. Na výnimočnom dni pre obec aj noviny sa podieľali všetci. Čítaniami, nesením obetných darov či kultúrnym hudobno-literárnym programom na záver dňa. 

Deti zo Základnej umeleckej školy Šaštín-Stráže v spolupráci s deťmi z miestnej základnej školy zaujali pripraveným prierezom histórie Katolíckych novín slovom i spevom. Dokonca i dnes už jazykovo náročnými slovami Šimona Klempu, ktoré v podaní chlapcov zneli akosi prirodzene.

Aj vďaka nim sa z bežnej nedele stala výnimočná a oslavy 170-ročných novín tak dôstojne vyvrcholili práve v rodisku – pre noviny dôležitého človeka – Šimona Klempu v Lakšárskej Novej Vsi. 

 

Zbor Cantores Domini z Hohenau spevádzal na organe Ondrej Šprta z Moravy.
Zbor Cantores Domini z Hohenau spevádzal na organe Ondrej Šprta z Moravy.
Šéfredaktor KN Igor Hanko počas homílie poďakoval tvorcom, čitateľom i prispievateľom novín.
Šéfredaktor KN Igor Hanko počas homílie poďakoval tvorcom, čitateľom i prispievateľom novín.
Obetné dary priniesli deti v tradičných krojoch.
Obetné dary priniesli deti v tradičných krojoch.
Obetné dary priniesli deti v tradičných krojoch.
Obetné dary priniesli deti v tradičných krojoch.
Svätú omšu slávili aj kňazi z okolitých obcí či farár z rakúskej priateľskej obce Hohenau.
Svätú omšu slávili aj kňazi z okolitých obcí či farár z rakúskej priateľskej obce Hohenau.
Svätú omšu koncelebrovalo okrem šéfredaktorka KN i ďalších 8 kňazov.
Svätú omšu koncelebrovalo okrem šéfredaktorka KN i ďalších 8 kňazov.
Miestny farár Ladislav Labo (vľavo) hovoril o KN ako o strome, ktorý prináša ovocie.
Miestny farár Ladislav Labo (vľavo) hovoril o KN ako o strome, ktorý prináša ovocie.
Pri Kostole sv. Vavrinca je cintorín, na ktorom je pochovaný aj Šimon Klempa.
Pri Kostole sv. Vavrinca je cintorín, na ktorom je pochovaný aj Šimon Klempa.
Osobnosť prvého redaktora KN si obyvatelia Lakšárskej Novej Vsi pripomínajú radi.
Osobnosť prvého redaktora KN si obyvatelia Lakšárskej Novej Vsi pripomínajú radi.
Zbor Cantores Domini zaspieval aj pri požehnávaní obnovenej kaplnky.
Zbor Cantores Domini zaspieval aj pri požehnávaní obnovenej kaplnky.
Kaplnka sv. Šimona a Júdu prešla kompletnou obnovou.
Kaplnka sv. Šimona a Júdu prešla kompletnou obnovou.
Šéfredaktor KN požehnal zrekonštruovanú kaplnku, ktorá stojí v strede obce.
Šéfredaktor KN požehnal zrekonštruovanú kaplnku, ktorá stojí v strede obce.
Vo vyše 260-ročnej kaplnke opravili lavice, luster i oltár.
Vo vyše 260-ročnej kaplnke opravili lavice, luster i oltár.
Deti zo Základnej umeleckej školy Šaštín-Stráže si spolu s deťmi zo ZŠ v Lakšárskej Novej Vsi pripravili zaujímavý program o histórii KN.
Deti zo Základnej umeleckej školy Šaštín-Stráže si spolu s deťmi zo ZŠ v Lakšárskej Novej Vsi pripravili zaujímavý program o histórii KN.
Po slávnostnej akadémii si pozvaní hostia mohli pozrieť výstavu o Katolíckych novinách i významných akciách obce.
Po slávnostnej akadémii si pozvaní hostia mohli pozrieť výstavu o Katolíckych novinách i významných akciách obce.
Prezentácia fotografií a dokumentov zaujala množstvo ľudí.
Prezentácia fotografií a dokumentov zaujala množstvo ľudí.
Kostol sv. Vavrinca sa nachádza na návrší obce.
Kostol sv. Vavrinca sa nachádza na návrší obce.