Šaštín bol na chvíľu srdcom Cirkvi

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra celebroval pápež František v Šaštíne slávnostnú svätú omšu. O tom, čo táto udalosť znamenala pre správcov pútnického miesta – bratov pavlínov, porozprával Katolíckym novinám rektor národnej svätyne Ondrej Kentoš, OSPPE.

Anna Stankayová 13.10.2021
Šaštín bol na chvíľu srdcom Cirkvi

Zlatá ruža od Svätého Otca bude zdobiť oltár šaštínskej baziliky. Snímka: profimedia.sk

Od návštevy pápeža Františka v Šaštíne uplynulo už niekoľko týždňov. Ako sa na to spätne pozeráte?

Návštevu hodnotíme veľmi pozitívne. V neuveriteľne krátkom čase, aký sme mali k dispozícii, sa podarilo včas pripraviť všetko podstatné.

Návšteva prispela k tomu, že sa podarilo zjednotiť v spoločnom úsilí: veľmi efektívne prebiehala spolupráca medzi Cirkvou, miestnou samosprávou, organizátormi a dodávateľmi.

Rovnako sme vyhodnotili aj niektoré nedostatky, ktoré sú však neoceniteľným prameňom skúseností, s možnosťou ich využitia v budúcnosti pri podobných podujatiach. Koniec-koncov, azda pápež nebol v Šaštíne poslednýkrát.

Rehoľa pavlínov privítala hlavu Katolíckej cirkvi v Šaštíne prvý raz, keďže počas návštevy Jána Pavla II. v roku 1995 spravovali pútnické miesto saleziáni. Aké boli vaše dojmy z tohto stretnutia?

Zhovárať sa o dojmoch, na to nebolo ešte veľa príležitostí. Už pár hodín po svätej omši sa začali práce s upratovaním a rozoberaním celej stavby. Asi po troch dňoch sme v našej komunite niektorí skončili v karanténe pre nákazu COVID-19.

Týkalo sa to nás spolubratov, ale aj niektorých zamestnancov. Vďaka Bohu, v týchto dňoch sa z toho postupne všetci dostávame, a tak bude príležitosť sa o pocitoch porozprávať. Osobne mám z toho pozitívne pocity. Rovnako prípravy boli pre mňa veľmi obohacujúcou skúsenosťou.

Na samotný deň návštevy som sa veľmi tešil. Hoci 15. septembru predchádzalo veľa námahy a nedostatok spánku, to samotné ráno bolo plné neuveriteľnej sily a žiadna únava sa ani v najmenšom neprejavila. Stretnutie so Svätým Otcom bolo silným momentom.

Všetkých nás prekvapil tým, že prišiel o takmer 20 minút skôr. Zrejme sa nemohol dočkať návštevy Šaštína. V tichosti a pokore vstúpil do baziliky a za zavretými dverami, v modlitebnej atmosfére, v spoločenstve slovenských biskupov strávil zopár chvíľ pred našou patrónkou – Sedembolestnou Pannou Máriou.

Potom sa, sprevádzaný spontánnou radosťou prítomných pútnikov, presunul na samotné miesto slávenia.

V kláštore je pamätná izba na návštevu Jána Pavla II.; zavítal do kláštora aj pápež František?

V kláštore sa prakticky pápež vôbec nezastavil. Aj my spolu so zamestnancami baziliky sme sa s pápežom Františkom stretli pred bazilikou. Mali sme možnosť krátkeho osobného stretnutia, podania ruky či vymenenia si niekoľkých slov.

Na príprave návštevy pápeža Františka v Šaštíne sa podieľali viaceré cirkevné i samosprávne organizácie. Správca baziliky Ondrej Kentoš, OSPPE (na snímke v strede), hovorí o zjednotení sa v spoločnom úsilí. Snímka: Peter Zimen

Čo pápežská návšteva dala šaštínskej farnosti?

Celkom isto bolo prínosom, že aj malé spoločenstvo farníkov či pútnikov, ktorí pravidelne navštevujú našu baziliku a sú akoby súčasťou tejto našej duchovnej rodiny, mohlo veľmi intenzívne pocítiť, že je súčasťou veľkého mystického Kristovho tela, akým je Cirkev.

Na pár okamihov sa Šaštín stal dokonca srdcom Cirkvi, lebo u nás bol Peter našich čias. Keď sa nad tým zamyslíme, tak je to obrovská pocta, ale aj veľká zodpovednosť. Prínosov však bolo určite oveľa viac – všetky plody týchto silných okamihov sa budú postupne ukazovať.

Svätý Otec daroval národnému mariánskemu miestu zlatú ružu. Našli ste už pre ňu vhodné miesto?

Sme veľmi radi, že Svätý Otec František, podobne ako to robili aj predchádzajúci pápeži pri návštevách národných svätýň v iných krajoch, priniesol ako dar zlatú ružu a zložil ju pred Sedembolestnú Pannu Máriu.

Týmto malým gestom potvrdil, že Šaštín nie je len obyčajným pútnickým chrámom, ale že je skutočne národnou svätyňou Slovenska a Preblahoslavená Panna Mária v tajomstve svojich siedmich bolestí je našou skutočnou Matkou a patrónkou všetkých Slovákov.

Tak často sme na to zabúdali a pápež František nám to opäť raz musel pripomenúť. Inšpirujúc sa inými národnými svätyňami, chceli by sme zlatú ružu umiestniť na dôstojnom mieste, na hlavnom oltári baziliky, v blízkosti Piety.

Takýmto spôsobom bude viditeľná pre každého pútnika, ktorý Šaštín navštívi. 

Sú aj ďalšie pamiatky, ktoré budú pripomínať návštevu Svätého Otca Františka na tomto pútnickom mieste?

Pozdĺž poľa, kde sa slávila svätá omša, vedie cyklotrasa, ktorá má byť súčasťou medzinárodného projektu. A tak by sme chceli toto miesto uchovať v pamäti vytvorením zátišia, v ktorom by bol osadený vyše šesť metrov vysoký kríž, ktorý dopĺňal liturgický priestor počas návštevy pápeža v Šaštíne. Aj toto by mohlo byť hodnotnou pamiatkou na túto slávnostnú chvíľu.