Máme to v svojich rukách

Hoci si Svetový deň hygieny rúk každoročne pripomíname 5. mája, v týchto dňoch znejú o niečo naliehavejšie výzvy na starostlivosť o ich čistotu. Keď zachovávame hygienické štandardy, môžeme jednoznačne povedať, že si vážime aj ľudské životy druhých. 

Peter Slovák 07.05.2020
Máme to v svojich rukách

Spoločenská výzva na zodpovednú hygienu rúk sa spája s posilnením verejného zdravia. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Medzi mikroorganizmy alebo mikróby najčastejšie zaraďujeme  baktérie, jednobunkové huby či vírusy. Sú viditeľné len prostredníctvom optického či elektrónového mikroskopu. Ich úspešným prenášačom je človek.

Ruky bez mikróbov a vírusov sú zárukou, že nebudeme šíriť potenciálne nebezpečenstvo bakteriálneho či vírusového ochorenia a ich časté umývanie je tak významným faktorom prevencie.

V tejto súvislosti sme položili niekoľko otázok profesorovi Ivanovi Schréterovi, prednostovi Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach.
 

Každý rok si pripomíname deň čistých rúk. Z pohľadu odborne zainteresovaného človeka možno triviálna otázka: Prečo je pre nás hygiena rúk taká dôležitá?
 

Ruky sú súčasťou tela, ktorými vykonávame mnoho úkonov a prakticky si nevieme bez nich predstaviť život. Sú však aj časťou tela, ktorou sa najčastejšie dotýkame rôznych predmetov či iných ľudí.

Sú preto podielom tela, ktoré býva často viditeľne i neviditeľne znečistené. Vďaka tomu môžu ruky prispieť k prenosu infekčných ochorení. Ich čistota - najmä pri príprave a príjme potravy - je preto mimoriadne dôležitá.  
 

Obrazne, ale aj prakticky si baktérie, vírusy či parazity prinášame na rukách domov. Aké choroby sa najčastejšie prenášajú neumytými rukami a ktorá z nich je podľa vás pre nás najnebezpečnejšia?
 

Neumytými rukami sa môže preniesť mnoho ochorení. Patria medzi ne najmä črevné infekcie, napríklad dyzentéria, ale aj vírusová hepatitída typu A.

Takisto mnohé infekcie dýchacích ciest sa môžu preniesť rukami znečistenými kvapôčkami, ktoré sa dostali na povrch rôznych predmetov pri kašli či kýchaní infikovanej osoby.

Mnohé ochorenia môžu byť nebezpečné, dnes asi na prvé miesto by sme mali dať koronavírusové infekcie. V minulosti to bol napríklad brušný týfus, ktorý viedol neraz k smrteľným komplikáciám u mladých ľudí.


Kedy a ako si teda správne umývať ruky? 

Umývať ruky by sme si mali čo najčastejšie, ale predovšetkým pred jedlom a pred jeho prípravou. Potrebné je aspoň 40-sekundové umývanie teplou tečúcou vodou a mydlom.

K stručným zásadám by sme mohli využiť odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sú dostupné na ich webovej stránke.

Pravidlá na správne umývanie rúk pod tečúcou vodou sú nasledovné:

1. Každé umývanie rúk má trvať 40 – 60 sekúnd.
2. Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla.
3. Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne.
4. Trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani.
5. Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne.
6. Ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne.
7. Ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom  (www.uvzsr.sk).


V súvislosti s ochorením COVID-19 nás v rôznych kampaniach kontinuálne vyzývajú dokonca na dezinfekciu rúk. Nie je to podstatné skôr len pre tých, ktorí pracujú v zdravotníctve? 
 

Je to dôležité pre každého. Práve v zdravotníckych zariadeniach si personál viac uvedomuje potrebu chrániť zdravie pacientov, ale zároveň aj svoje zdravie a venuje tomu väčšiu pozornosť.


Mohol aktuálny problém s koronavírusom vzniknúť aj ako dôsledok slabej hygieny?

Slabá hygiena síce prispieva k šíreniu infekcie, ale určite nie je to dôvod vzniku pandémie.
 

Čo je pridanou hodnotou dezinfekcie? 

Väčšia istota, že neostanú choroboplodné zárodky na koži, najmä vtedy, keď nie je k dispozícii tečúca voda.
 

Kladieme si otázku, či sa nemôže stať, že až príliš sterilné prostredie naprogramuje náš organizmus a budeme menej odolní? 

Myslím, že to nehrozí.
 
Kde vidíte na Slovensku problém, ktorý sa týka tohto základného hygienického úkonu? 
  

Najväčší problém v súčasnosti predstavujú marginalizované skupiny obyvateľstva, ktoré často nemajú k dispozícii tečúcu vodu a ani zaužívané primerané hygienické návyky.


Spoločenská výzva na zodpovednú hygienu rúk sa spája s posilnením verejného zdravia. Je aj otázkou osvety prevencie šírenia infekčných ochorení. Nemáte pocit, že sa na tomto poli niečo zanedbalo?

Podobne ako v iných vyspelých krajinách sveta myslím si, že Slovensko je krajinou, v ktorej hygienická úroveň obyvateľstva výrazne stúpla.

Sú však medzi nami určite aj takí, ktorí nemajú možnosť dodržiavať primeranú úroveň osobnej hygieny, alebo na to nedbajú. Osveta v tejto oblasti má určite významné miesto a môže prispieť k úspešnému boju proti koronavírusovej pandémii.