Potrebujeme premeniť ľudské srdcia

„Ak neviete žiť pokojom vo svojom vnútri, nemôžete ho šíriť medzi ľudí,“ hovorí SIMON KHOURY, kňaz z Kány Galilejskej. Porozprával sa s nami o tom, čo spája ľudí vo Svätej zemi a na jeho „milovanom Slovensku“.
Ján Lauko 18.08.2023
Potrebujeme premeniť ľudské srdcia

SIMON KHOURY je izraelský melchitsko-katolícky kňaz pôsobiaci v Káne Galilejskej, pôvodom Arab. Študoval v seminári v blízkosti Betlehema. Cez saleziána Mariána Drahoša spoznal Slovensko. Za peniaze, ktoré získal od slovenských dobrodincov, urobil vo svojom kostole v Káne vitráže v slovenskej trikolóre. Snímka: Erika Litváková

K Slovensku máte silný vzťah, čím vás zaujalo?

Poviem to takto: keď prídem domov a pôjdem k doktorovi, povie mi, že mi chýba časť srdca. A ja mu odpoviem, že som ho nechal na Slovensku. Pretože máte nádhernú krajinu a taktiež dobrých, čistých, nevinných ľudí, ktorí ju milujú.

Ako ste našu krajinu spoznali?

Prvý Slovák, s ktorým som sa stretol, bol otec Marián Drahoš. Vo Svätej zemi bol na púti so šestnástimi mladými ľuďmi a išli okolo môjho kostola. Práve som obedoval, keď som ich zazrel.

Prizval som ich a stali sme sa priateľmi. Potom som prišiel ja do jeho domu a on mi priniesol chlieb a soľ. Tým sme sa stali rodinou.

Keď som naposledy prišiel na Slovensko, navštívil som veľa vašich kostolov. Teraz som sa vrátil, aby som opäť videl moje milované Slovensko.

V čom sú Izraelčania odlišní od Slovákov?

Všetci sme synmi Adama, všetci sme boli stvorení na Boží obraz. Všetci sme sa narodili ako bábätká ešte predtým, než sme sa stali kresťanmi, Izraelitmi, Arabmi, Palestínčanmi alebo kýmkoľvek iným.

V rôznych obdobiach mali ľudia odlišné problémy a skúšky. A taktiež ľudia z dediny majú odlišné skúšky ako ľudia z mesta. To platí aj na Slovensku. Keď kráčam ulicami mojej krajiny, nie je to také, ako keď kráčam po uliciach tu. Máme rozdielne skúšky.

V mojej krajine je to politická situácia, rozdielne náboženstvá, rozdelenosť podľa etník. Niektorí prišli z Európy, iní z arabských krajín, máme rozličnú mentalitu, rozličné zmýšľanie.

Ja som Izraelčan, ale nie som žid. Som Arab, ale nie som moslim. A žijem v strede Izraela, židovského štátu, v Káne, kde je vyše 21-tisíc moslimov a iba tritisíc kresťanov. Dokážeme však žiť spolu.

Koľko kresťanov aktuálne žije vo Svätej zemi?

Štatistiky sú niekedy chybné. Žijú tam kresťanskí Arabi, ktorí majú pôvod vo Svätej zemi. A potom sú tam kresťania, ktorí prišli z iných krajín.

Takže ak chcete zrátať kresťanov, ktorí tam prišli z Filipín alebo i Ruska, je to ťažšie. No vieme s určitosťou, že vo Svätej zemi žije okolo 150 000 kresťanov.

Majú to v Izraeli ťažké?

Otázka je, či je pre kresťana všeobecne ľahké žiť v dnešnej dobe. Ježiš sám povedal, že pôjdu proti nemu a budú ho prenasledovať a to isté budú robiť aj jeho nasledovníkom.

Keď sa premiestnime v čase o 2000 rokov, kresťania ani dnes nežijú v ľahkej situácii. Veľa kresťanov zo Svätej zeme emigrovalo.

Nechceme však, aby sa stala múzeom, aby ľudia videli len kamene a povedali si: tu kedysi žili kresťania. Nie, to nechceme. Pretože my sme korene stromu kresťanstva.

Ak korene stromu zomrú, zomrie celý strom. Ale ak budú stále živé, konáre, listy a výhonky narastú znovu. My sme tie korene viery, o ktoré sa treba starať. Preto som zasvätil svoj život kňazstvu.

Akú úlohu má vo Svätej zemi katolícky kňaz?

Som kňazom pre každého, kto bol narodený vo viere. Nerozdeľujem moslimov od kresťanov, židov a dokonca ani ateistov.

Pretože ako hovorí Ježiš, čeľte hriechu a milujte svojich nepriateľov. A aj keď proti vám niekto zhrešil, potrebujete ho objať. Žijem v okolí moslimov, no snažím sa tvoriť pokoj.

Medzi rodinami, komunitami, medzi všetkými ľuďmi navzájom. Nebojím sa povedať pravdu, preto akceptujú moje návrhy. A ja tých ľudí milujem. Musím byť nástrojom pokoja vo Svätej zemi.

Je to podľa vás možné? Dosiahnuť vo Svätej zemi pokoj a mier?

Všetci lídri chcú mier, ale je to skôr otázka práv. Poviem vám tajomstvo. Je plánované, že do roku 2050 sa počet Židov vo Svätej zemi zvýši až na 20 miliónov.

A 80 alebo 90 percent Židov vnútri Izraela vie, že chcú územie Palestíny, aby tam mohli umiestniť týchto Židov, ktorí prídu do Svätej zeme. Budú teda pokračovať v zaberaní územia, stavaní osád.

No Izraelčania si neuvedomujú, že aj počet Palestínčanov sa do roku 2050 zvýši. Oni tiež potrebujú svoje individuálne miesto, individuálny štát. A tiež chcú žiť v mieri, dôstojnosti a rovnosti.

Preto si myslím, že s týmto súčasným názorovým nastavením je šanca mať dva štáty a  mier takmer nulová.

Najprv musia zmeniť svoje zmýšľanie, až potom sa dá hovoriť o prímerí. A nie hovoriť o mieri a robiť všetko naopak.

Vidíte nejaké spoločné znaky ohľadom situácie na Ukrajine?

Modlím sa za Ukrajinu. Modlím sa i za Rusko a Sýriu. Možno sa zaujímate o Ukrajinu viac, pretože je to vaša susedná krajina.

Ale ja žijem na Blízkom východe, a odkedy som sa narodil, konflikty pretrvávajú a budú pretrvávať aj roky potom, čo zomriem.

Tí, čo chcú vo svete zarábať peniaze a mať moc, produkujú siroty a vdovy. Štyri milióny ľudí zo Sýrie žijú veľmi biedne a počas zimy bývajú v stanoch.

Preto hovorím lídrom sveta: majte zľutovanie a poznanie Ježiša Krista na kríži. Odpustil svojim vinníkom, lebo nevedeli, čo robia.

Presne to teraz hovorím všetkým: odpusťte im, lebo nevedia, čo robia. Nenaučili sa z histórie, že násilie plodí násilie. Všetci, čo veria v lásku k moci, zmizli.

Teraz žijeme my, ktorí veríme v ozajstnú, pravú lásku. Pretože Boh je láska. Ja sa za ľudí upätých na moc a peniaze modlím, aby Boh zmenil ich srdcia tak, ako premenil vodu na víno v Káne Galilejskej.

Ako môžeme my všetci prispieť k pokoju?

Každý podľa svojich schopností a možností. Vy ako novinár, iný ako taxikár, kňaz, čašník. Ak neviete žiť pokojom vo svojom vnútri, nemôžete ho šíriť medzi ľudí.

Najprv by sme teda mali mať pokoj v nás, nachádzať lásku Boha v našom vnútri a až potom ju rozdávať ďalej. Ale ak v sebe žijeme konfliktom a rozdelením, ako môžeme rozdávať pokoj ďalej?

Musíme sa vrátiť k Bohu, Cirkvi, ku Kristovi. Až potom môžeme šíriť lásku a pokoj. Ale ešte pred všetkým musíme veriť v ľudstvo a že ľudia sú dôležitejší než čokoľvek iné na zemi.

Že každý človek bol stvorený na obraz Boží. Musíme ľudí akceptovať takých, akí sú. Nepozerať sa na ich farbu pleti, ich rasu, pôvod.

Pozerajme sa na každého človeka ako na niekoho, kto bol stvorený na obraz Boží. Venujme ľuďom dôstojnosť, rešpekt a slobodu.

Ja verím, že každý jeden z nás bol narodený ako slobodný a nikto na tomto svete nám nemôže vziať slobodu, ktorú máme od Boha.

Spomínali ste Ježišov prvý zázrak v Káne Galilejskej. Čo hovorí dnešnému človeku?

Potrebujeme ľudí, ktorí vedia premeniť ľudské srdcia. Ktorí dokážu zmeniť kamenné a  zatuhnuté srdcia na živé srdcia plné krvi, ľudskosti.

Ježiš povedal, že ak máme aspoň trocha viery, vieme prenášať vrchy. No v dnešnej dobe to vedia len nejaké buldozéry.

Potrebujeme premiestňovať a posúvať našu lásku a lásku Boha z našich sŕdc do sŕdc iných. Pretože Boh je láska.

Slováci prichádzajú do vášho pôsobiska ako pútnici. Čo sa o ňom počas svojej cesty možno nedozvedia?

Máme tam tri kostoly. Latinský kostol františkánov postavený pred dvesto rokmi, ortodoxný kostol starý tristo rokov a gréckokatolícky chrám starý vyše dvesto rokov, ktorý bol takmer stále zavretý a opustený.

No my sme sa rozhodli opraviť ho. Keď do mesta prišli na návštevu dvaja veľmi starí biskupi, povedali mi, že predtým to kostol nebol, ale že my sme ho kostolom spravili.

Obetovali sme veľmi veľa tomu, aby sme vytvorili nádherný kostol v podstate z ničoho. Teraz som ja a aj všetci ľudia šťastní.

Kedysi sa tam modlili iba dve veľmi staré ženy a jedna z nich už zomrela. Teraz prichádzajú noví ľudia a zastavujú sa tam i turisti.

Veľa manželských párov si do Kány prichádza obnoviť manželské sľuby. Na základe skúseností s týmito pármi máte nejaký odkaz pre súčasné manželstvá?

Manželstvá a rodiny sú so všetkým tým materializmom výzvou pre tento svet. Dnešní rodičia vyučujú svoje deti menej než smartfóny. Ich potomkovia potom svet nevnímajú pravými očami.

Nevedia si vybrať, stratili schopnosť rozhodovať sa. Vyberú si jedno, no možno o ani nie deň budú chcieť to druhé. Pre deti je dôležitá láska. No láska nie je to, keď sa na seba dvaja ľudia pozerajú.

Láska je, keď sa dvaja ľudia pozerajú jedným smerom. Pre nás kresťanov je ten jeden smer v prvom rade rodina, Cirkev, Ježiš Kristus a to, čo nás naučil.

Je dôležité počúvať, čo nám Ježiš hovorí, a riadiť sa tým. Dospelí dnes veľa pracujú, pretože chcú dať niečo rodine. No jednu vec deťom nedávajú – čas. Deti potrebujú váš čas, potrebujú byť s vami.

A váš odkaz pre Slovákov?

Musíte milovať svoju krajinu, musíte milovať Slovensko. Nikto nepomôže Slovensku, ak si Slováci nezačnú pomáhať sami. Pomáhajte si navzájom, buďte spojení.

Takto môžete čeliť všelijakým konfliktom a dokážete ich zdolať. Ale len ak budete držať spolu. Je to slabosť, ak ste rozdelení na skupiny a jedni robia to, druhí tamto.

A mám aj odkaz pre mladých: viem, že niektoré krajiny vám za prácu ponúknu viac peňazí. Choďte tam, budete mať skúsenosti, ale potom sa vráťte do svojej krajiny so svojimi skúsenosťami a peniazmi.

Nezabudnite, kde sú vaše korene. Veľa ľudí obetuje svoj život, aby ste žili v slobode a dôstojne. Takže keď kráčate po vašej zemi, kráčajte po nej s dôstojnosťou a rešpektom.

Milujte svoju krajinu a neopúšťajte ju. Zároveň si uvedomte, že skutočnú moc má viera. Pretože čo je nemožné na zemi, je možné v Bohu. Verte a budete silní.