Pozostalosť ukrýva ešte veľa zaujímavostí

Jaroslava Kochjarová sa tvorbe a písomnej pozostalosti Antona Macáka venuje už dlhšie. Odpovedala nám na niekoľko otázok.

Miroslava Gromanová 25.08.2022
Pozostalosť ukrýva ešte veľa zaujímavostí

Snímka: Archív Jaroslavy Kochjarovej

Ako ste sa dostali k tvorbe Bystríka Muránskeho?

On sám nám zveril rukopisy spolu s ďalšími listinnými materiálmi. Ďalšia pozostalosť sa k nám dostala od jeho spolupracovníka Jána Čambála.

Z autorovej tvorby už boli publikované tri zbierky. Plánujete vydať aj ďalšie?

Pozostalosť Bystríka Muránskeho ukrýva ešte veľa zaujímavostí. Na ich preštudovanie, zosumarizovanie, prípadne publikovanie bude potrebný istý čas.

Je tam ale mnoho zošitov, zápiskov a písomností, ktoré neplánujeme vydať, len z nich „vydolovať“ informácie. Združenie Pamätníci Antona Macáka má zverejňovanie jeho tvorby a historických faktov na webovej stránke ako jeden z cieľov.

Čo zahŕňajú už publikované zbierky?

V zbierke Kytka piesní spod Muráňa je vyše 70 znotovaných piesní o Muráni, ale aj o Slovensku, o prírode. Žmeň rozprávok spod Muráňa je zbierkou 26 zveršovaných povestí, „rozprávaní“ o udalostiach zo slovesného podania, ktoré zozbieral.

Resonantia Tatrae je tiež ilustrovaný notový spevník ľudových a národných piesní, inak v podaní Vajnorského zboru už aj naspievaný – v latinčine!

Čím vás zaujali?

Majstrovstvom nežných metaforických obrazov v opisoch prírody, invenčnosťou vyjadrení, to nie sú len také veršovanky. Ďalej je to metrum veršov, ktoré unáša do histórie v prípade povestí, ale aj jej znalosť... Ešte by som dodala, že knihy nie sú v predaji, slúžia ako prezentačný materiál.