Kresťanskí kouči vás môžu nasmerovať

Koronavírus skomplikoval životy obyvateľov i na Slovensku. Mnohí majú strach, cítia sa osamelí a obávajú sa o svoje zamestnanie či vzťah. Takmer 40 kresťanských koučov sa preto spojilo, aby do konca júla bezplatne pomohli všetkým, ktorí sa na nich obrátia. Online projekt - službu sprevádzajúceho rozhovoru spustilo Poradenské centrum pre rodiny Family Garden. Predstavil ho projektový manažér centra KAMIL BAGIN (50). 
Anna Stankayová 25.06.2020
Kresťanskí kouči vás môžu nasmerovať

Dopady pandémie sa dotýkajú všetkých, niektorí zažívame úzkosť, bojíme sa o vzťah či o zamestnanie alebo sa len nevieme rozhodnúť ako ďalej. Dobrovoľnícky projekt kresťanských koučov od kňazov, rehoľných sestier až po laikov nás môže povzbudiť nájsť správnu cestu. Ilustračná snímka: ISTOCKPHOTO.COM

Bezplatná služba sprevádzajúceho rozhovoru funguje od začiatku júna. Koľko ľudí sa na vás obrátilo?

Tento projekt sme spustili nedávno - 1. júna a doposiaľ prejavilo záujem o rozhovor takmer 30 ľudí. V týchto dňoch sa intenzívne snažíme o dostatočnú propagáciu, aby sa čo najviac ľudí dostalo k tejto informácii a mohli sa slobodne rozhodnúť, či našu ponuku využijú. Zároveň si uvedomujeme, že ak by to malo pomôcť čo len jednému človekovi, považujeme to za zmysluplné.

Na prvý pohľad sa zdá, že z najhoršieho sme už vonku. Prečo ste so službou začali v podstate až po korone a nie skôr?

Naše úvahy o zapojení koučov do služby v korona čase sa začali už oveľa skôr, už začiatkom apríla. To sme však ešte netušili, čo všetko to bude obsahovať, keďže sme uvažovali o nejakej forme celoslovenského projektu.

Najskôr sme si museli zadefinovať základný koncept, spôsob poskytovania rozhovorov, kto a ako sa môže do systému zapojiť. Potom nasledovala fáza nastavovania rezervačného systému a nakoniec prišla legislatívna fáza, kde sme museli presne zadefinovať podmienky poskytovania služby, spôsob nakladania s osobnými údajmi a náš vzťah voči koučom.

Na začiatku sme ani netušili, že toto všetko si vyžiada tak veľa času. Na druhej strane si uvedomujeme, že spustenie nášho projektu práve v tomto čase má svoj zmysel. Počas korony vzniklo mnoho pomáhajúcich liniek a služieb pre širokú verejnosť, pričom niektoré z nich sú práve teraz v útlme.

Naša služba prichádza v tzv. „po korona“ čase a veríme, že si nájde svoje miesto a záujemcov. Dopady karantény totiž po uvoľnení opatrení neznamenajú, že vzťahy v rodinách sa automaticky zlepšia alebo vyriešia. Vnímame, že tie dopady na fungovanie rodín, manželstiev a vzťahov sa budú „liečiť“ oveľa dlhšie.

Akú pomoc – nasmerovanie ľudia hľadajú? Čo ich trápi?

Ak vychádzame zo skúseností zo stretnutí s klientmi nášho centra, ktorí sa na nás počas posledných mesiacov pandémie obracajú, tak ide najmä o komunikačné problémy vo vzťahoch, ktoré v tomto čase intenzívnejšie vyplávali na povrch. Niekedy dokonca nemusel problém vzniknúť počas vírusu, on zrejme existoval už v minulosti. Korona čas len spôsobil, že vyeskaloval.

Ste otvorení všetkým bez ohľadu na vierovyznanie. Aké skupiny klientov sa na vás obracajú? 

Pred koronou, počas nej a zrejme aj teraz, počas tohto projektu, to bude zjavne rovnaké. Na veku ani na viere klienta nezáleží. Aj keď, ak hovoríme konkrétne o online rozhovore s kresťanským koučom, tak je to skôr mladšia generácia (manželia alebo jednotlivci).

Staršia generácia zatiaľ evidentne preferuje nimi osvedčené formy sprevádzajúcich rozhovorov či služby pomoci. Preto je aj jedným z cieľov nášho projektu zvýšiť povedomie a dôveru verejnosti o tento typ pomáhajúcej služby. Práve osobná skúsenosť ľudí, ktorí vďaka koučovacím rozhovorom objavili novú cestu v svojom živote a vykročili s odvahou a zodpovednosťou po nej, je tou najlepšou reklamou.

Čo im ponúkate, aký je cieľ rozhovorov?

My ponúkame koučovací rozhovor s kresťanským koučom. Tému prináša vždy a zásadne iba koučovaný a nájdenie cieľa, čiže odpovede na otázku, ktorú si kladie, je hlavne na ňom. Ide o rozhovor, v ktorom kouč nedáva žiadne rady ani riešenia. Je plne k dispozícii človeku, ktorý ho oslovil.

V dôvernej atmosfére pozorne načúva a správnymi otázkami sprevádza človeka „pred sebou“ k tomu, aby objavil riešenie, ktoré mu najviac vyhovuje. Vtedy sme totiž najviac disponovaní prevziať za svoje riešenie zodpovednosť. Nájdu sa aj takí, ktorí už aj vedia, po akej zmene v svojom živote túžia, ale doposiaľ nenašli vnútornú silu alebo zdroje na jej uskutočnenie.

Ak hovoríme o motivácii absolvovať koučovací rozhovor, nemusí však ísť zákonite len o nejaký stav krízy alebo riešenia problému. Môže ísť aj o okolnosti alebo situácie z bežného života. Napríklad upratanie si svojich každodenných priorít, tiež nahromadených povinností či zanechanie jednej veci na úkor inej a podobne.