Kardinál Jozef Tomko oslavuje 95. narodeniny (z archívu)

Jediný slovenský kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, sa dožíva 95 rokov života. Katolícke noviny vám ponúkajú tri archívne články a výber z príhovorov tejto slovenskej osobnosti.
Ľudovít Malík 11.03.2019
Kardinál Jozef Tomko oslavuje 95. narodeniny (z archívu)

Snímka: KN/Timo Pozdech

Z množstva archívneho materiálu sme pre vás vybrali tri rozhovory a kardinálove príhovory. Odkazy na ne nájdete nižšie.

Za redakciu Katolíckych novín prajeme otcovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi veľa Božieho požehnania. Ad multos annos.


Rozhovor s kardinálom Jozefom Tomkom pri príležitosti 30. výročia jeho biskupskej vysviacky (2009).
Kardinál Jozef Tomko (85) si 15. septembra pripomína tridsiate výročie biskupskej vysviacky. Katolícke noviny sa s ním pri tejto príležitosti porozprávali aj o biskupoch, ktorých vysvätil on sám, aj o aktuálnych problémoch, ktoré trápia Slovensko i celý svet.


Výňatky z príhovorov a homílií kardinála Jozefa Tomka (Katolícke noviny 10/2009). Pri príležitosti požehnaného životného jubilea – 90 rokov, ktoré kardinál Jozef Tomko oslávi 11. marca, uverejňujeme niekoľko myšlienok z jeho homílií, príhovorov a prednášok, ktorými celý slovenský národ ustavične povzbudzuje, posilňuje, ale aj vyzýva uvedomiť si vzácnosť viery a dedičstva otcov.


Rozhovor Marka Poláčka s kardinálom Jozefom Tomkom, uverejnený v Katolíckych novinách 10/2014. Až na konci 20-dňovej filmovačky, z ktorej vznikol dokumentárny film s jednoduchým, ale výstižným názvom Kardinál Jozef Tomko, sme si uvedomili, že otca kardinála sme vôbec nenafilmovali v slávnostnej červenej reverende ani pri stretnutiach s niektorým z pápežov. Naopak, nakrúcali sme na horách, v metre či v súkromí jeho rímskeho domova.


Rozhovor s kardinálom Jozefom Tomkom pri príležitosti storočnice fatimských zjavení (Katolícke noviny 15-16/2017). Kardinál JOZEF TOMKO (93) bude pri príležitosti stého výročia zjavení Panny Márie putovať koncom apríla so slovenskými veriacimi do Fatimy. Katolícke noviny sa s kardinálom Tomkom rozprávali o úmysle, za ktorý chce obetovať svoju púť do Portugalska, ale aj o atentáte na Jána Pavla II. a modlitbe posvätného ruženca.