Sedembolestnú sme oslávili s Františkom

Ako to vyzeralo v Šaštíne, kde sa na sviatok Sedembolestnej Panny Márie zišli veriaci z celého Slovenska, aby patrónke Slovenska ďakovali spolu s pápežom Františkom? Prečítajte si v našej reportáži.

Ján Lauko 16.09.2021
Sedembolestnú sme oslávili s Františkom

Svätý Otec František v Šaštíne. Snímka: Peter Slovák

Na miesto slávnosti sme prichádzali za ranného brieždenia, podobne ako tisícky ďalších pútnikov. Mnohí však boli v Šaštíne už od predošlého dňa a na priestranstve, kde stál aj oltár, prespali noc.

Chladnejšie ráno pomáhali prekonať prenikajúce lúče vychádzajúceho slnka a tiež očakávanie príchodu Svätého Otca. Čakanie na Svätého Otca si pútnici, ktorí už boli v sektoroch, krátili moderovanými spoločnými modlitbami. Tie prebiehali už od štvrtej ráno.

Ľudia postupne zapĺňali sektory, vyťahovali prvé vlajky, okrem slovenských a vatikánskych sa objavovali aj ukrajinské či mexické.

Dobrovoľníci ochotne vysvetľovali a pomáhali s praktickými záležitosťami. Ich pomoc ocenili najmä zdravotne postihnutí.

Pre epidemiologické opatrenia sa dalo dostať iba na vstupenky, potrebná bola aj bezpečnostná kontrola. Ale organizácia prebiehala relatívne pokojne, aj keď niektorí návštevníci, ktorí prišli neskôr, sa do sektorov dostali až krátko pred začiatkom svätej omše.

Pútnici zo všetkých kútov

Medzi pútnikmi sme stretli ľudí z blízkeho okolia, ale tiež z Markušoviec, Hruštína, Topoľčianok, Varína, zo Žiaru nad Hronom, Strečna, Zuberca, z Púchova, Nitry, Hlohovca či Dudiniec. Boli medzi nimi rodiny, mladí, starší, zdravotne postihnutí, ale aj takí, ktorí prišli sami.

Všetkých spájala túžba stretnúť naživo Svätého Otca a pozdraviť ho. Zároveň mu chceli svojou prítomnosťou poďakovať za to, že prišiel za nimi na Slovensko. A takisto čakali, akým spôsobom nás povzbudí nasledovať Sedembolestnú Panna Máriu, ktorej sviatok sme v ten deň slávili.

Narazili sme aj na skupinku bohoslovcov zo Spiša, tiež kňazov a rehoľníkov zo všetkých kútov Slovenska. Prítomní boli aj gréckokatolíci, ktorí sa po liturgii v Prešove zúčastnili aj na svätej omši v Šaštíne.

Potešilo ich, že Svätý Otec prišiel aj za nimi a slávil pre nich bohoslužbu. Preto sa rozhodli prísť i oni za ním do Šaštína, aby spoločne s Františkom prežili čas pri slávení Eucharistie.

Pápež: Buďme kresťanmi, ktorí vedia svojím životom ukázať krásu evanjelia

Atmosféra bola pokojná, kým sa na veľkoplošných obrazovkách neobjavili prvé zábery Svätého Otca v papamobile, ako prechádza ulicami Šaštína. Keď zamieril k priestranstvu, kde mala prebiehať svätá omša, ktoré sa nachádzalo za mestom, pútnici vykúkali, či kolóna s pápežom Františkom pôjde aj okolo nich. Papamobil prešiel popred chór a zamieril medzi veriacich. Ako už mnohokrát aj počas návštevy Slovenska, Svätý Otec dal párkrát zastaviť kolónu, aby objal deti z davu.

Svätú omšu slávil v latinskom jazyku, v homílii sa prihovoril po taliansky, pričom pútnici mohli preklad kázne sledovať na veľkoplošnej obrazovke. Na viaceré Františkove povzbudenia a výzvy ľudia reagovali potleskom. Svätý Otec nás vystríhal, aby sme neboli vlažní, aby sme nezastavovali.

V tom nám je príkladom aj Panna Mária, ktorá bola celý život na ceste za svojím Synom. „Dnešné evanjelium nám ukazuje Máriu na ceste: smerom k Jeruzalemu, kde spolu s Jozefom, svojím ženíchom, obetuje Ježiša v chráme. Celý jej život bude cestou za svojím Synom – ako jeho prvej učeníčky – až do cieľa, na Kalváriu, pod jeho kríž.

Mária neustále kráča. Takto je Panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ: viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou; vždy na púti v hľadaní Pána.

Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo nejakou starou tradíciou; vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem vám za toto svedectvo! A prosím vás, zostaňte na ceste! Nezastavte sa!“

Ako Svätý Otec dodal, pred Ježišom nik nemôže zostať vlažný alebo sedieť naraz na dvoch stoličkách. „To sa nedá. Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil protirečenia, modly, vnuknutia zla; a aby sa pre mňa stal vzkriesením, lebo on ma dvíha, podáva mi ruku a pomáha mi znovu začať.

Vždy znova pozdvihuje. A takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Biskupov, prorokov, ktorí idú touto cestou.

Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať; kresťanmi, ktorí vedia svojím životom ukázať krásu evanjelia; ľuďmi, ktorí nastoľujú dialóg, kde sú odlišné postoje; ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť; ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva; ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti.“

Po skončení homílie pútnici Svätému Otcovi adresovali ďakovný potlesk.

Poďakovanie Svätého Otca a vzácny dar

Na záver svätej omše ľudia prežívali radosť z prijatia eucharistického Krista, ale tiež i menší smútok, že návšteva pápeža Františka na Slovensku sa chýli ku koncu. Za jeho apoštolskú cestu k nám sa poďakoval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Svätý Otec ešte nakoniec adresoval niekoľko ďakovných slov slovenským veriacim.

„Bratia a sestry, nastal čas rozlúčky s vašou krajinou. Pri tejto Eucharistii som Bohu vzdával vďaky za to, že mi umožnil prísť sem medzi vás, ako aj za to, že som svoju púť mohol zakončiť v nábožnom objatí vášho ľudu spoločným slávením dôležitého náboženského i štátneho sviatku vašej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie.

Zo srdca vám všetkým ďakujem, aj vám drahí bratia biskupi za celú prípravu a prijatie. Ešte raz vyjadrujem svoju vďačnosť pani prezidentke a civilným autoritám. Ďakujem aj všetkým, ktorí rozličným spôsobom spolupracovali, najmä modlitbou.

A s radosťou opätovne pozdravujem členov a pozorovateľov Ekumenickej rady cirkví, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou. Nosím vás všetkých v srdci. Ďakujem všetkým,“ povedal na záver Svätý Otec, pričom posledné dve slová vďaky predniesol v slovenčine.

Následne položil zlatú ružu k soche Sedembolestnej Panny Márie ako svoj dar národnej svätyni v Šaštíne. Zlatá ruža je výnimočný dar hlavy Katolíckej cirkvi pri návšteve mariánskych svätýň, ktorým pápeži vzdávajú úctu Panne Márii.

Následne sa veriaci poslednýkrát kývaním a potleskom rozlúčili s pápežom Františkom, ktorý po svätej omši v Šaštíne smeroval rovno na letisko.

Pútnici sa postupne začali rozchádzať, pri odchode si mohli prevziať obrázok Svätého Otca ako pamiatku na návštevu pápeža Františka, ako aj antigénové testy.