Spýtať sa odborníka nie je hanba

Klimatické zmeny, migrácia či dosahy vojny významne ovplyvňujú svetovú ekonomiku a pôsobia aj na vznik finančných problémov jednotlivcov. Ako sa im vyhnúť, radí PETER ONDRÚŠEK (44), odborník na finančné poradenstvo a plánovanie.

Peter Slovák 27.04.2022
Spýtať sa odborníka nie je hanba

Snímka: Erika Litváková

Čo by sme mali urobiť, poprípade zmeniť ako prvé, aby sme sa nedostali do finančných problémov?

Každý človek bez ohľadu na výšku príjmu sa rovnako ako v  iných oblastiach svojho života aj vo finančných otázkach riadi nejakými dlhodobými návykmi. A práve to je prvá vec, kde by som odporúčal urobiť zmenu.

Keď si spravíte jednoduchý výpis výdavkov, ktoré odchádzajú z vášho bežného účtu, bude to určite prekvapenie. Zistíte, koľko vlastne míňate na stravu, oblečenie, ale tiež na zábavu, cigarety a podobne.

Sú nejaké základné zásady, ktoré môžeme jednoducho aplikovať?

Primárne pravidlo znie: zaplať najskôr sebe a nutné výdavky. Keď na účet príde príjem, ako prvé treba odložiť desať percent do krátkodobej, rýchlo prístupnej rezervy. Potom zaplatiť životné poistenie, dôchodkové sporenia a všetky nutné faktúry.

Po týchto úkonoch je človek odkázaný pracovať len s tým, čo mu na účte zostane, a obmedzí zbytočné míňanie na „nepotrebnosti“. Keďže však nevyhnutné platby majú dlhšiu dobu splatnosti, ľudia ich často odkladajú.

Spoliehajú sa, že ich uhradia neskôr, no prídu nečakané výdavky a začne sa neželané tlačenie dlhov pred sebou. Rovnako ako na odsúvanie platieb by som si tiež dával pozor na emočné nákupy, na známe „no nekúp to za takú cenu“, teda rôzne akcie na spotrebný tovar a oblečenie v obchodoch alebo na internete.

Aké sú najčastejšie príčiny finančných problémov jednotlivcov?

Nedostatočná finančná gramotnosť. Svojím spôsobom jej napomáhajú aj finančné inštitúcie, ktoré ponúkajú ľahko dostupné úverové produkty. Keď k tomu pridáme už spomínané emočné nákupy, finančné problémy sa môžu začať.

Ľudí však doslova vábi mať k dispozícii tovar či služby ihneď.

Požičať si je jednoduché. Ľudia si už však nevšímajú celkovú preplatenosť na úveroch – takzvanú rpmn, ročnú percentuálnu mieru nákladov, spojených so spotrebiteľským úverom – a ani aktuálnu výšku úrokovej sadzby úveru.

Pred očami majú len výsledný efekt v podobe tovaru, ktorý si za úver kúpia. Potom však príde nečakaná udalosť a začína sa platenie úveru úverom.

Kedy k tomu obvykle dochádza?

Napríklad z dôvodu smrti živiteľa rodiny alebo pre dlhodobý výpadok príjmu následkom invalidity v dôsledku choroby. Podľa štatistík Sociálnej poisťovne ide až o 96 percent všetkých priznaných invalidít. Preto je veľmi dôležité mať aj na tento prípad zabezpečený príjem kvalitným životným poistením.

V prípade invalidity by malo krytie, ktoré klient z poistenia dostane, zabezpečiť doživotnú rentu. To isté platí aj pre zabezpečenie nehnuteľností.

V prípade nečakanej živelnej udalosti, ako je napríklad úder blesku alebo prívalovej vody, môže človek pri nesprávne nastavenej ochrane majetku prísť o strechu nad hlavou. Žiaľ, až vtedy, keď sa niečo stane, začínajú ľudia rozmýšľať, ako majú svoj príjem alebo majetok krytý.

Je vždy možné nepriaznivú situáciu zadlženosti a straty príjmov riešiť?

V prvom rade vždy platí základná zásada – komunikovať s finančnou inštitúciou. Žiadna finančná inštitúcia nie je realitná kancelária a nečaká len na to, aby mohla niekomu predať jeho dom alebo byt. Vždy sa snaží nájsť riešenie, ako danú situáciu vyriešiť v prospech klienta.

Či už ide o odklad splátok úveru, predĺženie doby splácania, zníženie úrokovej sadzby alebo zmenu typu úveru.

V takýchto prípadoch, keď viem, že niečo hrozí, alebo mám negatívnu predtuchu súvisiacu s vlastným príjmom, vždy odporúčam čo najskôr vyhľadať finančného odborníka a dať si poradiť.

Vo väčšine prípadov, pokiaľ človek nemá zápis v úverovom registri pre nesplácanie úveru, je možné takúto situáciu vyriešiť.

V našich mysliach sa ale finančné poradenstvo obvykle spája s predstavou solventných klientov bánk.

To je mýtus. Ľudia si mylne myslia, že kým nemajú vysoké mesačné zostatky na účtoch, nemôžu využiť služby finančného odborníka a dať si vypracovať finančný plán.

Finančné poradenstvo je určené práve pre nižšiu a strednú vrstvu spoločnosti, ktorá si uvedomuje potrebu tvorby rezerv, zabezpečenia príjmu, zaopatrenia detí, majetku a dôchodku.

Finančný odborník často pracuje s tým, čo už klient na finančný trh dal – rôzne poistenia, vklady na sporiacich účtoch v bankách a podobne –, a správnym nastavením týchto produktov mu vie ušetriť stovky eur ročne.

Keď si uvedomíme, že na bežných účtoch v bankách leží približne 44 miliárd eur, ktoré sa následkom inflácie znehodnocujú, určite by som ich odporúčal presunúť do iného druhu aktív.

Pozitívny výsledok vo forme kladného zhodnotenia by sa tak určite prejavil v klientových finančných tokoch.

Príkladom sú aj zle nastavené fondy na zmluvách klientov dôchodkových správcovských spoločností, takzvaný druhý pilier. Tu je tiež priestor na diametrálne zvýšenie majetku klienta na konci zmluvy jej správnym nastavením.

Dajú sa aj v súčasnej situácii ochrániť financie a pomáhať sociálne znevýhodneným ľuďom?

Podľa môjho názoru je to vždy možné. Napríklad aj zvyšovaním finančnej gramotnosti ľudí na Slovensku. Snažíme sa to robiť aj my prostredníctvom našej nadácie. Vzdelávame našich klientov, študentov na stredných a vysokých školách a na našich dňoch finančnej gramotnosti každého, kto má záujem.

Čínske príslovie hovorí: „Hladnému nepomôžete tým, že mu dáte rybu, ale tým, že ho naučíte ryby chytať.“ Teda prevencia je vždy lacnejšia než samotná liečba.

To znamená, že čím viac bude finančné poradenstvo v popredí, čím budú ľudia finančne gramotnejší, tým menej sa budú dostávať do krízových situácií pri riadení svojich financií.

Ako sa teda finančne správať, aby sme neprepadli?

Ak chcem byť vo finančnej pohode, mal by som určite dodržiavať ideálne finančné miery aplikáciou pravidla 10 : 20 : 30 : 40. Každý človek, ak chce byť „finančne zdravý“, by sa mal týmto pravidlom riadiť. Desať percent z príjmu by mal odkladať do krátkodobej, rýchlo prístupnej rezervy.

Dvadsať percent z platu by malo ísť na strednodobé a dlhodobé aktíva – štúdium pre deti či vlastný dôchodok. Tridsať percent by malo byť maximálne úverové zaťaženie a štyridsať percent z príjmu by mala byť samotná spotreba. A ako som už naznačil, vhodné je nájsť si finančného odborníka.

V bežnom živote je normálne, že keď som chorý, idem k lekárovi, keď potrebujem právnu radu, obrátim sa na právnika. Len pri financiách si ľudia stále myslia, že si vedia najlepšie poradiť sami, čo vo väčšine prípadov nie je pravda.

Druhou podstatnou vecou je dlhodobý, pravidelný servis portfólia zmlúv a aktualizácia finančného plánu klienta minimálne raz za rok. Môžete mať akýkoľvek špičkový finančný plán, bez pravidelného servisu sa rovnako ako auto pokazí.