Dôležité je všímať si ľudí naokolo

Výrazné miesto v službe chudobným zohrávajú kresťanské dobrovoľnícke organizácie. S členom Komunity Sant'Egidio Petrom Rusyniakom sme sa pred 6. svetovým dňom chudobných porozprávali o tom, ako môžeme podať pomocnú ruku my. Ale aj o tom, ako a či sa dá chudoba odstrániť.   
Anna Stankayová 12.11.2022
Dôležité je všímať si ľudí naokolo

Komunita Sant´Egidio na vianočnom obede s chudobnými a ľuďmi bez domova. Snímka: archív Komunity Sant´Egidio

Venujete sa najmä službe ľuďom bez domova. V čom spočíva vaša pomoc?

Snažíme sa byť pre nich prítomní, vytvárať priestor na stretnutie, rozhovor, priateľstvo. To mnohým chýba, pretože okrem materiálneho nedostatku trpia samotou, cítia sa vylúčení.

Chceme ich pozvať do rodiny, ktorú možno nikdy nezažili. V tomto kontexte potom pomáhame aj prakticky. Samozrejme, závisí od konkrétneho človeka. Niekto si len príde po chlieb a kávu a niekomu to, naopak, až tak nechýba a príde sa porozprávať.

Aké formy pomoci im poskytujete?

Pri našich pravidelných stretnutiach rozdávame obložené chleby a teplé nápoje. Niekedy zorganizujeme spoločný guláš alebo slávnostný obed na Vianoce. Informujeme o dostupných formách pomoci v mestách, kde pôsobíme.

Pozývame ich na naše modlitby, niektorí sa aj aktívne zapájajú. Individuálne pomáhame aj s oblečením, rôznymi praktickými vecami, sprevádzaním na úrady či k lekárovi a podobne.

  Peter Rusyniak, člen Komunity Sant'Egidio. Snímka: archív -pr-Akú úlohu môže v pomoci núdznym zohrávať každý z nás?

Myslím, že je dôležité všímať si ľudí naokolo a byť ochotný, ak ma niekto poprosí o pomoc alebo sám vidím príležitosť. Ak stretnete človeka bez domova, môžete mu venovať chvíľu času a porozprávať sa s ním, opýtať sa ho, čo potrebuje, pozvať ho na teplé jedlo alebo mu kúpiť topánky.

Všetko podľa uváženia a situácie, samozrejme, a ak má dotyčný človek záujem.

Môžete sa informovať o dostupnej pomoci v okolí a potom tam tých ľudí nasmerovať. Keď uvidíte predajcu Nota bene, kúpte si ten časopis - podporíte človeka, ktorý sa snaží. Prispejte organizáciám, ktoré sa týmto ľuďom venujú, či už finančne, alebo zapojením sa ako dobrovoľník.

Prečo máme na Slovensku toľko chudobných a ľudí bez domova?

Lepšie vám na to odpovedia tí, čo sa tejto téme venujú profesionálne. No sú tu rôzne systémové aj ľudské dôvody, o ktorých by sa dalo veľa hovoriť. Systémové sú napríklad nízka dostupnosť bývania a často zle nastavený či nedostatočný sociálny systém.

Medzi tými ľudskými potom nájdeme vážne fyzické i psychické zdravotné problémy, závislosti ako alkohol, zlé rodinné vzťahy, keď človek v prípade ťažkostí nemá žiadnu sieť pomoci. Rovnako sú prípady, keď niekoho pripravia o majetok podvodníci.

To hovorím o ľuďoch bez domova podľa toho, čo som čítal v literatúre a čo som počul priamo od nich. Odborne sa chudobe ako téme nevenujem.

Dá sa chudoba nejakým spôsobom eliminovať?

Myslím, že lepšia otázka je, či chudobu chceme eliminovať, respektíve čo sme kvôli tomu ochotní urobiť, ako spoločnosť aj každý osobne. Myslím, že ako ľudstvo máme dosť zdrojov nato, aby mal každý pokryté základné potreby, ako bývanie, jedlo, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie.

Európa prejavila veľkú solidaritu ľuďom z Ukrajiny. Ak by sme takúto solidaritu pestovali medzi sebou navzájom aj voči ľuďom vonku stále, určite by bolo menej ľudí ohrozených hladom, vojnou, chorobami, vykorisťovaním.


Komunita Sant'Egidio je laické katolícke spoločenstvo. Vzniklo v roku 1968 v Ríme. V súčasnosti pôsobí vo viac ako 70 krajinách sveta, kde sa o núdznych stará viac ako 60 000 ľudí. Členovia sa stretávajú pri spoločných modlitbách a pri službe chudobným, chorým či starým ľuďom, väzňom alebo migrantom. Na Slovensku pôsobí od septembra 2008. V Bratislave, v Topoľčanoch, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach.