Boží dotyk rukami Panny Márie

Úhorná je hlavným mariánskym pútnickým miestom Rožňavskej diecézy. O vzťahu pútnikov k Panne Márii nám porozprával generálny vikár RASTISLAV POLÁK.
Dana Cikhartová 10.08.2022
Boží dotyk rukami Panny Márie

Rastislav Polák zdôrazňuje, aby sme boli Bohu vďační za všetko. Snímka: Kn/Dana Cikhartová

Môžete nám priblížiť mariánsky charakter vašej diecézy?

Máme viacero pútnických miest i katedrálu zasvätenú Panne Márii. Dieťa v neistote prichádza za svojou mamou, lebo jej dôveruje. Toto materstvo môžeme pretaviť do duchovného. Utiekame sa k Panne Márii, pretože aj naše mamy nás milujú.

Prečo sa toto osamelé miesto v horách stalo pútnickým?

Ľudia od nepamäti budovali kaplnky, stavali kríže, vychádzali na hory, lebo sa chceli Bohu poďakovať. V Biblii je veľa symbolov blízkosti Boha, ktorého stretávame na vrchoch, v tichu, samote. Toto konkrétne je miesto, kde môžeme pocítiť Boží dotyk rukami Panny Márie.

Boli vaše tunajšie modlitby vypočuté?

Chodím sem predovšetkým ďakovať. Máme čo jesť, kde bývať, je tu pokoj, čo v iných krajinách nie je úplná samozrejmosť. Púte nás povzbudzujú, aby sme Bohu boli vďační. V Úhornej zvlášť skrze našu Mamu.