Motivujme ľudí, aby mali deti

Premiér Peter Pellegrini koncom januára predstavil opatrenia, ktorými by štát chcel zvrátiť nepriaznivý demografický vývoj. Asociácia za život a rodinu však navrhované riešenia nepovažuje za priaznivé pre rodinný život. Predseda asociácie TOMÁŠ KOVÁČIK pre KN priblížil, aké sú ich výhrady.
Ján Lauko 12.02.2019
Motivujme ľudí, aby mali deti


Navrhované vládne opatrenia ako napríklad flexibilný rodičovský príspevok sú podľa vás protirodinné. Prečo?
Pre deti je najlepším prostredím harmonická a stabilná rodina založená manželstvom, teda verejným záväzkom. Ten chráni matku a deti pred nezodpovednosťou otca oveľa viac ako voľný zväzok. Žiaľ, vieme, že nezodpovednosť mužov nie je výnimočná zvlášť v dobe, keď sú „in“ spolužitia nadivoko a voľná sexualita bez ochoty prijať následok – dieťa. Pre deti je v prvých rokoch najdôležitejšia mama, ktorú vnímajú ako svoju súčasť, ak odchádza preč na dlhší čas, prežívajú to veľmi ťažko. Preto chceme, aby politici prinášali riešenia, ktoré nebudú predčasne vyháňať mamy od detí. Ideál je dobre ohodnotená práca otcov. Flexibilný rodičovský príspevok, ktorý umožní vybrať si zostatok príspevkov v prípade, že mama dá dieťa skôr do jaslí, je protirodinný. Pýtam sa: Kedy je priskoro dať dieťa do jaslí? V 3 mesiacoch? V šiestich? Nikto mi na to nechce dať odpoveď a vedia prečo. Výskumy hovoria o hranici plus-mínus 3 roky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva SR za tejto vlády presadili aj podporu a budovanie jaslí. Ministerstvo Jána Richtera si dokonca starostlivosť mamy cení o 66,80 eura menej ako tú jasľovú. Sme zásadne proti.

 

Ako by vláda mala bojovať proti demografickej kríze? Dá sa vôbec zvrátiť?
Keby sme začali motivovať manželov, aby mali zodpovedne viac detí, demografická „diera“ by mohla byť menšia a lepšie zvládnuteľná. Poľsko, Maďarsko i Rakúsko pracujú na zvýšení pôrodnosti – nielen finančne, ale aj kampaňami. Motivujme ľudí nielen k ekologickému správaniu sa, ale aj k tomu, aby nemysleli len na seba, aby mali deti, ktoré ich najviac urobia šťastnými a ktoré štát zúfalo potrebuje. Napriek náročným chvíľam neexistuje nič lepšie ako dar otcovstva.

Svoje návrhy ste chceli prezentovať aj premiérovi, no ten vašu požiadavku o diskusiu posunul na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako to vnímate?
Inicioval som list 53 organizácií premiérovi Petrovi Pellegrinimu po tom, ako vo svojom príhovore ako prvú z dlhodobých výziev Slovenska otvoril otázku demografie. Vnímam jeho odmietnutie návrhu na stretnutie ako veľkú chybu. Chceli sme mu podať pomocnú ruku, keďže ministerstvo už podporovalo protirodinné opatrenia, presadzuje jasle, rodovú rovnosť, rovnakosť otcov a matiek, do ocenenia pre zamestnávateľov priateľských k rodine namotalo rodovú rovnosť a minulý rok bola ocenená firma „za odvážny a inovatívny prístup pri poskytovaní benefitov pre LGBT zamestnancov“.

 

Prečo by dnes politici mali venovať zvýšenú pozornosť otázkam prorodinnej politiky?
Pretože podľa OSN (2015) bude mať Slovensko v roku 2100 len 3,7 milióna obyvateľov. Vrátane imigrácie. Vymierame, máme málo detí, mladí z vlasti odchádzajú, sociálny systém spadne. Dnešní dôchodcovia sa vraj majú veľmi dobre (!) oproti tomu, aké dôchodky budeme mať my. Nespolieham sa na to, že budem mať nejaký dôchodok a šetrím si.

 

Majú podľa vás mladí Slováci vhodné podmienky na založenie rodiny? Čo chýba zo strany štátu na podporu mladých párov?
Na jednej strane tretie dieťa pre mnohých znamená upadnutie do chudoby. Potrebujeme teda lepšie ohodnotenie práce. Na strane druhej sa Slovensko nikdy nemalo ekonomicky tak dobre ako teraz. Vo veľkom je to hodnotový problém – máme kultúru maximálne dvojdetných rodín, aj veriaci si ťukajú na čelo, keď mladí chcú mať 3 a nebodaj viac detí. Keď som na katolíckom gymnáziu ukázal pozitívny tehotenský test, mladí potvrdili, že to v nich vyvoláva zlý pocit, nie dobrý. Toto je tiež kultúra smrti. Ak by sme ako starozákonní Židia vnímali deti ako požehnanie od Boha, mali by sme ich viac.

 

Vo svojich návrhoch okrem iného hovoríte o opatreniach, ktoré by mali priniesť pozitívnu zmenu atmosféry v spoločnosti voči deťom, rodine a manželstvu. Aká je vaša predstava dosiahnuť túto zmenu?
Ak každému dieťaťu k prídavkom pridáme ročne 1 euro, minieme 1,1 milióna. Rodičov to akurát tak nahnevá. Ak by sme tie peniaze dali do kampaní na podporu rodiny, manželstva, pôrodnosti, postupne by sa mienka ľudí menila. Billboardy, reklamy v televízii a na sociálnych sieťach o tom, aké je skvelé mať rodinu.

 

Môže byť v tejto otázke nápomocná aj Cirkev?
Jednoznačne áno. Je zodpovednosťou každého veriaceho laika, kňaza, biskupa, ako formujeme okolie, ako zdôrazňujeme, že deti sú požehnaním od Boha. Jeden kňaz povedal, že v každej kázni sa dá zmieniť o živote a rodine. Učenie Cirkvi v Humanae vitae hovorí o používaní prirodzených metód plánovania rodičovstva na oddialenie počatia vtedy, keď na to existujú vážne (!) dôvody.

 

Otáznou je aj situácia viacdetných rodín. Váži si štát takéto rodiny prinášajúce budúcich daňových poplatníkov? Vytvára im priestor na dôstojný život?
Poviem len jeden príklad, čitateľ nech si odpovie sám – príspevok pri narodení prvých troch detí je približne 830 eur, pri štvrtom a ďalšom je to už len 150 eur. Vždy sa pri otázke rodinnej politiky otvára rómska pôrodnosť. Nezatváram si pred tým oči, ale sú tu riešenia – daňový bonus, ktorý pracujúcemu otcovi znižuje dane.

 

V parlamente ožila téma ochrany života. V pléne boli dva návrhy na sprísnenie potratového zákona. Je potrebné ho upravovať?
Argument, že počet potratov klesá, je prejavom hrubej neľudskosti, barbarstva. Až 7 500 zabitých detí ročne nie je číslo. To sú konkrétne deti a matky, ktoré sú do potratu tlačené okolnosťami alebo okolím. Nejdú na potrat rady, lekári ho nerobia radi. Verejnosť je proti zabíjaniu detí bez udania dôvodu či zo sociálnych dôvodov. Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat, ponúkajme ho tehotným mamám.

 

Oba návrhy predpokladali zákaz bezdôvodných potratov. Neprinieslo by to neželaný efekt v podobe „potratovej turistiky“, keď by ženy chodili na tento úkon do zahraničia alebo by podstupovali nelegálne rizikové zákroky? Ako zamedziť takýmto efektom?
Zďaleka by nenastala húfna potratová turistika. Zákon veľmi ovplyvňuje správanie sa ľudí, mnohí by si povedali, že to tretie dieťa teda nejako vychovajú.

 


Tomáš Kováčik (34)

 

prolife a prorodinný aktivista, predseda Asociácie za život a rodinu

 

Snímka: archív –TK–