Kresťanský filatelista šíri duchovné posolstvo

Do malého ozúbkovaného priestoru je vložená nielen umelecká hodnota, ale v mnohých prípadoch aj spirituálny odkaz pre ďalšie generácie. Oslovili sme zanieteného filatelistu a propagátora známok s kresťanskou tematikou, rímskokatolíckeho kňaza Jána Valla, aby nám okrem iného priblížil, aký je vlastne vzťah medzi zberateľstvom a šírením evanjelia.
Peter Slovák 03.12.2020
Kresťanský filatelista šíri duchovné posolstvo

Známka s podobizňou Antona Bernoláka (1762 - 1813) bola vydaná pri príležitosti 200. výročia jeho smrti. Snímky: archív Jána Valla

Na Slovensku a v Česku si 18. decembra pripomíname Deň poštovej známky a filatelie.

Vydanie prvých československých známok s motívom Hradčian od Alfonsa Muchu práve s týmto dátumom v roku 1918 bolo filatelistickým medzníkom aj pre rozvoj filatelie na Slovensku. Dnes už má Slovensko skutočne hodnotné filatelistické portfólio.

Zberateľstvo poštových známok je stále príťažlivým a duševne farbistým koníčkom. V tejto súvislosti sme položili zopár otázok Jánovi Vallovi (63),  predsedovi Spoločenstva Sv. Gabriel - kresťanskej filatelie na Slovensku a viceprezidentovi Svetového spoločenstva Sv. Gabriel.

Mnohí sme ako deti často zbierali poštové známky. Niektorým zberateľstvo vydržalo do dospelosti, u iných sa skončilo s dospievaním. Ako to bolo u vás?

Podobne ako asi väčšina detí z mojej generácie i ja som mal spolu s bratom malý zásobník známok. Keďže doma na povale bolo veľa starých listov, tak „známočky“ pribúdali a duplicitné sme zase vymieňali. Bola to doslova „detská“ filatelia.

Keď som končil základnú školu, mama nás zoznámila s jedným známym bratislavským filatelistom, ktorý pochádzal z nášho rodného mesta. Často navštevoval svoju sestru. My sme jej pomohli s nejakými domácimi prácami a on nás zase obdaroval známkami. Vtedy sa v mojom prípade začala skutočná filatelia.

Občas sme si, samozrejme, aj niečo kúpili. V tom čase na Slovensku filatelia rozkvitala. Aj v našom meste okrem klubu filatelistov vznikol i Krúžok mladých filatelistov, ktorého členmi sme sa, prirodzene, stali. A tak sa dalo napredovať i po odbornej stránke.

Okrem zbierania známok sme začali vytvárať exponáty, zúčastňovali sme sa na výstavách, filatelistických olympiádach, kongresoch. Brat so zberateľstvom skončil odchodom na teologické štúdiá, no ja som pokračoval aj počas vysokej školy, vojenčiny, zamestnania i teológie a drží ma to dodnes.  

Čo vás oslovilo a čo vám dodnes imponuje na filatelii ako takej?

Je to rôzne. Spočiatku to bol zemepis, ktorý som mal rád, a prostredníctvom poštových známok som spoznával niečo navyše o konkrétnej krajine v mojej zbierke. Potom som si začal viac všímať estetiku známky. To mi zostalo dodnes.

Mnohé známky sú doslova malými dielami vysokej umeleckej, ale i tlačiarenskej úrovne. Ako katolíckeho kňaza ma tiež zaujíma využitie poštovej známky i pri hlásaní evanjelia.

Možno triviálna otázka; čo zbierať a ako triediť filatelistický materiál?

Jednoduchá otázka, no neviem, či aj jednoduchá odpoveď. Filatelistický materiál nie sú len poštové známky. Sú to aj  aj poštové celiny, pečiatky, FDC - obálky prvého dňa vydania, rôzne poštové celistvosti a iné.

Ako začiatočník môžem začať zbierať len poštové známky – vyberiem si nejaký štát (prípadne viac štátov) alebo sa zameriam na konkrétnu tematiku (niečo, čo je mi blízke, čo ma zaujíma).

Ak mi nestačia len známky, je možné rozšíriť to o ďalšiu filatelistickú matériu. Najmä ak by som chcel robiť filatelistický exponát. Ten si už vyžaduje okrem známok i niečo viac. Poznám filatelistov, ktorí známky nezbierajú, ale venujú sa iným špeciálnym filatelistickým materiálom.

Nekomplikovaná odpoveď pre začiatočníkov – zbieram to, čo sa mi páči, čo mi robí radosť. Myslím, že o tom je filatelia i celé zberateľstvo.

Je teda zberateľstvo skôr o kvalite ako o kvantite?

Často dostávam od filatelistických laikov otázku, koľko mám známok. Neviem. Filatelia skutočne nie je o kvantite. Každá známka či iný filatelistický materiál musí byť predovšetkým vo vysokej kvalite a vtedy má aj určitú - finančne vyčísliteľnú cenu.

Nemyslím teraz na nejaké tisíce – niekedy sú to doslova len centy. Viackrát mi ľudia priniesli na ohodnotenie nejaký album známok. Bežné známky, často v zlej kvalite, finančná cennosť nulová. No je to pozostalosť po otcovi, dedovi, takže pre nich je to zase iná hodnota a odložia si to.

V čom spočíva hodnota známky?

V podstate všetky známky sveta sú katalogizované a katalógy uvádzajú aj obchodné ceny známok. Tieto sú stanovené na základe dopytu a sú často závislé od počtu vydaných známok, tiež od veku, nominálnej hodnoty. Nie je však pravidlo, že čím staršia známka, tým drahšia. Môžeme hovoriť aj o cene záujmu.

Napríklad takých známok Československa na našom území (a tiež i vo svete) je veľa a momentálne zberateľov málo. A tak ich predajná cena voči katalógovej je veľmi nízka (ak sa vôbec dajú predať). A opačne, ak o niečo máte eminentný záujem a je toho nedostatok, tak ste ochotný dať i cenu značne nad „katalóg“.

Námetová filatelia s kresťanskou tematikou je širokospektrálna. Čo zobrazuje tá slovenská?  

V preambule Ústavy Slovenskej republiky sa hlásime ku kresťanskému dedičstvu sv. Cyrila a Metoda. Je teda prirodzené, že sa to odzrkadľuje i v známkovej tvorbe našej vlasti. Zo 725 vydaných známok SR je vyše 200, kde môžeme nájsť nejaký kresťanský motív.

V podstate by sme mohli tieto známky rozdeliť do nasledujúcich skupín: mestá s kresťanskou dominantou, prípadne erbom; krásy našej vlasti a historické pamiatky; svätci a významné kresťanské osobnosti; rôzne výročia a udalosti; Vianoce a Veľká noc; Umenie; a napokon sú to známky, kde kresťanský motív je len malý – vedľajší.

Aké námetové známky by ste si vedeli predstaviť práve z tohto „súdka“?

Predstaviť sa dá mnohé, no nie všetko je uskutočniteľné. Už viac rokov sa snažím, aby veľkonočné a vianočné známky mali pekný kresťanský motív. Žiaľ, často je to len ľudový alebo jarný či zimný.

Na čo sa v budúcom roku môžeme tešiť na slovenských známkach, čo sa týka kresťanských motívov, je pripomienka 100. výročia vysviacky prvých slovenských katolíckych biskupov. V rámci emisie Krásy našej vlasti to bude kalvária v Banskej Štiavnici a v emisii Umenie Klaňanie Troch kráľov zo Zlatých Moraviec.

Ďalej tradičná veľkonočná a vianočná edícia. V emisii Deň poštovej známky to bude Mikuláš Klimčák, ktorého 100. výročie narodenia si takýmto spôsobom tiež pripomenieme.

Na ďalšie roky sú požiadavky: 200. výročie narodenia národného buditeľa opáta Jána Gotčára, 100. výročie narodenia kardinála Jána Chryzostoma Korca, výročie gotického oltára v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, výročie gotickej kaplnky Zápoľských v Spišskom Štvrtku, výročie založenia benediktínskeho opátstva na Skalke či výročie vzniku Banskobystrickej, Rožňavskej a Spišskej diecézy.

Zo svätcov by sme chceli na známku dostať sv. Floriána - patróna hasičov, sv. Huberta - patróna poľovníkov, i sv. Bystríka - nitrianskeho biskupa. V emisii Umenie by sme radi videli viaceré významné kresťanské diela. A dalo by sa pokračovať.

Ako by ste charakterizovali úroveň poštových známok vydaných na Slovensku?

Návrhy poštových známok predovšetkým v minulosti robili naši poprední majstri, no dnes sa dostávajú do popredia aj mladí umelci. Nie vždy je poštová známka dostatočne umelecky prepracovaná. Niekedy umelec nedokáže na ten maličký kúsok papiera komplexne zobraziť danú tému.

Tiež tlač známok bola v minulosti kvalitnejšia. Mnohé známky sú tlačené len ofsetom a kvalitu rytiny to nedosiahne. Je to, žiaľ, trend na celom svete. Vo všeobecnosti však môžem povedať, že známky Slovenskej republiky patria k tým, ktoré sú i vo svete vysoko oceňované.

Môžeme hovoriť aj o určitých duchovných akcentoch, ktoré nám ponúka zberateľstvo poštových známok?

Rozhodne. Každá známka nesie so svojím obrazom i určité duchovné posolstvo. Kresťanské motívy na známkach nesú posolstvo Ježiša Krista, Božieho Syna. Už i tomu, kto dostane list so známkou s kresťanským motívom - skôr ako vyhodí obálku do koša – môže mysľou prebehnúť, že stále sú tu kresťania.

O to viac zberateľovi týchto motívov, ktorý sa nad tematikou zamýšľa, prípadne tvorí exponát – určitú knihu (dielo) dokumentované známkami a iným filatelistickým materiálom. A keď tento exponát vystavuje, tak i tí, ktorí ho vidia, vnímajú jeho duchovné posolstvo.

Špecifickým spôsobom tak vlastne zberatelia poštových známok s kresťanskou tematikou môžu evanjelizovať.

Existujú aj združenia kresťanských filatelistov? 

Áno, existujú. Vo svete tie najstaršie sa dátumom vzniku blížia už k storočnici. Na Slovensku však až po nežnej revolúcii vzniklo v roku 1992 Spoločenstvo Sv. Gabriel (SSG).

V súčasnosti má viac ako sto členov a patrí medzi najaktívnejšie spoločenstvá v slovenskej filatelii, i čo sa týka Svetového spoločenstva Sv. Gabriel. Názov je odvodený od archanjela Gabriela, ktorý je nebeským patrónom pošty i filatelie.

V preambule našich stanov je napísané, že SSG je otvoreným dobrovoľným združením zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou. Jeho činnosť je zameraná na ohlasovanie evanjelia, porozumenie medzi kresťanmi a kresťanskými cirkvami prostredníctvom filatelie. Teda to je náš cieľ.

Členovia SSG sa pravidelne dvakrát do roka stretávajú. Na informácie i študijné články slúži bulletin a tiež internetová stránka. Členovia sa zúčastňujú na rôznych filatelistických akciách na Slovensku i v zahraničí.

SSG dáva návrhy na poštové známky Slovenskej republiky, iniciuje zrealizovanie príležitostných poštových pečiatok, realizuje výstavy poštových známok RELIGFILA a tiež viacero menších propagačných výstav miestneho charakteru.

Radi medzi sebou privítame i nových členov, a ak by mal niekto záujem, môže ma kontaktovať.

Majú známky, ako ich poznáme, šancu aj v budúcnosti? 

Filatelia je na ústupe nie preto, že by bol znížený záujem o poštové ceniny, ale preto, že na ústupe je každé zberateľstvo a vytláča ho virtuálny svet. Môžeme povedať, že poštovú známku už často nahrádza výplatný stroj, listy a pohľadnice nahradili esemesky, ememesky a e-maily.

No ako som už spomenul, poštová známka je aj druhom posolstva, ktoré sa ako malé umelecké dielo šíri. A tak svojím spôsobom je aj v záujme jednotlivých štátov, aby v poštovníctve i popri moderných technológiách vydávali poštové známky a prezentovali sa doma i vo svete.

A pokiaľ tu bude poštová známka, myslím si, že budú i filatelisti a  aj tí, ktorí chcú takto šíriť kresťanské posolstvo. A možno na záver ešte jedna charitatívna noticka. Poštovými známkami môžeme pomôcť i misionárom vo svete. Na Slovensku máme pomerne rozšírené zbieranie známok na misie.

Použité známky, ktoré by väčšinou s listom skončili v koši, pred vyhodením približne jeden centimeter od okraja vystrihneme a vložíme do krabičky v kostole alebo pošleme na nejakú zbernú adresu. SSG takto ročne spracuje asi 200 kilogramov materiálu, ktorý sa potom predáva.

Získané peniaze slúžia slovenským misionárom vo svete. Pozývam zapojiť sa i do tejto akcie. Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke.