Spravodajstvo

TK KBS 22.03.2023

Hľadajme to, čo nás spája

Pri príležitosti 35. výročia sviečkovej manifestácie slovenskí katolícki biskupi vydali vyhlásenie, v ktorom zaznieva aj aktuálna a naliehavá výzva: Hľadajme to, čo nás spája.
Hľadajme to, čo nás spája
Zuzana Artimová 22.03.2023

Svätý Šarbel je veľký a mocný orodovník

Každý 22. deň v mesiaci si osobitne uctievame svätého Šarbela Machlúfa. V týchto dňoch sú na púti v Libanone, svätcovej rodnej krajine, veriaci Košickej arcidiecézy. Viac o úcte k sv. Šarbelovi si môžete prečítať v článku, ktorý Katolícke noviny uverejnili v roku 2019.

Svätý Šarbel je veľký a mocný orodovník
Zuzana Artimová 21.03.2023

Farnostiam chýbajú peniaze na energie

Zvýšené ceny energií sa dotýkajú aj diecéz a farností. Problém a jeho možné riešenia približuje DANIEL DZUROVČIN, delegát pre ekonomiku z Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove.
Farnostiam chýbajú peniaze na energie
Monika Šimoničová VNEN 21.03.2023

Žatva je veľká, svet so mnou počíta

Vatikánske námestie zalievalo 15. marca teplé slnko a generálna audiencia bola plná prekvapení. V dave pútnikov čakala na Svätého Otca skupina väzňov z mesta Locri i kŕdeľ detí z Inštitútu dona Milaniho v Cerveteri.
Žatva je veľká, svet so mnou počíta
VN SK 21.03.2023

Hľadať pravdu, nie vinníka

Na Štvrtú pôstnu nedeľu pripadlo v  kalendári meno Jozef. Svätý Otec pri poludňajšom príhovore nezabudol ani na tento „sviatok otcov“, ktorých vyzval, aby hľadali vzor, podporu a útechu vo svätom Jozefovi. S prítomnými veriacimi sa za nich pomodlil Otčenáš, aby „dobre žili svoje otcovstvo“.

Hľadať pravdu, nie vinníka