Dom sme nestavali na parádu, ale aby slúžil

Na Skalke pri Trenčíne otvorili nový pútnický dom. Pútnikom má poskytnúť nielen lepšie zázemie, ale tiež priestor na duchovné aktivity. O novom pútnickom dome sme sa porozprávali s farárom miestnej farnosti PETROM BEŇOM (46).
Ján Lauko 24.07.2019
Dom sme nestavali na parádu, ale aby slúžil

Nový pútnický dom na Skalke pri Trenčíne / Snímka: Dušan Berta


Prečo ste sa rozhodli zbúrať starý pútnický dom a postaviť nový?
Už niekoľko rokov rezonovala na Skalke potreba výstavby nového pútnického domu. Starý „domček“, ktorý bol postavený v roku 1924 ako zázemie pre pútnický kostol, nikdy naplno neslúžil svojmu účelu. Hoci sme boli naň zvyknutý, bol už priestorovo aj hygienicky nevyhovujúci. Bol vlhký a neobývateľný. Rozhodnutie o výstavbe nového pútnického domu bolo zverejnené počas hlavnej púte v roku 2017.


Z akých prostriedkov bola výstavba financovaná?
Nejaké finančné prostriedky sme mali našetrené, dostali sme niekoľko sponzorských darov, na stavbu prispelo aj Nitrianske biskupstvo a v niektorých farnostiach sa konala zbierka na tento účel. Ale hlavnú časť tvorili milodary pútnikov. Veľmi nám tiež pomohli aj bezúročné pôžičky, ktoré nám poskytli viacerí jednotlivci či rodiny, na jeden až tri roky. Čo sa týka financovania výstavby, mali sme dve možnosti: mohli sme roky šetriť a podľa toho budovať, alebo sme si mohli požičať, postaviť a potom splácať. Rozhodli sme sa pre druhú možnosť. Pri tomto variante sme potrebovali za rok zozbierať veľký obnos peňazí, pričom nám veľmi pomohli práve bezúročné pôžičky od dobrodincov. Rozdiel je v tom, že to, čo sme postavili, musíme síce teraz splácať, ale dom už môžeme naplno užívať. Náklady na stavbu vrátane zariadenia domu a revitalizácie okolia činia 590-tisíc eur, výška bezúročných pôžičiek je 250-tisíc eur.


Nový dom bol postavený za rok. Čomu vďačíte, že sa kompletnú stavbu podarilo zrealizovať v takom rýchlom čase?
Áno, bolo to rýchle, sami nad tým žasneme. Stavba sa začala v auguste minulého roku a začiatkom júla bola dokončená, teda za jedenásť mesiacov. Vďačíme za to predovšetkým Božiemu požehnaniu. Pre niekoho to vyznie ako fráza, ale fráza to vôbec nie je. Naozaj sme Božie požehnanie mocne cítili. Boli fázy, keď som prepadal malovernosti, pochybnostiam, ale od stále sme cítili, že nám Pán Boh veľmi pomáha. Problémy boli hneď na začiatku so statikou podložia, čo oddialilo počiatočné práce. Ale tento aj ostatné menšie problémy sa vyriešili. Mali sme šťastie na dobré firmy.Pomáhali pri výstavbe aj miestni veriaci prípadne dobrovoľníci z okolia?
Realizáciu hrubej stavby sme zverili osvedčenej stavebnej firme. Druhú fázu výstavby sme si už riadili sami cez menšie firmy alebo partie remeselníkov, ktorí to však nebrali len ako zákazku, ale tiež ako formu pomoci, lebo je to pre Skalku. Pri dokončovacích prácach výdatne pomáhali aj dobrovoľníci z našej farnosti i z okolia. Doprial by som vám vidieť to nadšenie žien pri upratovaní. Pre mňa to bolo veľkým povzbudením.


Aké zázemie bude nový pútnický dom poskytovať pútnikom?
Väčšina pútnikov prichádza na Skalku na niekoľko hodín, pôjde teda najmä o krátkodobú starostlivosť o pútnikov. Do výstavby nového domu sme nemali ani slušné toalety. To bol hlavný motív niečo urobiť. Dnes sa smejem, že máme vytúžené slušné toalety a to ostatné, čo sa vybudovalo, je vlastne navyše (úsmev). V novom dome bude spoločenská miestnosť na prednášky, obnovy. Taktiež tam bude bývanie pre kňaza, personál a niekoľko izieb na prenocovanie pre hostí. Veľmi radi by sme čím skôr chceli otvoriť aj prevádzku s jednoduchým občerstvením, lebo pútnici sa dožadujú i možnosti stravovania.


Bude v dome priestor aj na organizovanie duchovného programu mimo pútí? Napríklad na duchovné cvičenia, prednášky či workshopy?
Áno, okrem pútí by sme radi záujemcom ponúkli tiež víkendové duchovné obnovy, alebo len tak možnosť prísť a oddýchnuť si, možno v rámci relaxu zapojiť sa do brigádnickej činnosti. Prísť by mohli jednotlivci, ale aj skupiny s kňazom, prípadne im kňazskú službu ponúkneme my. Takisto budú môcť prísť kňazi, ktorí si chcú na pár dní odpočinúť, alebo zapojiť sa do služby pútnikom, lebo – tak ako to ja sám cítim – služba pútnikom je obohacujúca i pre kňaza.


Máte už nejaké naplánované podujatia v novom pútnickom dome?
Dom ešte nebol postavený a už sme mali niekoľko skupín, ktoré majú záujem prísť na duchovné obnovy. Zdá sa, že takéto a podobné zariadenia sú stále vyhľadávané, čo je dobré. Toto miesto duchovne priťahuje.


Kde sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí budú chcieť využiť služby nového pútnického domu?
Najjednoduchšie prostredníctvom našej webovej stránky www.putnickemiestoskalka.sk, kde nájdu nielen informácie o dianí na Skalke, ale aj potrebné kontakty.


Ako možno podporiť nový pútnický dom?
Najskôr prosbou o jeho požehnanie. Tento dom sme nestavali na parádu, ale aby slúžil. Budeme teda až vtedy spokojní, keď budeme vidieť, že naplno slúži pútnikom. Zároveň však prosím všetkých priaznivcov Skalky aj o finančnú podporu, keďže potrebujeme vrátiť požičané peniaze.


Plánujete aj ďalšie zveľadenie pútnického areálu v Skalke?
Prenasleduje nás značný problém s parkovaním, najmä cez víkendy, keď na Skalku prichádza veľký počet účastníkov bohoslužieb. Pomohlo by nám vybudovanie cesty, ktorá by spojila terajšie parkovisko s parcelou pod skalou, kde by mohlo byť v budúcnosti záchytné parkovisko. Zároveň by sa po tejto ceste cyklisti mohli dostať z budúceho cyklochodníka k diecéznej svätyni. Tiež je potrebné čím skôr zrekonštruovať hlavné vstupné schodisko do svätyne, ktoré je už v havarijnom stave. To by sme chceli realizovať na jeseň tohto roku. Veľa práce je aj na obnove kláštora, ktorýje nateraz ešte v ruinách.
Chcel by som však dodať, že zveľadenie celého pútnického areálu Skalky nie je naším hlavným cieľom. Je to len prostriedok nato, aby ľudia na toto posvätné miesto radi prichádzali a mohli čerpať z odkazu našich svätých pustovníkov Andreja Svorada a Beňadika, a tak rástli vo viere. K tomu nech nám pomáha aj ich mocné orodovanie.