Kráľovná rodiny je tu doma

„Farnosť by som charakterizoval dvomi slovami, a to otvorenosť a rodinnosť,“ spokojne konštatuje Lukáš Uváčik, farár pomerne mladej bratislavskej farnosti Teplická.
Miroslava Gromanová 16.06.2022
Kráľovná rodiny je tu doma

Slávenie svätej omše s farárom farnosti Lukášom Uváčikom na tábore. Snímka: archív farnosti Teplická-Kráľovej rodiny

V  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je Kostol Kráľovnej rodiny. Nenápadný kostolík uprostred vysokých panelákov má pre svojich farníkov veľký význam. Je to ich miesto pokoja a priateľských stretnutí nielen s Bohom, ale aj s ostatnými farníkmi – kamarátmi.

Architektúra kostola bola víťazným projektom súťaže, a keď bol dostavaný, získal v roku 2000 ocenenie Stavba roka. Má oválny tvar, vďaka ktorému sú veriaci pomerne blízko k oltáru a ku kňazovi. To vytvára úprimnú, priateľskú atmosféru, takže návštevníci sa tu cítia ako doma.

KRÁĽOVNÁ RODINY

Rodina je základom dobrého života a taký je aj život vo farnosti pod patronátom Panny Márie, Kráľovnej rodiny. Napriek tomu, že sme v Bratislave, meste plnom navzájom si cudzích ľudí, nachádzame tu veľkú rodinu utvorenú mladými, dobre sa poznajúcimi rodinami.

„Ľudia sú vďaka kostolu a aktivitám farnosti prepojení a pomáhajú si aj v praktickom živote. V kostole vo farskom spoločenstve nadviazali kontakty, tu sa stretávajú, ale nadobudnuté priateľstvá si vzali aj do osobného života,“ teší sa farár Lukáš Uváčik.

DVE VÝRAZNÉ OSOBNOSTI

O farnosti sa vie, že je veľmi živá a za 23 rokov fungovania sa v nej vystriedali viacerí kňazi. „Najznámejšími osobnosťami, ktoré výrazne prispeli do života farnosti, boli Branislav Bukovský a Jozef Kováčik. Obaja sa zaslúžili o rozkvet farnosti a boli mimoriadne obľúbení a aj mediálne známi.“

Aj keď tu Branislav Bukovský pôsobil len šesť rokov, stihol si získať srdcia farníkov od najmladších po najstarších. Vybudoval spoločenstvo miništrantov, spevokol, rozbehol spoločné stretnutia modlitieb otcov a matiek.

Vždy sa snažil byť v úzkom kontakte so svojimi farníkmi a organizoval aj aktivity v spolupráci s farnosťami, v ktorých pôsobil predtým. Vytvoril rodinné zázemie aj deťom, nedeľné sväté omše sa pre ne stali krásnym zážitkom. Aj pre ostatných boli skutočným stretnutím s Bohom.

Náhla smrť Branislava Bukovského preto farníkov veľmi zasiahla. Na jeho prácu nadviazal Jozef Kováčik. „Vo farnosti dostal do povedomia pútnický rozmer, ktorý sa osvedčil, veľa sa vďaka nemu putovalo na rozličné miesta,“ spomína Lukáš Uváčik.

FARSKÉ JADRO

V každej farnosti je dôležitý vzťah a spolunažívanie kňaza s jeho ovečkami. Súdržnosť vo farnosti Kráľovnej rodiny vytvorili už spomínané osobnosti, „nadväzujeme na zaužívané tradície a pokračujeme v nich,“ dodáva farár.

„Rád by som tiež spomenul, že farské jadro duchovnej správy tvoria aj výpomocní duchovní. Páter Antonín Lukeš, rehoľník a misionár z Identes, ďalej Ján Godž, Martin Mosný a diakon Juraj Ochaba, ktorí sú pre farnosť veľkým prínosom.“

OBDOBIE PANDÉMIE

Skúškou súdržnosti spoločenstva bola, ako aj pre iné slovenské farnosti, pandémia. Preverila ich vieru a trpezlivosť, no členovia farnosti prekonali všetky vzniknuté prekážky. Kňaz Lukáš Uváčik prišiel do farnosti Teplická pred druhou vlnou pandémie.

Spomína na to s úsmevom ako na pozitívum, ktoré do istej miery posunulo farnosť vpred. Z týždňa na týždeň sa menil systém, opatrenia, „raz päťdesiat ľudí, potom tridsať, potom zasa podľa štvorcových metrov. Ale vždy sa nejako fungovalo, pretože záujem o svätú omšu bol“.

Ukázalo sa to aj počas osobného prihlasovania na omšu, ľudia telefonovali alebo posielali emaily. Počas Vianoc tak bolo aj osem omší. Neskôr prešli na systém online prihlasovania.

„V pondelok o deviatej ráno sme to zapli a prvýkrát nám to aj hneď padlo, lebo za päť minút tam bolo asi tristo registrácií, jednoducho obrovský nával,“ spomína vtipné momenty farár farnosti. „Pandémia nás preskúšala vo flexibilite, v schopnosti prispôsobiť sa okolnostiam z týždňa na týždeň alebo aj zo dňa na deň.“

Keďže bol zákaz vychádzania, ľudia mohli tráviť čas len v prírode, ale aj to sa dalo v pastorácii využiť. „V nedeľu sme si vyhradili dve hodinky času, aby sme mohli rozdávať sväté prijímanie na Kamzíku.“

Aj krížovú cestu sa farníci modlili online, zapojilo sa štrnásť rodín. To je len jeden z príkladov rodinných aktivít, vďaka ktorým môžu hrdo nosiť titul farnosti Kráľovnej rodiny.

ROZMER MLADOSTI

Deti a mladí ľudia sú v rodine nenahraditeľní a je to tak aj v duchovnej rodine. Vo farnosti Kráľovnej rodiny cítiť ich ducha. Pre deti a mládež sa organizujú výlety a letné tábory.

Počas týždňa v prírode prežívajú deti vďaka animátorom veľa nezabudnuteľných chvíľ, ktoré sú zároveň motiváciou zúčastniť sa na tábore aj nasledujúci rok. Tento rok ide na letný tábor 60 detí a 17 animátorov.

„Na tábore sa prejaví najmä spoločenstvo mladých, ktorí pôsobia ako animátori. Učia sa spolupracovať, rozložiť si sily. Ich angažovanosť je pre farnosť potrebná, aj vďaka nim sa môže formovať, budovať a posúvať dopredu.“ S animátormi tak deti prežijú týždeň plný hier, aktivít a modlitieb.

TROCHU ADRENALÍNU

Príležitostí angažovať sa a podieľať na aktívnom farskom živote je viacero, v tejto farnosti ich vedia aj aktívne napĺňať. Vymysleli si aj trochu adrenalínovejšiu akciu, v ktorej sa našli viaceré generácie – farský splav Malého Dunaja.

„Minulý rok sa na splave zúčastnilo približne päťdesiat farníkov, tento rok je ich ešte o niečo viac,“ konštatuje farár Lukáš Uváčik. „Opäť je to iný druh zážitku, ktorý môžeme prežívať spolu, ako jedna rodina.“

BODKA ZA LETOM

No a na záver leta patrí bodka. Kratší, štvordenný pobyt rodín s deťmi s výstižným názvom Bodka za letom znamená nielen zábavný a hravý program, ktorý majú deti tak rady, ale nezabúda sa ani na duchovný program, „zvolí sa téma na spoločné rozjímanie pre mamy a otcov“.

Čas oddychu dopĺňajú aj sväté omše a modlitby. Naozaj duchovná Bodka za letom vo farnosti Kráľovnej rodiny.

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.