Komentár

Ľudovít Malík 24.10.2022

Politika sa týka aj nás

Blížia sa komunálne voľby a minimálne z jedného uhla pohľadu sú pre nás voličov dôležitejšie ako parlamentné či prezidentské voľby. Volíme si totiž spomedzi kandidátov, ktorých väčšina z nás pozná, žijú v našom meste, obci, regióne a máme na nich priamejší dosah. Nejde o menej významné voľby, skôr naopak, dotýkajú sa všetkých.
Politika sa týka aj nás
Marek Šmid 18.10.2022

Na Slovensko prišiel viac ako trikrát

V marci 2003 boli v slovenskej delegácii, ktorá navštívila Vatikán, aj Anton Neuwirth a  Silvester Krčméry. Bol som vtedy slovenským diplomatom pri Svätej stolici a návštevu som organizoval. Tešilo ma, že títo „bojovníci“ za vieru dostali možnosť stretnúť sa s pápežom.
Na Slovensko prišiel viac ako trikrát
Andrea Predajňová 11.10.2022

Pokoj z Fatimy

Vo Fatime som bola raz. Dostala som sa tam nečakane a za zvláštnych okolností.
Pokoj z Fatimy
Peter Klubert, SAC 04.10.2022

Prax milosrdenstva

Dôležitým faktorom v  preukazovaní Božieho milosrdenstva sú skutky milosrdenstva. Človek nimi potvrdzuje nielen to, že sám potrebuje milosrdenstvo, ale aj pripravenosť preukazovať ho blížnemu. Keď kresťan koná skutky milosrdenstva, odhaľuje v sebe schopnosť toto milosrdenstvo šíriť.
Prax milosrdenstva
Jozef Masarik 27.09.2022

Moderné univerzity

Základným poslaním univerzít je rozvíjať a šíriť vzdelanosť v spoločnosti prostredníctvom tvorivej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Poslaním univerzít je aj rozvoj vedy a kultúry.
Moderné univerzity