Naše diecézy majú nových kňazov

Počas víkendu 12. – 13. júna sa konali novokňazské vysviacky v Bratislavskej arcidiecéze, v Nitrianskej a Žilinskej diecéze a v Prešovskej archieparchii. Katolíckej cirkvi na Slovensku tak do služby pribudlo 16 nových pastierov.
Ján Lauko 15.06.2021
Naše diecézy majú nových kňazov

V Katedrále sv. Martina boli 12. júna pre službu Bratislavskej arcidiecézy vysvätení traja noví kňazi: Filip Majdán, Peter Repko a Marek Vranka. Snímka: Peter Zimen

BRATISLAVA – V Katedrále sv. Martina boli 12. júna pre službu Bratislavskej arcidiecézy vysvätení traja noví kňazi: Filip Majdán, Peter Repko a Marek Vranka. Vysviacku prijali z rúk bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského.

„Je to Boží dar, že môžeme vysvätiť nových služobníkov pre dobro Bratislavskej arcidiecézy, pre dobro Katolíckej cirkvi. Tešíme sa a ďakujeme. Zároveň si uvedomujeme, že Božia láska, ktorá je nesmierna, o to viac môže pôsobiť v ľuďoch, ktorí sú pripravení modliť sa, sú otvorení v duchu modlitby prežívať aj nasledujúce chvíle,“ povedal v úvode bohoslužby hlavný svätiteľ.

V homílii novým kňazom pripomenul, že dostali pozíciu, v ktorej budú sprostredkovávať to, čo Ježiš priniesol na svet. „Najzreteľnejšie je to pri svätej omši – sprítomňovanie obety na kríži. Ale aj sprostredkovanie Božieho odpustenia vo sviatosti zmierenia. A tiež dennodenné hlásanie Božieho slova.“

- Ján Lauko - 

ĽUTINA – V mariánskej Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine sa 13. júna uskutočnili kňazské vysviacky. Presbyterské rady Prešovskej archieparchie sa rozšírili o piatich novokňazov: Martina Grošíka, Jakuba Jasika, Dávida Ryboviča, Petra Ščerbu a Dávida Zimovčáka.

Archijerejskú svätú liturgiu slávil a sväté tajomstvo kňazstva udelil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak, SJ. Veriacim pripomenul, aký veľký význam v duchovnom živote má poslanie kňaza.

Kňaz je ten, ktorý vysvetľuje Božie slovo, vysluhuje sviatosti, sprostredkúva Božie milosrdenstvo vo svätej spovedi, slávi sväté liturgie a sýti ľudské duše Eucharistiou, duchovne sprevádza zomierajúcich, vnáša nádej do sŕdc pozostalých a prináša radosť do sŕdc zarmútených.

- Michal Pavlišinovič -

NITRA – Kňazské rady Nitrianskej diecézy od 12. júna posilnila trojica novokňazov, ktorých vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou za kňazov vysvätil nitriansky biskup Viliam Judák. Liturgická slávnosť sa konala v Kostole sv. Gorazda v Nitre- Klokočine.

Doterajší diakoni Tomáš Barta zo Sľažian, Lukáš Behan z Ilavy a Martin Ligač z Čadce-Kýčerky po šesťročnej duchovnej formácii preukázali svoju súcosť na kňazstvo a rozšírili tak rady služobníkov Cirkvi na území Nitrianskej diecézy. V tomto duchu sa na nich obrátil aj biskup Judák v príhovore, v ktorom vyzdvihol význam kňazskej vysviacky pre diecézu a jej život, ale aj pre život novokňazov.

„Nech vám Pán, ktorý vás povolal, dá silu, aby ste deň za dňom vo vernosti nachádzali cestu, ktorú budete môcť ukazovať vašim veriacim s vedomím, že týmto spôsobom pastier i stádo spoločne smerujú do večného života.“

- Tibor Ujlacký -

ŽILINA – Piati novokňazi a jeden diakon boli vysvätení 12. júna vo farskom Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline-Vlčincoch. Pre službu Cirkvi ako diakon bol ustanovený Štefan Lašo zo Žiliny-Soliniek, ako kňazi boli ustanovení František Daško z Horných Kočkoviec, Sebastián Kavecký z Kamennej Poruby, Miloš Kadaš z Radôstky, Andrej Krekáč z Považskej Bystrice a Jakub Melo zo Žiliny-Hájika.

Vysviacky prijali z rúk žilinského biskupa Tomáša Galisa, ktorý sa im prihovoril aj v homílii. V nej im okrem iného povedal: „Hľadajte útechu v Ježišovi, hľadajte útechu u Panny Márie, nezabúdajte na Matku, na blízkosť svätého Jozefa a neste kríže, ktorých nebude málo ani vo vašom živote. A nemajte strach, nebojte sa.“

- Zdeno Pupík -