Prehĺbme si vzťah k Božiemu slovu

Druhá adventná nedeľa sa u nás slávi ako Biblická nedeľa, no na rozvíjanie vzťahu k Svätému písmu sme pozvaní i počas Roka Božieho slova, o ktorom písali slovenskí biskupi v pastierskom liste na Prvú adventnú nedeľu. O tom, čo nám prežívanie tohto roka má priniesť, sme sa porozprávali s riaditeľom Katolíckeho biblického diela ANTONOM ZIOLKOVSKÝM (42).
Ján Lauko 02.12.2019
Prehĺbme si vzťah k Božiemu slovu


Aké duchovné ovocie Cirkev na Slovensku očakáva od Roka Božieho slova?
Vyhlásenie Roka Božieho slova je dobrou prípravou na Nedeľu Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia Svätého Otca Františka bude každoročne sláviť na Tretiu nedeľu v Cezročnom období. Katolícke biblické dielo (KBD) pripravilo základné línie prežívania Roka Božieho slova, ktoré môžu inšpirovať duchovných pastierov aj laikov. KBD bude v predstihu uverejňovať na svojej stránke jednoduché analýzy nedeľných textov. Môžeme poskytnúť rady a konkrétne materiály pre biblické krúžky. Rovnako vieme v prípade záujmu sprostredkovať vo farnostiach prednášky o Svätom písme. Božie slovo potrebujeme viac čítať, porozumieť mu v meditácii a modlitbe a dať sa ním inšpirovať. KBD je k dispozícii farnostiam i jednotlivcom, aby sme tento cieľ naplnili.


Budú kňazi povzbudzovať veriacich na väčší záujem o Sväté písmo, či už počas svätých omší, alebo doma v kruhu rodiny?
Určite sa nájde dostatok kňazov a pastoračných pracovníkov, ktorí budú hľadať spôsoby, ako prehĺbiť vzťah k Božiemu slovu. Povzbudzujeme ich, aby boli kreatívni a ponúkli veriacim zaujímavé aktivity. Radi im pri tom pomôžeme. Prvé, čo môžeme urobiť všetci, je naučiť sa denne čítať Sväté písmo. Je možné pripraviť kontinuálne čítanie Biblie, umelecké aktivity či biblické krúžky.


Prečo by kresťan nemal zabúdať na čítanie Božieho slova v dnešnej modernej dobe?
Jedným z motívov na vyhlásenie Roka Božieho slova bolo 1 600. výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý preložil Bibliu do latinčiny. Od neho pochádza známy výrok: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Doba sa mení, ale Kristus je stále ten istý. Vždy potrebujeme hľadať odpovede na životné situácie, ktorým čelíme. Sväté písmo nám predstavuje Boha a jeho zámer s nami, preto bude vždy pre kresťanov najjasnejším svetlom v každej dobe.
 

Anton Ziolkovský
 

riaditeľ Katolíckeho biblického diela
Snímka: Peter Zimen