Slúžia načúvajúcim uchom

Sú chvíle v živote, keď človek potrebuje skôr vypočuť a povzbudiť ako materiálne zabezpečiť. Medzi ne môžeme zaradiť aj obdobie senia. V týchto náročných chvíľach práve ľudia vyššieho veku potrebujú takúto podporu. Postarali sa o ňu rehoľné sestry štyroch kongregácií.
Peter Slovák 08.05.2020
Slúžia načúvajúcim uchom

Niekedy sa seniori podelia s rehoľnými sestrami cez telefón o svoj príbeh alebo o to, čo momentálne prežívajú. Ilustračná snímka: istockphoto.com

Bezplatné číslo linky pre seniorov 0800 188 610 má za sebou niekoľko týždňov fungovania. Je k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 9.00 do 18.00 hod. Rehoľníčky, ktoré sa podieľajú na tejto práci, sú v svojich komunitách telekomunikačne zosieťované.

Ako sa projekt etabloval na trhu pomoci v zmysle duchovnej a sociálnej služy pre skôr narodených, sme sa spýtali Moniky Skalovej FMA, provinciálky Inštitútu dcér Panny Márie Pomocnice, jednej z participujúcich reholí.


Kde vznikla myšlienka a prečo ste sa rozhodli ísť do toho? 

Sú rôzne linky, ktoré fungujú skôr na informačnej či odbornej báze. K vytvoreniu samotnej linky pre seniorov nás viedli dva podnety. Je to odpoveď na aktuálnu situáciu.

Pri sledovaní správ aj zo zahraničia sme vnímali, že ohrození sú najmä seniori. Nemyslím teraz na imunitu organizmu a pridružené ochorenia, ale skôr na prežívanie strachu, dezorientácie a samoty.

Prvým podnetom bola informácia z tiesňovej linky záchrannej zdravotnej služby 155. Písali, že ju majú obsadenú práve najstaršími ľuďmi, ktorí i keď nepotrebujú konkrétnu odbornú zdravotnú pomoc, prežívajú určitý zmätok v tom, čo sa práve deje.

A druhým bol, keď istá pani nevedela, respektíve mala potrebu niekomu zavolať, tak si vzala telefónny zoznam a náhodne vytáčala čísla. Dvaja, ktorým sa dovolala, jej položili. Až tretí jej venoval čas na rozhovor.

A tu skrsla podnetná myšlienka: Veď venovať čas na rozhovor môžeme aj my rehoľné sestry a k tomu okrem počúvania pridať aj duchovné povzbudenie. 
 

Kto sa na projekte podieľa a v čom vidíte jeho hodnotu vo vzťahu k cieľovej skupine? 

Zapojené sú rehoľné sestry z rôznych kongregácií, ktoré sú počas týždňa pripravené ľudí vypočuť a duchovne povzbudiť. A v tom vidím bohatstvo a hodnotu. Popri tom, že im poskytnú službu ucha, sa za týchto ľudí aj modlia. Modlitbovou podporou tejto linky sú aj kontemplatívne sestry. 
 

Je linka pre seniorov formou krízovej intervencie, prípadne prostredníctvom nej dokážete aj konkrétne pomôcť? 
 

Je to o načúvaní - a ako som spomenula - o spirituálnom povzbudení. Nie sme odbornou linkou pomoci, aj keď sa špeciálne pripravujeme na rôzne krízové situácie.

Keď sa však naskytne akútny podnet, ktorý treba riešiť, snažíme sa spojiť s odbornou pomocou alebo získať informácie z iných zdrojov. Veľkou pomocou je pre nás spolupráca s takzvaným IP-čkom, teda internetovou poradňou pre mladých.
 

Spájanie síl rehoľných spoločenstiev na pomoc najzraniteľnejším je príkladom aj pre iných. Pripravovali ste sa aj špeciálne na túto metódu sociálnej práce?

Takpovediac odborným garantom tejto linky je sestra Marta Andraščíková. Pripravuje pre nás prednášky s témami, ktoré potrebujeme hlbšie poznať napríklad o strachu, úzkosti a podobne.

Tiež sestry zapojené do tejto služby majú s ňou každý týždeň online stretnutie, kde si povedia, čo potrebujú odborne či ľudsky posilniť, zistiť, doplniť, aby vedeli čo najkompetentnejšie poskytnúť službu ucha, respektíve aby boli pripravené aj na náročnejšie telefonáty.
 

Čo aktuálne najviac trápi ľudí vyššieho veku, prípadne s akými problémami sa prostredníctvom telefónu stretáte? 
 

Je to rôzne a pestré. Niekedy je to konkrétne o nich a vtedy sa podelia o svoj príbeh alebo čo momentálne prežívajú. Inokedy je to príbeh rodiny, čo je v nej pekné i náročné, a potom často rozprávajú, ako vnímajú dnešnú situáciu.

Ak potrebujú nakúpiť, tiež sa informujú o možnosti služby dobrovoľníkov, alebo majú záujem o nejaký druh modlitby. Pýtajú sa na dostupnosť rôznych informácií a materiálov, respektíve ako sa k nim dostať. To nás potom vedie získavať pre nich informácie, ale vždy ide o ľudské stretnutie aj takýmto spôsobom.
 

Aké sú personálne či materiálne obmedzenia a ako sa javí projekt do budúcnosti? 
 

Obmedzenia nevnímam v tomto čase. Dôležité je, aby sa o tejto linke dozvedeli tí, ktorí to najviac potrebujú, ktorí sú nielen seniori, ale cítia sa osamelí v akomkoľvek veku.

Tento projekt je dohodnutý so Slovak Telekom na dobu počas trvania koronavírusu a potom by mala byť táto linka zrušená. Ak by pretrvával po nej dopyt, hľadali by sme možnosti, akú dať na požiadavku odpoveď. 
 

Čo vám osobne táto služba, účasť na jej príprave a fungovaní dala?   

Ja osobne žasnem nad otvorenosťou mnohých na spoluprácu. Jednak nad veľkou ústretovosťou ľudí zo Slovak Telekom, ktorí sú nám kedykoľvek k dispozícii.

Ako aj nad pripravenosťou sestier z jednotlivých reholí na túto službu a nad „zosieťovaním“ - spájaním sa s inými organizáciami, ktoré sa venujú podobnej službe alebo to chcú šíriť ďalej. Veľmi som vďačná za tento druh solidarity medzi nami, že dokážeme spojiť sily na konanie dobra a pomoc druhým, každý ako vie a môže.