Modlitby matiek sú pre mnohé záchranným kolesom

Modlitbové spoločenstvo Modlitby matiek (MM) vzniklo v Anglicku a funguje v 128 krajinách sveta. V polovici novembra mamy ďakovali za 25 rokov pôsobenia. Na Slovensku sa v apríli 1996 začali ako prvé modliť dve matky – mama Anna a mama Jana Pajanová, teraz národná koordinátorka MM, ktorá nám spoločenstvo priblížila.
Anna Stankayová 25.11.2020
Modlitby matiek sú pre mnohé záchranným kolesom

Modlitby sú pre mamy školou dôvery, odovzdanosti a jednoduchosti. Snímka: Člověk a víra/Pavel Ingr

Čo je podstatou Modlitieb matiek?

Pán Ježiš nás mamy cez MM pozýva, aby sme nasledovali jeho Matku. Aby sme sa stali ženami modlitby, pokory, dôvery, odovzdanosti a bezpodmienečnej lásky. Aby sme v každej situácii vedeli povedať: Nech sa mi stane tvoja vôľa, Pane. Tak ako to povedala ona.

Cez modlitby matiek prijímame Pána Ježiša ako Priateľa, ktorému môžeme úplne dôverovať a odovzdať mu bez obáv seba aj svoje deti. Modlitby sú pre mamy školou dôvery, odovzdanosti a jednoduchosti. Neradíme si, neohovárame a nevynášame zo skupinky dôverné veci, s ktorými sa mamy zdôveria pri modlitbe.

Aká je ich história, prečo vznikli?

Začiatkom roku 1995 skupina kresťanov v Anglicku, do ktorej patrila aj naša zakladateľka Veronica Williams, napísala knižku Čo to robíme našim deťom? Kniha bola plná hrozných štatistík o utrpení detí. Dúfali, že keď ju odovzdajú poslancom v parlamente, zákony v ich krajine sa zmenia. Ale nestalo sa tak.

Veronica tušila, že treba urobiť niečo viac. V auguste toho istého roku počula mama Sandra na katolíckej charizmatickej konferencii New Dawn – Nové svitanie vo Walsinghame hlas: „Modli sa za svoje deti.“ Pre Veronicu to bolo potvrdenie, že to viac, čo majú urobiť, je modlitba.

Dohodli sa, že sa budú spolu modliť každý deň počas jedného mesiaca tretí desiatok radostného ruženca: „ktorého si, Panna, v Betleheme porodila“, aby spoznali Božiu vôľu. V novembri stretli ďalšie matky, s ktorými vytvorili prvú skupinku MM.

Bez akejkoľvek reklamy sa za niekoľko nasledujúcich rokov rozšírili do celého sveta. Teraz sú vo viac ako 120 krajinách a knižočka MM je preložená do mnohých jazykov. Dnes sú súčasťou komunity Útecha – Solace Community, do ktorej patria tiež Modlitby otcov a Deti viery.

MM sa stali záchranným kolesom pre mnohé mamy, ktoré sa trápia a často bez pomoci a lásky osamotené kráčajú životom. V malých skupinkách MM si mamy navzájom pomáhajú niesť svoje batohy starostí. Práve tam vznikajú nádherné priateľstvá.

Stráca sa opustenosť a prichádza nová nádej a úplne nová radosť z materstva. Ako povedal jeden kňaz: „MM sú krásnou ružou, ktorá vyrástla z utrpenia, poníženia, neprijatia, bolesti a trápenia mnohých mám.“

Na Slovensku vznikla prvá skupinka v apríli 1996 v Bratislave, začali sme sa modliť spolu s mamou Ankou. Obidve sme boli mladé mamičky s mnohými povinnosťami. Cez Božie slovo sme dostali pozvanie modliť sa „zavčas rána za svitania“.

Nie vždy to bolo ľahké, aj keď tie rána, keď sme už vstali, boli nádherné. Všade úplné ticho. Uvedomovali sme si hneď od začiatku, že ten deň je mimoriadne požehnaný. Radosť z očakávania ďalšieho stretnutia bola vždy veľká.

Koľko matiek na Slovensku je zapojených, ako to funguje?

Hneď od začiatku sa pridalo veľmi veľa mám. Aj dnes prichádzajú nové mamičky a vznikajú nové skupinky. Nevieme presne povedať, koľko mám sa modlí. Vieme však, že v každej diecéze je veľa skupiniek. Správy o modlitbách matiek sa šíria tak, ako sa šírila radosť zo zmŕtvychvstania.

Nie náhodou boli pri prázdnom hrobe prvé ženy. (Úsmev.) Nerobíme žiadnu reklamu, len sa modlíme, lebo vieme, že Pán Ježiš sa o všetko postará a my sme jeho „sekretárky“.

Skupinky MM sú malé, 2 až 8 matiek. Stretávajú sa raz do týždňa vždy v ten istý deň a hodinu. Na Slovensku máme spoločenstvo koordinátoriek, na ktoré sa mamy môžu obrátiť, keď potrebujú pomoc pri začatí modlitieb v skupinke.

Máme aj veľkú skupinu modlitebníčok, ktoré sa denne modlia za ochranu a vedenie Duchom Svätým pre všetkých, ktorí v MM slúžia. Duchovným otcom MM na Slovensku je otec Marián Dragúň, rektor kňazského seminára v Nitre.

Za čo sa mamy modlia?

Modlíme sa z knižočky modlitieb matiek. Pre modlitbu v skupinke ju napísala naša zakladateľka Veronica Williams vedená Duchom Svätým. Deväť jednoduchých modlitieb vychádza zo srdca matky. Mamy všetkých kultúr a denominácií týmto jednoduchým modlitbám veľmi dobre rozumejú.

Na stolíku, pri ktorom sa modlíme, je položený kríž, sviečka, Sväté písmo a košík, ktorý predstavuje náruč Pána Ježiša. Do neho vkladáme biele krúžky s krstnými menami našich detí, manželov, krstných, birmovných a duchovných detí.

Každá modlitba je veľmi dôležitá. Nimi sa pripravujeme na veľmi intímne, osobné stretnutie, pri ktorom sa srdce matky stretne so Srdcom Pána Ježiša a každá mamička sama odovzdáva svoje deti do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že on má moc zmeniť chod vecí.

Že miluje naše deti viac ako my a vie, čo je pre ne najlepšie.

Čo dávajú modlitby samotným mamám?

Cez MM sme sa naučili menej posudzovať, menej ohovárať, menej sa sťažovať; a viac sa modliť, viac dôverovať a viac milovať. Cez skúsenosť Ježišovej bezpodmienečnej lásky spoznávame svoju hodnotu kráľovských dcér.

V dnešnom svete je veľmi dôležité, aby sme vedeli, kto sme, a boli si isté, že sme milované, aj keď nie sme dokonalé. Len tak nestratíme nádej, nech by sa dialo čokoľvek. Ježišova láska k nám a uistenie, že on miluje naše deti viac ako my, je pre nás dôvodom na novú radosť z materstva.

Ako povedala naša zakladateľka Veronica Williams: „Ani jedno z našich detí, ktoré odovzdáme s dôverou do Ježišových rúk, sa nestratí.“