Pri vianočných úveroch si dávajte pozor

Tisíce Slovákov sa každoročne pred Vianocami zadlžujú, aby sebe a rodine dopriali hojné sviatky. Cena za nerozvážne zobratý úver však môže byť vysoká. S Pavlom Škriniarom z Ekonomickej univerzity sme sa rozprávali o tom, čo si treba zvážiť pred zadlžením.
Ján Lauko 11.12.2018
Pri vianočných úveroch si dávajte pozor

 

V čom spočíva riziko úverov a pôžičiek v predvianočnom období?
Obdobie Vianoc je jedinečným obdobím aj čo sa týka objemu spotrebných úverov. Pod ťarchou reklamy človek ľahko nadobudne dojem, že vianočné darčeky sú dôležitejšie ako splátkami narušený rodinný rozpočet. Za obzvlášť nebezpečné pre finančne negramotného človeka považujem reklamy hlásajúce odklad splátok. Žiadny podnikateľský subjekt neponúka pôžičky zadarmo, a ak sa to tak javí, je to preto, lebo cena za pôžičku je už schovaná v niečom inom.

 

Myslíte si, že je vhodné vziať si pôžičku či úver len preto, aby sláveniu Vianoc nič nechýbalo?
Každý človek má inú predstavu o podstate Vianoc. Ak na jej naplnenie nemá potrebný objem peňazí, mal by sa zamyslieť prečo. Pretože ak sa zadlží, celý rok bude v rodinnom rozpočte chýbať nejaká časť. A práve túto časť by mohol sporiť. Teda, keď si niekto tieto Vianoce uvedomí, že ak je schopný splácať, musí byť schopný aj šetriť, o rok bude mať o darček viac. Popri darčekoch, na ktoré si našetril, sa stane finančne gramotnejším a nezávislejším.

 

Ak plánuje niekto kúpiť drahší darček, napríklad elektroniku či zájazd, mal by si počkať na vianočnú prémiu, aby nesiahal na finančnú rezervu?
Drahší darček by sa nemal kupovať pod emóciou, ale aspoň po malom prieskume trhu. Finančné rezervy si človek tvorí aj účelovo, teda na nákup konkrétneho tovaru. Nie je správne minúť na nákup finančnú rezervu vytvorenú napríklad na pokazené auto či práčku.

 

Zvyknú zamestnávatelia na Slovensku vyplácať vianočné odmeny, alebo ide skôr iba o výnimky?
Koncoročne sa vyplácajú 13., ale i 14. platy. Ich výška býva prepojená na plnenie plánov, respektíve výšku zisku spoločnosti. Niektorí zamestnávatelia každý mesiac vyplácajú svojim zamestnancom odmenu závislú od podielu na tržbách, ale už nie koncoročné odmeny.

 

Ako nakupovať, aby človek tovar zbytočne nepreplácal? Čo si má pri nákupe všímať?
Uvedomiť si, čo človek skutočne chce, respektíve potrebuje. Spraviť si prieskum trhu a porovnať si alternatívy. Veľakrát nie je problém nájsť tovar alebo jeho obdobu v akciovej cene.

 

Sú Slováci v otázke vianočných nákupov dostatočne finančne gramotní? Nestáva sa, že majú po sviatkoch hlboko do vrecka a exekútorov na krku?
Počet exekúcií je veľmi vysoký. Pri pôžičkách je to preto, že ľudia nesprávne odhadli svoje možnosti. Neraz sa aj ľudia s dobrým úmyslom zadlžujú v prospech tretej osoby, ktorej banka odmietla poskytnúť pôžičku. Neskôr zistia, že urobili chybu. Úroveň finančnej gramotnosti je nízka, ale to isté sa dá povedať aj o iných oblastiach. Hlavným problémom je nepochopenie obsahu zmluvy, neznalosť pojmov v nich a nedostatočné porovnávanie finančných produktov.

 

Aké dlhodobé následky môže mať nepremyslené míňanie peňazí pred Vianocami?
Práve z dôvodu existencie pôžičky môže byť človeku odopretá možnosť získať ďalší úver. Pritom ten druhý môže byť podstatne dôležitejší ako úver na darčeky. Vtedy sa ukáže tá skutočná cena vianočných darčekov.

 

Ak sa už niekto zadlží, aké má možnosti, aby dlh čo najrýchlejšie vysporiadal?
Treba si dôkladne rozobrať, kam všade idú peniaze, a rozdeliť výdavky na nevyhnutné, potrebné a nepotrebné. Najprv sa treba zbaviť drahých úverov, teda tých s vysokou úrokovou sadzbou. Sú to dlhy na kreditnej karte či povolené prečerpanie na bežnom účte.

 

S akou finančnou rezervou by ľudia mali rátať, aby sa po Vianociach bezproblémovo dostali do bežného finančného režimu?
Najnebezpečnejšie úvery sú tie spontánne. Teda ak človek vezme pôžičku bez predošlej prípravy a bez finančnej rezervy. Ak človek uvažuje o tom, že by si vzal úver, mal by si tri mesiace vyskúšať, ako bude vyzerať jeho život po odpočítaní splátky. Ak to prežije bez problémov, teda každý mesiac odložil splátku a nesiahol na túto rezervu, môže sa zadlžiť. Za tri mesiace si zároveň vytvorí finančný vankúš, ktorý môže použiť na splácanie v prípade, ak sa dostane do finančných problémov.
 

Pavel Škriniar (39)


odborný asistent na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

 

Snímka: archív –PŠ–