Kristova krv pomohla i pri nákaze

Zrejme najvzácnejší kúsok Kristovej krvi sa nachádza vo francúzskom chráme v Neuvy-Saint-Sépulchre. Dve kvapky Ježišovej krvi vraj zachytili na Kalvárii v deň jeho umučenia. Relikviu Kristovej krvi máme aj na Slovensku – v Hronskom Beňadiku. 
Anna Stankayová 10.06.2020
Kristova krv pomohla i pri nákaze

Relikvia Kristovej krvi v Hronskom Beňadiku. Snímka: archív Petra Brodeka

Časť látky, ktorá je nasiaknutá Kristovou krvou, sa uchováva v opátstve od 15. storočia. Okrem Eucharistie tam v procesii na sviatok Božieho tela putuje i Kristova krv. Viac nám porozprával generálny vikár Nitrianskej diecézy a rektor Baziliky sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku PETER BRODEK. 

Prečo sa práve úcta k Božiemu telu vyjadruje aj procesiou?

Procesie v katolíckom prostredí sa uskutočňujú predovšetkým na sviatky Ježiša Krista a Panny Márie. Neodmysliteľne k tomu patrí i procesia na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.

Už oddávna si Cirkev ctí sviatostné telo Ježiša Krista a dáva príležitosť veriacim i neveriacim vzdať mu poklonu verejným spôsobom. Ježiš je Pánom ľudských dejín, on je Kráľom sveta, v ktorom žijeme, a to, že zostáva medzi nami v Oltárnej sviatosti, prežívame ako veľký dar, v ktorom si ho ctíme, klaniame sa mu a prosíme o jeho požehnanie. Procesia je verejným vyznaním našej viery, ako i príležitosťou k evanjelizácii. 

Veľké mestské procesie sú tento rok obmedzené. Ako bude vyzerať nedeľná procesia v Hronskom Beňadiku?

Procesie v našich farnostiach v tomto období - vzhľadom na dané obmedzenia - ak sa niekde uskutočnia, tak asi len v skromnejšom duchu.

V Hronskom Beňadiku, aj na požiadanie Rozhlasu a televízie Slovenska, pripravujeme procesiu s tradičným priebehom. Vzhľadom na veľkosť Baziliky sv. Benedikta, ako i následných zastavení k druhému Chrámu sv. Egídia sa vytvára dostatočný priestor na uskutočnenie sprievodu s eucharistickým Kristom a relikviou Kristovej krvi.

Relikvia Kristovej krvi je v opátstve už od 15. storočia. Ako sa tam dostala?

Výnimočnosťou procesie v Hronskom Beňadiku je prítomnosť vzácnej relikvie Kristovej krvi uchovávanej v bazilike od roku 1483, keď ju priniesol kráľ Matej Korvín ako dar prijatý od pápeža Pavla II. za obranu kresťanského územia pred Turkami. Opátstvo sv. Benedikta ju od toho času ctí a chráni.

Medzi pútnikmi je veľmi obľúbená. Prečo?

Relikvia s pomerne veľkým množstvom zaschnutej krvi na cennom plátne je vložená do relikviára a každý piatok exponovaná na verejnú úctu. Viera kresťanov, ale aj iné dôkazy potvrdzujú autentickosť Ježišovej krvi, ktorá bola vyliata pri jeho umučení za nás všetkých. Ako nás Ježišovo utrpenie očisťuje od hriechov, tak nás jeho predrahá krv zachraňuje a posilňuje k peknému kresťanskému svedectvu. 

Moc Kristovej krvi sa v našich dejinách niekoľkokrát preukázala, zvlášť pri morových nákazách i iných nebezpečenstvách. Nehovoriac o mnohých osobných zápasoch a neriešiteľných situáciách, v ktorých ľudia v úcte ku Kristovej krvi našli posilnenie. Ľudia prichádzajúci k relikvii v jej blízkosti môžu autentickejšie prežiť chvíle Ježišovho utrpenia, môžu mu obnovene vyjadriť svoju lásku i oddanosť.

V marci ste Slovensko požehnali relikviou Kristovej krvi z lietadla. Ako vznikol tento nápad?

Nehovoril by som o nápade, ale o Božej výzve. Ľudia ovplyvnení mnohými strach naháňajúcimi prognózami potrebovali v danej tme trochu svetla a nádeje. Ešte som nezažil tak rýchlo sa šíriacu správu o požehnaní po celom Slovensku - bez toho, aby som ju dával do médií.

Odozva od zosmiešňujúcich ľudí i vážiacich si túto udalosť je dodnes mimoriadna. Zároveň chcem poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa postarali o uskutočnenie požehnania Slovenska Kristovou krvou.

Možno budem trúfalý, ale som hlboko presvedčený, že okrem našej disciplinovanosti, najmä modlitby nás všetkých, ako i dané požehnanie pohromu zastavili. Dobrotivý Pán vzhliadol na krv svojho milovaného Syna a uchránil nás. Veď v jeho krvi, ktorá sa každodenne sprítomňuje na našich oltároch, sme zachránení.

V Bazilike sv. Benedikta sme posledné tri nedele Veľkonočného obdobia slávili ďakovnú svätú omšu na oslavu trojjediného Boha za to všetko nádherné, čo pre nás urobil. Považujem to za nutnosť, Boh si praje, aby sme mu zo srdca ďakovali.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

  • Hlavnou predstaviteľkou hnutia za zavedenie sviatku Božieho tela bola sestra a neskôr opátka kláštora Mt. Cornillon sv. Juliana z Liége. 
  • Od roku 1246 sa slávil iba v Diecéze Liège so súhlasom biskupa Roberta de Thourote.
  • Prvú procesiu konali v Nemecku v roku 1247.
  • Pre celú Cirkev sviatok Božieho tela zaviedol v roku 1264 pápež Urban IV. bulou Transiturus de hoc mundo.
  • Texty a piesne pre liturgiu zložil sv. Tomáš Akvinský.
  • Od 14. storočia sa vďaka pápežovi Jánovi XXII. koná i slávnostný sprievod s Oltárnou sviatosťou.
  • Sprievod sa zastavuje pri štyroch oltároch, ktoré symbolizujú štyri svetové strany.
  • Popri sviatku Božieho tela sa od 17. storočia slávil aj sviatok Predrahej krvi.
  • V roku 1849 pápež Pius IX. rozšíril sviatok Predrahej krvi na celú Cirkev a ustanovil, aby sa svätil prvú júlovú nedeľu.
  • Od roku 1969 sa sviatok Božieho tela a krvi slávi spoločne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice.