Školský rok sa tu začína Božím požehnaním

Hoci sa deťom s letnými prázdninami lúči ťažko, už o pár dní sa pre ne otvoria školské brány. Nazreli sme, ako vyzerajú prípravy na Základnej škole s materskou školou Svätého kríža v Kežmarku.
Lenka Piatrov Horáková 04.09.2023
Školský rok sa tu začína Božím požehnaním

V nedeľu bývajú v školskej kaplnke sväté omše aj pre kežmarskú verejnosť. Snímka: archív školy

Kežmarok je malé okresné mesto pod Vysokými Tatrami. Ale miestna cirkevná škola je najväčšia v celej Spišskej diecéze. Navštevujú ju žiaci nielen z Kežmarku, ale aj z priľahlých obcí.

V tomto školskom roku prekročí jej brány 520 žiakov. Súčasťou školy je tiež materská škola, do ktorej od septembra nastúpi 173 detí. Pomerne vysoký počet žiakov si vyžaduje fungovanie piatich oddelení školského klubu.

Po vyučovaní sa škola nezatvára, ale je k dispozícii tým, ktorí sa prihlásili do záujmových krúžkov. Dozvedáme sa, že je v nej dokonca zriadené vlastné centrum voľného času, ktoré žiakom ponúka rôzne mimoškolské aktivity.

PRÍPRAVY VO VEĽKOM

Cirkevnú školu, ktorá vyrástla uprostred kežmarského sídliska Juh, sme navštívili v čase letných dovoleniek. Ak by ste si mysleli, že bola prázdna, mýlili by ste sa. Prípravy na nový školský rok totiž vrcholili. Privítal nás riaditeľ Pavol Krajči (50), ktorému škola za 15 rokov šéfovania prirástla k srdcu.

Záleží mu na jej zveľaďovaní, a preto sa každoročne zapájajú do rôznych projektov, vďaka ktorým škola napreduje. Po krátkej exkurzii po budove nás priviedol do zborovne, kde to vyzeralo ako v úli. Niektorí učitelia už mali letné dovolenky za sebou, iní sa na ne ešte len tešili.

No pochopili sme, že dva mesiace prázdnin určite nemajú. Počas leta robia všetko preto, aby sa 4. septembra vyučovanie začalo vo veľkom štýle a, samozrejme, s Bohom.

Preto sa chystajú úväzky, rozvrh hodín, plánujú sa rôzne exkurzie či mimoškolské aktivity, duchovný program, pripravujú sa učebnice a upratujú triedy. Veď o pár dní predsa všetko vypukne.

Riaditeľ školy Pavol Krajči. Snímka: archív školy

NAJNOVŠIE TRENDY

Keď sme si prezreli priestory školy aj škôlky, bolo jasné, že v Kežmarku idú s dobou. Škola sa neustále modernizuje, aby sa v nej žiaci dobre cítili. Veď príjemné prostredie má pozitívny vplyv na učenie. Vedeniu školy záleží na tom, aby sa vo vyučovaní využívali inovatívne metódy.

„V rámci projektu pre najmenej rozvinutý okres sme boli úspešní až dvakrát, a tak sme získali šestnásť školských krídlových tabúľ so vstavanou interaktívnou tabuľou a  laserovým dataprojektorom,“ prezrádza riaditeľ.

„Takisto sme z projektu získali oceľovú rampu na bezbariérový vstup do školy. Bude sa inštalovať v priebehu septembra.“ Riaditeľa veľmi teší, že žiakov každoročne pribúda. A  tak cez leto pracovali aj na zriadení úplne novej triedy pre budúcich prvákov.

Viaceré triedy boli vymaľované a nainštalovala sa v nich interaktívna tabuľa. Taktiež sa jedna učebňa vybavila novými tabletmi. Nezaháľalo sa ani v školskom klube detí.

Žiaci tam trávia čas po vyučovaní, a preto treba triedy zariadiť tak, aby sa v nich dobre hralo aj pracovalo. „Pribudol nový nábytok, dezinfikovali sa priestory, koberce, hračky,“ ukazuje nám Pavol Krajči vynovené priestory.

Školská jedáleň, v ktorej je veľkoplošný obraz vzkrieseného Krista. Namaľoval ho učiteľ Marcel Gallik. Snímka: archív školy

DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

Od septembra čaká školu novinka – digitálny koordinátor. Od zástupkyne školy Márie Kuffovej sa dozvedáme, že po zapojení do národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 môže škola napredovať aj v oblasti informačných a digitálnych technológií.

„Úlohou koordinátora bude zabezpečovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií. Chceme tak podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, teda pre digitálnu budúcnosť.“ Zástupkyňa ďalej prezrádza, že majú aj školský podporný tím.

„Žiakom je k dispozícii kariérny poradca, špeciálny pedagóg a siedmi pedagogickí asistenti. Je veľká výhoda mať takýchto odborníkov priamo v škole.“ V modernej škole je dnes ich prítomnosť už nevyhnutná.

Podporný tím zabezpečuje rozvoj inkluzívneho vzdelávania, poskytuje metodickú podporu učiteľom v rôznych situáciách v rámci vyučovania či v komunikácii s rodičmi. No predovšetkým je nezastupiteľný vo vzťahu k žiakom – pomáha v škole vytvárať pozitívnu klímu a ľahšie sa im tak prekonávajú rôzne záťažové situácie.

Odborná učebňa biológie. Snímka: archív školy

ŠKÔLKA JE PRIPRAVENÁ

A ako vyzerá plánovanie nového školského roku v materskej škole? Boli sme sa pozrieť aj na to. A hoci leto vrcholilo, prípravy boli v plnom prúde, veď niektoré deti nastúpili už v auguste.

V čase našej návštevy sa upratovalo vo veľkom: dezinfikovali sa priestory, vo všetkých triedach sa prezliekali detské periny, tepovali sa koberce, umývali okná a prali záclony. Usilovné pani upratovačky pracovali na tom, aby sa deti po prázdninách vrátili do čistého prostredia.

„V auguste veľa detí nechodí,“ konštatuje zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu Michaela Mareková, „väčšina nastúpi až od septembra. Cez prázdniny majú rovnaký program ako počas školského roka. To, čo najviac milujú, je relaxačná miestnosť s dvoma infrasaunami,“ hovorí a  otvára dvere na jedinečnej miestnosti.

„Pomáha im to posilňovať imunitu a udržiavať zdravý životný štýl aj počas horúceho leta.“ Letné prázdniny využili aj na zveľadenie školského dvora. Pribudli preliezačky, pyramídy či šmýkačky.

Veď tráviť čas na čerstvom vzduchu je na nezaplatenie. Pani učiteľky si pomaly chystali edukačné a didaktické pomôcky, triedili hračky a hry, pripravovali pedagogickú dokumentáciu. Práce bolo naozaj dosť.

DUCHOVNÁ OBNOVA

Keďže škola je cirkevná, je prirodzené, že jej zamestnanci sú veriaci. Pre riaditeľa je veľmi dôležité, aby neustále rástli vo viere, a tak mohli žiakom odovzdávať pravé kresťanské hodnoty. V škole sú počas roka pravidelné sväté omše.

Kežmarský dekan František Trstenský zaviedol nedeľné sväté omše, ktoré sa slúžia v školskej jedálni. Kežmarská verejnosť ich využíva už viac ako rok. „Aby sa nám v škole darilo budovať pravé kresťanské spoločenstvo, koncom augusta vždy absolvujeme dvojdňovú duchovnú obnovu, aby sme školský rok začali s Bohom,“ konštatuje riaditeľ.

„Spoločne ideme do Vysokých Tatier. Krásne prostredie hôr nám pomáha uvedomiť si viac Božiu blízkosť a lásku.“ Súčasťou pravidelnej duchovnej obnovy býva svätá omša, sviatosť zmierenia, chvály, povzbudivé slovo kňaza aj spoločné posedenie, pri ktorom majú zamestnanci príležitosť porozprávať a pospomínať na zážitky z prázdnin.

Budova cirkevnej školy na kežmarskom sídlisku. Snímka: archív školy

BOŽIA PRÍTOMNOSŤ

Okrem vedomostí sa kežmarským žiakom dostáva aj kresťanská výchova. Sú vedení k Bohu, k ľudskosti, k čestnosti a najmä k láske a úcte voči druhým. Každý deň začínajú spoločnou modlitbou a  vyučovanie ňou aj končia.

Žiaci vedia, že na ťažkosti a problémy nie sú sami, že Ježiš je ich sprievodca celým školským rokom a že s jeho pomocou môžu vždy počítať. Kežmarský kaplán Andrej Ondrejka v škole vyučuje náboženstvo, no žiakom aj učiteľom je kedykoľvek k dispozícii na sviatosť zmierenia či duchovný rozhovor.

Pre školského kaplána je prioritou, aby žiaci aj zamestnanci žili sviatostným životom. Preto majú každú stredu ráno pred vyučovaním spoločnú svätú omšu. Okrem toho každý týždeň začínajú krátkym príhovorom kaplána, ktorý ich pozdraví a duchovne povzbudí prostredníctvom školského rozhlasu.

Ak je prikázaný sviatok alebo slávnosť, svätá omša sa slúži v kežmarskej bazilike za účasti všetkých. Pred vianočnými či veľkonočnými sviatkami sa priamo v škole vysluhuje sviatosť zmierenia.

Už v lete školský kaplán spolu s vedením školy plánuje duchovné obnovy pre jednotlivé ročníky, najmä pre birmovancov. Z iných duchovných aktivít za spomenutie stojí misijný jarmok s hosťom – misionárom, výchovné koncerty a prednášky s duchovným zameraním či tradičný trojdňový výlet deviatakov do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove.