Betlehemské svetlo opäť putuje po Slovensku

„Od úspešného prinesenia svetla z križiackej výpravy na prelome 11. a 12. storočia cez prvé odpálenie na viedenskej stanici v jeho novodobej histórii až po váš štedrovečerný stôl prináša radosť,“ hovorí koordinátor betlehemského svetla na Slovensku Marián Suvák. Porozprávali sme sa o tom, ako sa bude betlehemské svetlo šíriť tento rok i s akými prekážkami sa skauti museli popasovať.
Anna Stankayová 15.12.2021
Betlehemské svetlo opäť putuje po Slovensku

Šíriť betlehemské svetlo je veľká česť aj záväzok. Snímka: Marián Suvák

Ako sa k svetlu ľudia dostanú a kde si ho budú môcť odpáliť?

Naším každoročným cieľom je prinášať betlehemské svetlo do nových lokalít. Na miesta, kde doposiaľ nebolo, a na miesta, kde môže potešiť ďalších ľudí. Vďaka šikovným a ochotným dobrovoľníkom prekonalo za tri desiatky rokov nástrahy nielen počasia a prinieslo pokoj, lásku a porozumenie do mnohých rodín.

Skauti a skautky na Slovensku prijímajú aj v tomto roku jednu zo svojich najväčších výziev – priniesť betlehemské svetlo všade tam, kam ho prinášali aj po minulé roky. A to všetko tak, aby bolo v bezpečí nielen betlehemské svetlo, ale aj oni a všetci tí, ktorí naň čakajú.

Hlavnými miestami na odpálenie betlehemského svetla tak primárne budú kostoly a tradičné stanovištia v mestách. Aj tento rok pripravujú skauti aktualizovanú interaktívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude v rámci Slovenska betlehemské svetlo dostupné.

Ľudia si po minulé roky mohli svetlo prevziať priamo od skautov na železničných staniciach počas cesty betlehemského svetla naprieč Slovenskom. Minulý rok túto formu stopla pandémia. Ako to bude tento rok?

Ani tento rok nechcú skauti a skautky zo Slovenského skautingu iniciovať akúkoľvek formu výzvy na zhromažďovanie sa, ktoré by bolo v rozpore s aktuálne platnými nariadeniami súvisiacimi so súčasnou pandemickou situáciou, a budú sa snažiť o bezkontaktnosť.

Práve preto ani v tomto roku nebudeme organizovať hromadný vlakový rozvoz, ale zrealizujeme jedno symbolické prevezenie betlehemského svetla zo západu z Bratislavy na východ do Košíc. Počas jazdy nebude možné si svetlo odpáliť.

V Ubli si betlehemské svetlo prevzali skauti z Ukrajiny. Snímka: Filip Suchý

Svetlo na Slovensko dorazilo v sobotu 11. decembra. Kam všade a dokedy bude putovať?

Slovenskí skauti prevzali 11. decembra vo večerných hodinách betlehemské svetlo od skautov z Rakúska. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom sa podobne ako minulý rok táto udalosť uskutočnila na slovensko-rakúskych hraniciach.

Nasledujúci deň – 12. decembra – v skorých ranných hodinách odovzdala delegácia zo Slovenského skautingu svetlo nádeje, lásky, pokoja a mieru na slovensko-poľských hraniciach, aby sa aj vďaka našim skautom mohlo šíriť ďalej, na sever a východ Európy.

V popoludňajších hodinách zasa betlehemské svetlo odpálili skauti z Východoslovenskej skautskej oblasti na slovensko-ukrajinských hraniciach skautom z Ukrajiny. Aj vďaka slovenským skautom bude betlehemské svetlo tradične putovať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír.

Tvoria tak dôležitú súčasť pri jeho ceste smerom k našim susedným severným a východným krajinám.

V pondelok 13. decembra v popoludňajších hodinách betlehemské svetlo osobne prijala od zástupcov Slovenského skautingu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v Bratislave.

Plamienok betlehemského svetla aj tento rok, už po28. raz, zažiari z pomyselnej strechy nad Slovenskom, na najvyššie položenom pracovisku – v Observatóriu SAV na Lomnickom štíte, kam ho vynesú skauti z Podtatranskej skautskej oblasti.

Ako pandémia ovplyvnila cestu a šírenie betlehemského svetla?

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme pozorne sledovali jej vývoj a na základe v súčasnosti platných opatrení sa snažili nastaviť harmonogram tohtoročnej cesty betlehemského svetla čo najbezpečnejšie.

Výsledkom je, že aj v tomto roku sa, žiaľ, z veľkých slávnostných ceremónií presunieme do komornejších stretnutí, ktoré budú v maximálnej možnej miere podliehať aktuálne platným obmedzeniam a nariadeniam, ako u nás, tak i v susedných krajinách, s ktorými na šírení betlehemského svetla participujeme.

Je to predovšetkým veľká česť a záväzok – česť môcť prinášať na Slovensko už neodmysliteľný symbol Vianoc a záväzok doručiť ho v bezpečí.

Mohli by ste nám na záver priblížiť poslanie betlehemského svetla?

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc.