Synoda zanechá v mojom živote hlbokú stopu

Jednou z audítoriek na zasadaní Biskupskej synody je aj 28-ročná Viktória Žolnová. Pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu priblížila, ako vyzerá deň audítorov počas synody.
Vatican News 23.10.2018
Synoda zanechá v mojom živote hlbokú stopu

Viktória Žolnová je audítorkou na zasadaní Biskupskej synody. / Snímka: Jozef Bartkovjak

 

Ako prebieha deň audítora?

Deň audítora je veľmi zaujímavý, začíname väčšinou ráno o 9.00, keď máme sedenie, ktoré trvá do 12.15. Potom máme čas na obed a siestu. Ďalšie stretnutie začíname o 16.30, ktoré trvá do 17.15. Tento čas je časom počúvania. Členovia Biskupskej synody majú rozličné príspevky. Audítori majú tiež možnosť vstúpiť do synody svojím príhovorom. Potom sú iné dni, keď pracujeme v skupinkách, diskutujeme o danej téme a prichádzame k rôznym záverom.

 

Kto je medzi audítormi?

Nie sú to iba mladí ľudia, povedala by som, že sú to ľudia všetkých vekových kategórií. Sú to ľudia zaujímaví, každý svojím spôsobom. Sú to mladí, ktorí pracujú s mladými, učitelia, pedagógovia, vychovávatelia, kňazi, členovia rehoľných spoločenstiev. Sú to teda špecialisti a odborníci.

 

Aká atmosféra vládne na synode?

Atmosféra, povedala by som, je veľmi príjemná, radostná, priateľská. Je to o mnohých stretnutiach a rozhovoroch, o zdieľaní sa, výmene skúseností.

 

Zmení sa váš pohľad na svet po synode?

Myslím, že sa zmení. Už sa aj začal meniť. Každé jedno stretnutie a príspevky, ktoré počujem na synode, otvárajú moju myseľ a privádzajú ma do bodu, keď rozmýšľam o veciach, nad ktorými som sa počas života doteraz nezamýšľala. Myslím si, že táto synoda zanechá v mojom živote hlbokú stopu a že z nej nebudem čerpať iba v blízkej, ale i ďalekej budúcnosti. Či už v mojom osobnom živote, alebo v službe, do ktorej ma Boh bude ďalej volať.