Arcibiskup Bober: Chceme obnoviť túžbu po vernosti

Košická arcidiecéza 1. decembra odštartovala prípravný rok na 400. výročie smrti svätých košických mučeníkov. Štefan Pongrác, Melichar Grodecký a Marek Križin zomreli mučeníckou smrťou 7. septembra 1619 v Košiciach počas povstania Gabriela Betlena. Viac o prípravnom roku Katolíckym novinám povedal košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
Katolícke noviny 11.12.2018
Arcibiskup Bober: Chceme obnoviť túžbu po vernosti

Prípravný rok na 400. výročie mučeníckej smrti košických mučeníkov Košická arcidiecéza otvorila svätou omšou v Katedrále sv. Alžbety.

 

S akými cieľmi arcidiecéza vstupuje do prípravného roka? Na čo chce upriamiť pozornosť?
Štvorsté výročie smrti troch košických mučeníkov dáva podnet nato, aby sme sa zamerali na obnovu túžby po vernosti. Zároveň chceme v tomto prípravnom roku prehĺbiť úctu k našim trom mučeníkom a vzbudiť túžbu po vernosti vo viere u kňazov, zasvätených osôb a takisto laikov. Košickí mučeníci vydali svedectvo vernosti Kristovi, Cirkvi a pápežovi. Prostredníctvom putovania relikviárov s ich ostatkami chceme poukázať, že odkaz mučeníkov je vždy aktuálny, trvá, treba o ňom viac hovoriť a vziať si ho za príklad v každodennom živote.

 

Čím je odkaz svätých košických mučeníkov aktuálny pre súčasnú dobu? Vnímajú ich odvahu a vernosť aj dnešní košickí veriaci?
Odkaz nie je iba pre košických veriacich, ale pre celú Košickú arcidiecézu a vôbec pre tento región, pretože mučeníci pôsobili nielen v Košiciach, ale slúžili tiež v Humennom a okolí. Boli to mladí kňazi, štyri a päť rokov po vysviacke. Všetci traja v mladom veku ukázali, že mali dobré základy jednak vo viere a takisto vo vytrvalosti. Viera nie je iba záležitosťou slov, ale predovšetkým činov, postojov a rozhodnutí. Toto sú atribúty, ktoré sa spájajú s každým jedným svedkom Ježiša Krista, ale zvlášť s mučeníkmi, pretože oni v rozhodnej chvíli povedali Bohu áno a až na smrť bránili vieru a Krista. Toto je, myslím si, aj výzva pre nás Košičanov i naše okolie, aby sme sa v jubilejnom roku podieľali na odkaze košických mučeníkov tým, že zostaneme verní Kristovi až do konca.

 

Aké aktivity sa spájajú s prípravným rokom?
Sú to aktivity na rozšírenie úcty ku košickým mučeníkom. Dali sme zhotoviť dva relikviáre s ostatkami mučeníkov a v sobotu 1. decembra pri oslave patróna arcidiecézy svätého Ondreja sme ich požehnali. Relikviáre budú putovať po farnostiach arcidiecézy. Chceme tiež urobiť digitálnu vizualizáciu podôb tvárí košických mučeníkov. Podľa zachovaných ostatkov by sme chceli takisto zhotoviť ich zobrazenie. Tiež plánujeme dať veľkej aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity titul svätých košických mučeníkov. Budeme mať liturgické slávenia počas celého roka, formačné aktivity pre kňazov na rekolekciách. Plánujeme vydať pomôcku pre katechézu Ozdoby košickej cirkvi, čo by bola zbierka životných hrdinov Cirkvi v Košiciach, predovšetkým našich mučeníkov s posolstvom a modlitbami na rôzne príležitosti. Máme vyhotovený deviatnik modlitbovej pobožnosti k úcte svätých košických mučeníkov. Od Apoštolskej penitenciárie sme si vyžiadali možnosť udeľovať odpustky počas slávenia prípravného roka k veľkému jubileu. Pastoračným projektom pre mladých s anglickým názvom Yana (You are not alone) chceme mladým ľuďom podať svedectvá umučených kňazov tak, aby v nich videli odkaz odhodlania a našli v mučeníkoch vzory. Okrem toho by sme chceli prostredníctvom iniciatívy pre farnosti Služba seniorom pozvať mladých, aby sa vo svojom okolí venovali starším ľuďom.

 

Máte už plán, ako si Košická arcidiecéza a Košice 7. septembra 2019 uctia 400. výročie smrti košických mučeníkov?
V Katedrále sv. Alžbety bude v tento deň slávnosť, ktorou vyvrcholí spomienka 400. výročia smrti košických mučeníkov. Na pontifikálnu svätú omšu chceme pozvať všetkých našich otcov arcibiskupov a biskupov, ako i predstaviteľov z diecéz, odkiaľ košickí mučeníci pochádzali. Ani jeden z nich totiž nemal pôvod na Slovensku, ale pôsobili u nás. Jeden bol zo Sliezska, ďalší zo Sedmohradska a tretí pochádzal z Chorvátska. Preto chceme pozvať na púť do Košíc aj biskupov z domovských diecéz mučeníkov. Plánujeme aj divadelné predstavenie, pretože chceme ukázať, že takáto téma sa dá prežívať nielen vnútri Cirkvi a v kostoloch, ale i navonok, napríklad v našom divadle. Tematiku košických mučeníkov by sme chceli ponúknuť aj našim bratom protestantom. I keď je to citlivá téma, pretože pri smrti mučeníkov išlo o vyrovnávanie si účtov v čase, keď vznikal protestantizmus a hlavne rekatolizácia. Chceli by sme jednoducho povedať, že obete boli na oboch stranách. Je citlivé hovoriť o tom, kto skôr začal s provokáciami medzi veriacimi; kto prvý ublížil; kto priniesol prvú obeť. Chceme, aby nás táto téma nerozdelila, ale, práve naopak, spojila. Aby sme si v ekumenickom zmýšľaní a stretávaní sa povedali, že už nikdy nebudeme opakovať chyby našich predkov.

 

Jaroslav Fabian, Ján Lauko