Jedinečný film o Spolku svätého Vojtecha

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie uzrie prvýkrát svetlo sveta exkluzívny dokument o Spolku svätého Vojtecha. Vysielať ho bude o 20.10 verejnoprávna Dvojka. O filme Pútnik viery a poznania sme sa porozprávali s dramaturgičkou Bernadetou Tokárovou. 
Anna Stankayová 14.09.2022
Jedinečný film o Spolku svätého Vojtecha

Dramaturgička Bernadeta Tokárová hovorí o Spolku svätého Vojtecha ako o duchovnom poklade. Snímka: archív -BT-

Nie je to len obyčajný dokument, filmom o Spolku svätého Vojtecha nás totiž sprevádza Pútnik, ktorý cestuje dejinami. Na čo sa môžu diváci tešiť?

Autorka námetu a scenára Martina Jokelová Ťuchová personifikovala kalendár Spolku svätého Vojtecha Pútnik svätovojtešský do postavy reálneho pútnika, ktorý sprevádza dejinami Spolku svätého Vojtecha zaujímavým spôsobom - prostredníctvom vybraných veršov poézie od našich významných básnikov, ktoré kedy vyšli v SSV.

Táto os tvorí zároveň druhú dejovú líniu, obrazovo, obsahovo i interpretačne sa líšiacu od základnej, ktorá je prísne faktografická a historická. Tento nápad som veľmi ocenila a určite ho ocení aj divák. Je veľkým obohatením dokumentu.

Čo je základom, hlavnou myšlienkou filmu?

Hlavnou myšlienkou je sprostredkovať prierez históriou a činnosťou Spolku svätého Vojtecha od jeho vzniku až po súčasnosť.

Málokto zo súčasníkov vie, akú mimoriadnu a nenahraditeľnú úlohu zohral v našich národných dejinách, rovnako tí, ktorí zabezpečovali jeho činnosť. Spolok svätého Vojtecha je v tomto smere nedocenený a tento dokument to uvedie na správnu mieru. Je to náš skutočný duchovný poklad.

Čo vás zaujalo na príprave filmu o vyše 150-ročnej inštitúcii? Čo si z tejto spolupráce odnášate?

Keďže na výrobe filmu sa podieľala RTVS spolu so SSV na základe koprodukčnej zmluvy, veľmi úzko sme spolupracovali s riaditeľom SSV Ivanom Šulíkom a ostatnými zamestnancami Spolku.

Oceňujem ich mimoriadnu ústretovosť a zápal pre vec. Neexistovalo nič, čo by ich zaskočilo, vo všetkom nám vyšli maximálne v ústrety. Spoluprácu hodnotím ako vysoko profesionálnu, mimoriadne korektnú a veľmi priateľskú.

Môžete prezradiť nejaké zaujímavosti o filme?

Výrobu filmu negatívne ovplyvnila pandémia covidu. Pôvodne sa malo nakrúcať okrem iného i v Budapešti, pretože tam sú prvopočiatky zrodu Spolku, ale nebolo nám to umožnené zo strany maďarských štátnych orgánov.

Cely jeden rok výroba stála, takže sa celá postprodukcia posunula. Pôvodne sa mal film vysielať pri príležitosti 150. výročia vzniku Spolku, ktoré bolo v roku 2020, ale nestihli sme to pre covid.

Zaujímavosťou je fakt, že dosiaľ nebol vyrobený žiadny dokumentárny film ani v RTVS, ani v SSV, ktorý by mapoval takúto významnú tému. Ide teda o unikátny dokument s problematikou, ktorá sa publikuje v audiovizuálnom diele po prvýkrát v histórii.

A je mi cťou, že vznikol práve na pôde Redakcie duchovného života RTVS. Dlhovali sme mu to.