Kniha upokojuje a ukazuje zmysel života

Ako autor sa celé roky drží na popredných rebríčkoch čítanosti. Jeho profil na sociálnych sieťach sledujú tisíce ľudí. Každý rok prednáša na najväčšom knižnom veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom. No stále zostáva benediktínom verným heslu Modli sa a pracuj. ANSELM GRÜN (78).
Martina Grochálová 24.11.2023
Kniha upokojuje a ukazuje zmysel života

ANSELM GRÜN (1945), vlastným menom Willi Grün, pochádza z bavorskej dedinky Junkershausen. V opátstve Münsterschwarzach neďaleko Würzburgu žije už od svojich 13 rokov. Najskôr tam bol na internáte, po maturite sa rozhodol vstúpiť do noviciátu. Meno si vybral po stredovekom teológovi a filo ­ zofovi Anzelmovi z Canterbury. Vyštudoval teológiu a neskôr aj podnikové hospodárstvo, bol žiakom Karla Rahnera. Jeho prvá knižka Čistota srdca vyšla v roku 1976. Celkovo napísal okolo tristo kníh, ktoré dosiahli náklad 20 miliónov exemplárov. Preložené boli do vyše tridsiatich jazykov, 50 kníh vyšlo dokonca v čínštine. Okrem písania sa venuje duchovnému vedeniu a ročne máva okolo 200 prednášok doma i v zahraničí.

Svet dnes sužujú mnohé problémy a nepokoje. Aký liek by ste ľudstvu odporúčali?

Najdôležitejším liekom je to, aby sme iných chápali, nie ich odsudzovali. Najskôr musíme porozumieť, prečo sú ľudia takí agresívni, takí absolútni vo svojich názoroch a prečo nedokážu počúvať druhých. Keď sa ich pokúsime pochopiť, môžeme dúfať, že ich otvorený rozhovor zmení.

Benediktíni sa odjakživa riadia heslom Ora et labora – Modli sa a pracuj. Ako je možné dodržiavať ho v súčasnosti?

Ora et labora na jednej strane znamená, že máme dostatok času na modlitbu i prácu. Vyjadruje správny rytmus, ktorý je pre nás uzdravujúci. Na druhej strane to znamená, že prácu aj modlitbu chápeme ako obetu.

Keď sa oddáme práci bez toho, aby sme chceli presadzovať vlastné ego, potom sa naša práca stane požehnaním aj pre iných. Na našich spolupracovníkov má vtedy celkom iné vyžarovanie a účinok.

Ste veľmi tvorivý autor. Na svojom konte máte okolo 300 titulov a neprestajne vydávate nové knihy. Kedy si nachádzate čas na písanie?

Mám pevne stanovený rytmus. Písaniu sa venujem vždy v utorok a vo štvrtok ráno od šiestej do ôsmej, ako aj v nedeľu popoludní. Ak práve nie som na nejakom kurze, mám niekedy čas aj v sobotu poobede.

Ako ste sa vlastne dostali k písaniu? Kedy sa zrodila vaša prvá kniha?

Moja prvá kniha bola doktorandská práca s názvom Vykúpenie prostredníctvom kríža. Príspevok Karla Rahnera k dnešnému chápaniu vykúpenia. Potom sme mávali prednášky o prvých mníchoch a ich spiritualite, ktorú sme spoločne odkrývali novým spôsobom.

Vznikli z toho prvé knižky. Na základe toho sme si všimli, že ľudia radi čítajú knihy s prepojením spirituality a psychológie, aké sa objavilo už u púštnych otcov.

Ako je možné, že ste celé roky na pulze doby, hovoríte jazykom moderného človeka, a predsa duchovne?

Kresťanskú spiritualitu sa usilujem podávať jednoduchým jazykom, aby jej ľudia rozumeli.

Ako vnímajú vašu tvorbu ostatní benediktínski spolubratia?

Sú vďační, že prostredníctvom mňa sa opátstvo Münsterschwarzach stalo široko-ďaleko známym.

Mnohí sa pýtajú, či má kniha vo svojej klasickej tlačenej podobe ešte budúcnosť. Ako to vidíte vy?

Zaiste je dnes omnoho ťažšie predávať knihy. No stále jestvuje dosť ľudí, ktorí si radšej vezmú do rúk tlačenú knihu, pohodlne sa usadia a čítajú, akoby si zapli počítač a listovali v elektronickej knihe. Mať niečo v ruke nám robí dobre.

Do akej miery využívate moderné technológie?

Počítač využívam na písanie kníh a e-mailov. Každú sobotu napíšem texty, ktoré potom predstavia moju maličkosť na Instagrame a Facebooku. Na Instagrame, ktorý má medzičasom 70-tisíc sledovateľov, uverejňujem každý deň jednu krátku myšlienku.

Čítate e-knihy a počúvate audioknihy?

Nie, elektronické knihy nečítam. Niekedy si v aute vypočujem audioknihu, ale inak nie.

Prečo je dôležité čítať a viesť k čítaniu deti?

Čítanie deti upokojuje. V knihách sa ponárajú do celkom iného sveta, ktorý odzrkadľuje aj ich vlastný vnútorný svet. To otvára deťom široký horizont a dosť často im to dáva aj zmysel života.

Aká je vaša obľúbená kniha a obľúbený autor?

Vždy som rád čítal Henriho Nouwena. Najkrajšia je pre mňa jeho prvá kniha Načúval som tichu.

Moja modtlitebná kniha

V Spolku svätého Vojtecha vyšla nedávno Moja modlitebná kniha. Anselm Grün v nej zozbieral svoje obľúbené modlitebné texty od známych žalmov a modlitieb chvál cez obľúbené modlitby svätcov a významných osobností po krátke modlitby počas všedného dňa, v práci, vo voľnom čase i večer; modlitby vhodné pre rodiny s deťmi; modlitby počas rôznych období roka; v situáciách radosti i utrpenia až po modlitby požehnania rodičov, manželov, Áronovo požehnanie a ďalšie. Publikácia v praktickom formáte sa môže stať jedným z duchovných klenotov každej rodiny.

Ďakujem za toto ráno

Milosrdný a dobrý Bože, ďakujem ti za toto ráno. Doprial si mi, aby som opäť vstal zdra - vý a prežil nový deň. Prosím ťa, aby si ho požehnal. Požehnaj dielo mojich rúk, aby všetko, čoho sa dotknú, bolo požehnaním pre ľudí. Požehnaj ľudí, ktorí sú mi milí a blízki, moju rodinu a mojich priateľov. Požehnaj ľudí, ktorých dnes stretnem, aby nám stretnutia priniesli požehnanie a aby každý z nás odišiel obohatený. Požehnaj ľudí, ktorým sa dnes ťažko vstáva, pretože majú strach z tohto nového dňa. Požehnaj tých, ktorí nemôžu vstať, lebo sú chorí. Drž nad nimi svoju žehnajúcu ochran - nú ruku. Požehnaj ľudí, ktorí mi ublížili a ktorých by som nerád stretol, pretože sa v ich blízkos - ti necítim dobre. Daruj im svoj pokoj. A ak ich dnes stretnem, daj, aby som vždy myslel na to, že aj ich sprevádza tvoja žehnajúca ruka. Požehnaj tento deň a všetko, čo sa počas neho stane, aby som vo všetkom spoznával a zakúšal tvoje požehnanie.

ÚRYVOK Z KNIHY MOJA MODLITEBNÁ KNIHA, VYDAL SSV 2023