Komentár

Vendelín Pleva 16.08.2022

Na životných cestách

Moje silné zážitky s pánom kardinálom Tomkom pochádzajú z obdobia po ukončení významných úloh, ktorými ho pápež poveroval. V roku 2008 sme spolu zostavovali podielovú knihu Na životných cestách. Mal som tú česť prežiť päť krásnych dní v jeho domácnosti, kde panovala príjemná atmosféra pokoja.
Na životných cestách
Zuzana Artimová 15.08.2022

Chlapec z Udavského sa vrátil domov

Bola to sila, akú som doteraz nezažila. Nebol to povrchný zážitok, ale obrovská duchovná sila.
Chlapec z Udavského sa vrátil domov
Jozef Kozák 09.08.2022

Slová pre otca

Náš, môj otec kardinál Jozef. Sedím v tomto momente vo svojej farskej kancelárii, krátko po oznámení vášho úmrtia, a v hlave sa mi ako film premietajú spomienky na vás. Na naše spoločné chvíle – nielen v košickej katedrále, ale ešte viac na tie v Bardejovských Kúpeľoch, u vás doma v Udavskom i na našej fare v Humennom.
Slová pre otca
Marek Šmid 03.08.2022

Vzťahy s blížnymi

Sústredné kružnice rôznych polomerov blízkosti vzťahov k iným ľuďom od nášho jadra sú naším pokladom. 
Vzťahy s blížnymi
Ivan Šulík 19.07.2022

Netolerantná tolerancia

Slovo tolerancia, teda znášanlivosť, rešpektovanie iného presvedčenia či názoru, patrí odjakživa medzi základné kresťanské hodnoty. Žiaľ, v poslednom čase získalo nálepku liberálnosti či dokonca protikresťanského postoja. Hlavný problém spočíva v interpretácii tejto ušľachtilej vlastnosti. Neraz sa chybne chápe tak, že človek má právo robiť si, čo chce, a ostatní sú povinní to nielen rešpektovať, ale dokonca s tým súhlasiť.
Netolerantná tolerancia